KYC -Ügyfél azonosításának szabályai magánszemélyek részére

Általános információk Ez a szabályzat bemutatja a www.coinmixed.eu honlap ügyfél azonosításának szabályait a Sugarfondant Kft., (1224 Budapest, Deák Ferenc utca 32. A. ép.) (`Társaság`) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alapszabályaival. Ismerd meg az ügyfeled (`KYC`) Az “Ismerd meg az ügyfeled” (azaz angolul ’Know Your Customer’, melynek rövidítése `KYC`).  Egy ügyfél azonosítási eljárása melyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ír elő (továbbiakban: PMT), illetve az egyéb ide vonatkozó rendelkezések, amelyeket a bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmaznak az ügyfelek valós kilétének és vagyonuk forrásának dokumentálására, amelynek célja a források jogszerűségének biztosítása. A KYC-információkat egy “ügyfélaktában” állítják össze és őrzik meg, amelyet a szabályoknak megfelelő időközönként aktualizálnak. A pénzmosás-gyanús tevékenységek azonosítása érdekében összevetik a KYC-profillal a számlával kapcsolatos azon műveleteteket, melyek pénzmosás gyanúját vetik fel. A vállalat az ügyfelei részére elfogadási szabályzatot tart fenn, amely egyértelműen kimondja az ügyfelek elfogadásának és kategorizálásának követelményeit különböző kockázati kategóriák és magasan beállított paraméterek szerint. A kockázati osztályok lehetővé teszik, hogy könnyebben és aktívan figyelemmel kísérje az egyes ügyfelek tevékenységét különböző kockázati csoportokban. Korszerű és frissített szoftverek és adatbázisok felhasználásával a vállalat képes minden potenciális ügyféllel szemben kellő gondossággal eljárni. Ezen túlmenően a vállalat bizonyos azonosítási dokumentumokat gyűjt be az ügyfelektől, amelyek segítséget nyújtanak az azonosítási folyamatban, mielőtt eldöntésre kerül, hogy elfogadja-e azokat vagy sem. A Társaság elektronikus és kézi rendszerei lehetővé teszik az offline és az online montírozást, ami az ügyfelek ügyleteinek nagyon fontos eleme a kockázatok hatékony ellenőrzésében, mint például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. A Társaság fent nevezett szabályzatának célja a bűncselekmények megelőzésére, a pénzmosásra, valamint a terrorizmus finanszírozására vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások miatt a Sugarfondant Kft. (a továbbiakban: „Társaság”) szigorúan végrehajtja „Ügyfél azonosításának szabályai” elnevezésű iránymutatását és eljárását a pénzmosás-, a pénzmosás elősegítését szolgáló tevékenység megakadályozása érdekében, valamint a terrorista vagy bűnözői tevékenységek finanszírozását szolgáló tevékenység megakadályozása érdekében az összes alkalmazandó jogi követelménynek való megfeleléssel. Tiszteljük és tiszteletben tartjuk ügyfeleink titoktartási igényét, elkötelezettek vagyunk mind ügyfeleink identitása, mind pedig természetük alapos átvilágítása mellett. Kötelességünk nemcsak a lehetséges azonosítás bizonyítékainak megszerzése, hanem meg kell győződni arról is, hogy üzleti tevékenysége jogszerű és nem sértik a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló nemzetközi szabályokat. A Társaság az „Ügyfél azonosításának szabályai” szerint működik és / vagy értékesít termékeket és / vagy szolgáltatásokat, és kifejlesztette az adott „Ügyfél azonosításának szabályai” iránymutatását, hogy megvédje magát a pénzmosás vagy a gyanús tevékenység bevonásától az alábbiak szerint:
 • A Társaság egy vállalati szintű kockázatértékelést végez, hogy meghatározza a kockázati profilt.
 • A Társaság létrehozta az „Ügyfél azonosításának szabályai” irányelveit és eljárásait, amelyet a Társaság Igazgatótanácsa (a továbbiakban „Igazgatótanács”) felülvizsgált és jóváhagyott.
 • A Társaság a működésében teljes körű belső ellenőrzéseket hajt végre, amelynek célja a pénzmosás kockázatának csökkentése, beleértve az ezért a felelős személy kijelölését is.
A fentiek következtében minden ügyfél, aki egyetért az „Ügyfél azonosításának szabályai” házirendjével, dokumentumokat kell benyújtania az alábbiakban felsorolt listával összhangban. Természetes személyek esetében az alábbi adatokat kell megadni a Társaság részére:
 • teljes név
 • anya leánykori neve
 • állandó lakcím
 • születési dátum
 • születési hely
 • állampolgárság
Az azonosításhoz szükséges elsődleges személyazonossági dokumentációkat a Társaság által megadott módon és helyre fel kell tölteni. A főkötelezett fényképe is kell. Elsődleges azonosító dokumentumok lehetnek:
 1. Érvényes útlevél;
 2. Nemzeti azonosító kártya;
 3. Érvényes vezetői engedély;
A fenti azonosító dokumentációkon kívül további önkéntesen megadandó információkat is meg kell adni a személyazonosító adatok ellenőrzése céljából, melyek a következők lehetnek:
 1. Egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla; mely a megadott lakcímre szól
 2. Egy 3 hónapnál nem régebbi bank- vagy hitelkártya-igazolás; mely tartalmazza a regisztráló nevét és annak a regisztrációnál megadott címét vagy tartózkodási helyét
 3. Egy 3 hónapnál nem régebbi banki nyilatkozat;
 4. Belföldi útlevél, melyben szerepel a regisztrációs cím;
 5. E-mail cím
 6. Mobiltelefon szám
 7. Bankszámla adatok
A Társaság által rögzített további személyes adatok:
 1. a Társaság honlapján a látogatás dátuma és időpontja
 2. a látogató / felhasználó számítógépének IP címe
 3. a látogató / felhasználó böngészőjének típusa
 4. a felhasználó Bitcoin-Ethereum-Litecoin tárcájának címe
Ugyanaz a dokumentum nem használható fel a személyazonosításra, valamint a lakóhely igazolására, kivéve azokat az országokat, ahol ez nem lehetséges. Közreműködő jogosultság: A Társaság nem fogad el olyan ügyfeleket (magánszemélyeket vagy jogalanyokat), akik nem töltötték be a tizennyolcadik (18) életévüket vagy a következő joghatóságok vásárlói (a „tiltott felvásárlók”):
 • Egyesült Államok – az Egyesült Államokból érkező vagy ott lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek, köztük az Amerikai Szamoa, Guam, Északi-Mariana-szigetek, Puerto Rico, Amerikai Egyesült Államok Virgin – szigetek vagy bármely olyan szervezet, amelyet az Egyesült Államok jogrendszere szerint jegyeztek be vagy szerveztek. A külföldön tartózkodó amerikai állampolgárok is idetartoznak.
 • A következő országok lakosait szintén nem fogadjuk helyi szabályozásuk miatt: Bolívia, Ecuador, Pakisztán, Irán, Algéria, Marokkó, Kína, Észak-Korea.
További követelmények:
 • Az Ügyfél útlevelének (a fotóoldalt tartalmazza) nagy felbontású példánya, teljes neve, állampolgársága, születési helye és ideje, kibocsátási és lejárati dátuma, útlevele száma, a kibocsátás helye szerinti ország és az aláírás, vagy a nemzeti személyazonosító igazolvány mindkét oldalának másolata, beleértve az említett információkat is.
 • érvényes közüzemi számla (például villany, telefon stb.), vagy az elmúlt három hónapban kiállított bankszámlakivonat, amely tartalmazza a regisztrált ügyfél teljes nevét, állandó lakóhelyét és levelezési címét.
 • Az Ügyfél hitelkártyájának elülső oldalának nagy felbontású példánya abban az esetben, ha az ügyfél az alapok befizetésére azt használta. Másolás esetén elrejthető a hitelkártya-szám egy részét, úgy, hogy csak az utolsó négy számjegy látszódjon.
Az információkat és dokumentumokat a Weboldal tulajdonosa által előírt és megfelelőnek tartott módon kell feltölteni a weboldalon keresztül. Az üzleti partnerek személyazonosságának azonosítása és ellenőrzése. Ezt a vállalkozói kérelmezők személyazonosságának azonosításával és igazolásával kell elvégezni függetlenül attól, hogy igazgatói, tulajdonosai, kedvezményezett tulajdonosai, telepesei vagy közreműködői, tőkés kedvezményezettek, védők, végrehajtók, meghatalmazottak, ügyvédek stb. NYILATKOZAT A Társaságnak jogában áll, saját belátása szerint alapul venni és alkalmazni az „Ügyfél azonosításának szabályai” elnevezésű szabályzatot. Annak biztosítására, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően működjön kulcsfontosságú elvárás az ellenőrzési folyamatok megléte, mely hatékony támogatása a törvények betartásának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben, valamint törvény által meghatározott feladatok ellátásában.

AML Pénzmosás elleni szabályzat magánszemélyek részére 2020.10.27

Bevezetés: Ez a szabályzat a Sugarfondant Kft. (1224 Budapest, Deák Ferenc utca 32. A. ép.) (a „Társaság”) pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alapszabályait fekteti le (a továbbiakban: AML). A Társaság az AML politikáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében a hatályos törvényeknek megfelelően dolgozta ki. Alkalmazási köre: A pénzmosás elleni politika tiltja és aktívan küzd a pénzmosás megelőzéséért, továbbá a pénzmosás, illetve a terrorista vagy bűnözői tevékenység finanszírozását megkönnyítő tevékenységek ellen. A Társaság kötelezettséget vállal a pénzmosás elleni megfelelésre, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, és előírja annak tisztségviselőit, alkalmazottait és kinevezett vezetőit, hogy tartsák be ezeket a szabályokat annak érdekében, hogy megakadályozzák termékeik és / vagy szolgáltatások pénzmosásra való felhasználását. A pénzmosás olyan cselekményekkel foglalkozik, amelyek elrejtik vagy lefedik a pénz eredetét, amely bűncselekményből, vagy jogellenes tevékenységből származik, azonban úgy tüntetik fel ezeket a pénzeket, mintha törvényes forrásokból származnának, vagy törvényes vagyont képeznének. A Társaság AML-szabályzatának célja a pénzmosás megakadályozása, valamint bármely olyan tevékenység megakadályozása, amely segítheti a pénzmosásnak vagy a terroristák vagy egyéb bűncselekmények finanszírozását. A Társaság bizonyos eljárásokat arányosan alkalmaz, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére összpontosítson, attól függően, hogy ezek a cselekmények milyen mértékben valósulhatnak meg. Kockázat alapú megközelítés: A Társaság által elfogadott kockázatoknál figyelembe veszik a különböző tényezőket, beleértve az ügyfelek lakóhelyét / származását, a pénzeszközök összegét, a pénzátutalás módját, az átutalások számát, az ügyfelek gazdasági profilját, az ügyfelek kockázati profilját és még sok más tényezők. Ugyanolyan kockázat alapú technikákat és eljárásokat vesz figyelembe a Társaság a kockázatok azonosítása érdekében, mint például:
 1. a) Az ügyfelek számláinak, tranzakcióinak és forgalmazott eszközeinek folyamatos nyomon követése stb.
 2. b) Az Európai Unió által végrehajtott AML (pénzmosás elleni) eljárások folyamatos végrehajtása és frissítése
 3. c) Korszerű szoftverek használata az ügyfelek átvizsgálására, valamint elfogadásuk előtt és annak folyamatában, továbbá a társasággal való kapcsolatuk során, ha alapos gyanú merül fel velük szemben.
A pénzmosás szakaszai: A „pénzmosás” kifejezés valójában egy téves elnevezés. Gyakran nem pénzt mosnak, hanem más vagyontárgyakat, amelyek közvetve vagy közvetlenül bűncselekményből származnak. A tárgyi vagy immateriális javak bármely formája alkalmas arra, hogy egy másik személy bűncselekménybeli előnyeit képviselje. A pénzmosó fő célja az, hogy a „piszkos” pénzt látszólag tiszta pénzzé vagy más eszközzé alakítsa át oly módon, hogy a lehető legkisebb nyomot hagyja. Hagyományosan a pénzmosás három szakaszban zajlik le: – Elhelyezés Ez az első olyan szakasz, amelyben a tiltott pénzeszközök el vannak különítve az illegális forrásuktól. Az elhelyezés magában foglalja az illegális pénzeszközöknek a pénzügyi rendszerbe történő kezdeti befecskendezését vagy a készpénz átutalását. – Rétegződés A tiltott pénzeszközöknek a pénzügyi rendszerbe való sikeres bejutatása után a pénzmosása során többszörös tranzakciós ügyleteket kell létrehozni, amelyek további forrásokat különítenek el az illegális forrásuktól. Ennek a szakasznak az a célja, hogy minél nehezebbé tegye a nyomon követést az illegális forráshoz. – Integráció Ez a végső szakasz a teljes pénzmosási műveletben. Ez magában foglalja az illegális pénzeszközök újraindítását a törvényes gazdaságba. Az alapok most tiszta jövedelemként jelennek meg. Az alapok integrálásának célja, hogy lehetővé tegye a bűnözők számára az alapok felhasználását anélkül, hogy felmerülne a gyanú, amely kivizsgálást és nyomozást indíthatna. A valóságban a három szakasz gyakran átfedésben van, és a sok pénzügyi bűncselekményből származó előnyt nem szükséges „beilleszteni” a pénzügyi rendszerbe. A pénzmosás egy olyan bűncselekmény, amely leginkább a banki és pénzátutalási szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Bár a bankok gyakran a sikeres mosási rendszerek lényeges részét képezik, a pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a licencet kínálók szintén kiszolgáltatottak a pénzmosókkal való visszaélésnek. Terrorizmus finanszírozása: A terrorizmus finanszírozása a terrorcselekmények, a terroristák vagy a terrorista szervezetek által nyújtott pénzügyi támogatás nyújtásának tettéül szolgál, terrorista cselekmények végzése céljából. Más bűnszervezetektől eltérően a terrorista csoportok elsődleges célja nem pénzügyi jellegű. Mindazonáltal, mint minden szervezet esetében, a terrorista csoportoknak pénre van szükségük az elsődleges tevékenységeik elvégzéséhez. A pénzeszközök iránti igény kulcsfontosságú a terrorizmus elleni küzdelemben. Kövesd a pénzt. Kövesse a pénzügyi nyomvonalat. Ez minden olyan intézkedés legfontosabb célkitűzése, amelynek célja a terrorizmus finanszírozásának azonosítása, nyomon követése és megfékezése. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása között hasonlóságok és különbségek vannak. A különbségek a következők:
 • terrorizmus finanszírozása olyan tevékenység, amely támogatja a jövőbeli jogellenes cselekményeket, míg a pénzmosás általában az illegális cselekmények elkövetése után történik; a jogszerűen nyert tulajdon gyakran a terrorizmus támogatására szolgál, míg a pénzmosás eredete illegitim.
A hasonlóságok a következők:
 • a terrorista csoportok gyakran részt vesznek a bűncselekmény egyéb formáiban, amelyek viszont finanszírozhatják tevékenységüket; mind a pénzmosás, mind a terrorizmus finanszírozása a pénzügyi szektor segítségét igényli.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásának kulcsa az, hogy minden engedélyes megfelelő CDD-intézkedéseket fogadjon el mind a kapcsolatok megkezdésekor, mind pedig ezután folyamatosan. Ügyfél-átvilágítási elfogadandó eljárások: Természetes személyek esetében:
 • teljes név
 • állandó lakóhely
 • édesanyja neve
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság
A személyazonossággal kapcsolatos elsődleges azonosító dokumentációt az érintett ügyfeleknél rendszerezni kell az ügyfél aktájában és meg kell őrizni. A regisztrációnál az ügyfél fényképét is be kell szerezni. Elfogadható elsődleges személyi igazolványok:
 1. Érvényes útlevelek;
 2. Nemzeti azonosító kártyák;
 3. Érvényes vezetői engedélyek;
Ezen elsődleges azonosítási dokumentáció mellett további személyazonosító adatok –önkéntesen megadható azonosítási dokumentáció beszerzése is szükséges. Az alábbi dokumentáció elfogadható:
 1. egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla;
 2. egy 3 hónapnál nem régebbi bank- vagy hitelkártya-referencia (mint ilyen, a postafiók címek nem tekinthetők elfogadhatónak az ügyfelek állandó lakcímeként, mint például egyes országokban P.O Box címek, például a Közel-Keleten és Afrikában);
 3. egy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat;
 4. Belföldi útlevél
 5. Telefonszámát
 6. Email címét
Ugyanaz a dokumentum nem használható az ügyfél személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére bizonyos esetekben. Az AML kiemelt kockázati kategóriáira vonatkozó rendelkezések
 • Global Sanctions List – Ha az ügyfél lakhelye,vagy tartózkodási helye egyezik a globális szankciólistán lévővel, akkor a vállalat megtagadja a vevőt, és tájékoztatja a felülvizsgálat rendelkezéséről.
 • PEP (Politically Exposed Person) azaz kiemelt közszereplők esetében Társaságnak az esetleges vásárlótól kérheti további azonosítást vagy igazolásokat.
 • Médiatájékoztatás – Ha egyezést mutat a kedvezőtlen adathordozón, akkor a Társaság  felülvizsgálja a kedvezőtlen adathordozókat és eldönti, hogy engedélyezi-e a leendő vásárlót.
Miután megkapta a további ellenőrzési információkat, a Társaság értesítést küld a leendő vásárlónak. Az e szabályzat által követett egyéb célok a következők:
 • “Know Your Customer” (Ismerje meg ügyfelét) ;
 • Olyan ellenőrzött környezet bevezetése, ahol az ügyféllel addig nem köt üzletet, amíg az Ügyfélre vonatkozó összes lényeges információt be nem szerezte;
 • Önértékelés végzése az AML-irányelvek és eljárások tiszteletben tartása érdekében. E szabályzat tiszteletben tartása feltétlenül alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy teljes mértékben megfeleljen az alkalmazandó pénzmosás elleni vonatkozó jogszabályoknak. A társaság elkötelezett a pénzmosás elleni stratégiák, célok folyamatos vizsgálata mellett, valamint a hatékony AML-szabályzat fenntartása mellett.
 • A társaság köteles betartani a FATF Pénzügyi Akció Munkacsoport 40 + 9 ajánlását.
A gyanús tranzakciók és tevékenységek figyelemmel kísérése és jelentése:
 • Folyamatos figyelemmel kisérése minden szokatlan és potenciálisan gyanús tranzakciónak / tevékenységnek.
 • A gyanús tranzakciók / tevékenységek bejelentésének meg kell felelnie a nemzetközi jogszabályoknak.
 • Abban az esetben ha a Sugarfondant Kft bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a Sugarfondant Kft www.coinmixed.eu oldalán található szolgáltatásokkal , a Sugarfondant Kft fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat befejezéséig, felfüggessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat.
 • A Sugarfondant Kft fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.
Nyilvántartás:
 • Az azonosítási és tranzakciós adatokról, valamint a pénzmosási ügyekkel kapcsolatos egyéb információkról a hatályban levő pénzmosási törvényekkel / szabályokkal összhangban nyilvántartást kell vezetni;
 • Minden nyilvántartást legalább 6 évig meg kell őrizni;
Elkötelezettségünk:
 • Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy teljes mértékben betartsuk a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt és rendeletet, valamint minden olyan tevékenységet, amely megkönnyíti a terrorista vagy más bűnözői vállalkozások finanszírozását.
 • Felelősek vagyunk azoknak a tevékenységeknek a feltárásához vagy bejelentéséhez, amelyek felmerülhetnek, jelezhetnek vagy gyaníthatják a pénzmosást. E célból folyamatos képzést nyújtunk minden érintett személy számára.
 • A Társaság köteles betartani az OFAC által kivetett kereskedelmi és gazdasági szankciókat és teljes mértékben együtt kell működnie a kormányzati szervekkel, az önszabályozó szervezetekkel és a bűnüldöző szervekkel. Amint azt a törvény előírja, a Társaság megadhatja a szükséges információkat a korábbi, a jelenlegi vagy leendő ügyfelekről az ilyen szerveknek.
 • Társaságunk kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős.
 
A Coinmixed egy egyszerű és biztonságos eszköz kripto pénzek vásárlására, tárolására. Csatlakozz a partner (affiliate) programunkhoz és mi cserébe Bitcoinnal jutalmazzuk a fáradozásaidat, miközben a régió legmeghatározóbb kriptováltójává válunk közösen!
 • Könnyedén szerezhetsz 30% jutalmat a Coinmixed szolgáltatási díjaiból az összes rajtad keresztül csatlakozó ügyfél pénzügyi műveleteiből, amibe beleértendők az összes jövőbeli vásárlásaik és eladásaik is! A partner (affiliate) programunkban nincs semmilyen korlátozás. Minél több ügyfelet hozol, annál több Bitcoint gyűjthetsz!
 • A bevételeidet havonta fizetjük ki amennyiben a Bitcoin egyenleged eléri a 20.000 Ft vagy (60 euro) értékhatárt.
 • Az egyenleged folyamatosan nyomon tudod követni itt az Affiliate oldalon is, de a Coinmixed.eu tárcádban is.
 • Ha már van Coinmixed.eu tárcád, akkor nincs szükség arra, hogy itt regisztrált, egyszerűen csak lépj be a Loginnál. 

Csatlakozz most és kezd el halmozni a jutalmad!
 • Regisztrált/lépj be az oldalra, ahol hozzáférhetsz a saját Affiliate  kódodhoz és linkedhez. Több különböző formátum közül is tudsz választani.
 • Küld el a linket ügyfeleidnek, akiket kérj meg, hogy ezzel regisztráljanak.
 • Gyűjtsd be a jutalmad minden vásárlás/eladás után, amit az ügyfeleid végeznek a Coinmixed.eu oldalon!
Kattints ide a hitelesítés letöltéséhez: LINK
Utólsó frissétés 2020.10.27 Köszönjük, hogy a Sugarfondant Kft. szolgáltatását választotta! Az Az alábbiakban részletezett Felhasználói feltételek az Adatvédelmi eljárásokkal együtt (együttesen Felhasználói feltételek) minden olyan személyre vonatkoznak, akik regisztrálták magukat és/vagy Coinmixed szálát nyitottak a www.coinmixed.eu honlap, vagy az ehhez kapcsolódó mobil alkalmazás, website vagy API (együttesen Coinmixed site) használatán keresztül. A Felhasználói feltételek szerződéses jogviszonyt hoz létre Ön és a Sugarfondant Kft. között, amely az Európai Únió jogrendszere szerint bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. További információt a társaságról és annak kirendeltségeiről a www.coinmixed.eu honlap Céginformációk menüpontja alatt talál. A Felhasználói feltételek célja szerint bármely olyan kifejezés, mint „mi”, „miénk”, „Coinmixed” és/vagy hasonló megnevezések a Sugarfondant Kft.-re vonatkoznak és alattuk a társaságot kell érteni. Azzal, hogy bejelentkezik és/vagy Coinmixed számlát nyit teljes egészében elfogadja ezeket a Feltételeket és azok szerint jár el. Elfogadja és egyetért továbbá azzal, hogy az Ön kizárólagos felelőssége megérteni és kielégíteni minden jogi szabályozási feltételt, amely Önre vonatkozik a Coinmixed szolgáltatások és/vagy Coinmixed számla igénybe vételével kapcsolatosan beleértve, de nem korlátozva ezeket az export/import tevékenységre, adókra és a külföldi devizakereskedelemre is. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Feltételeket mielőtt a Coinmixed oldalt használná, mert jogait és kötelezettségeit érintő kérdéseket foglal magába!
 1. A Feltételek kiegészítése
A Sugarfondant Kft időről időre, bármikor megváltoztathatja és/vagy kiegészítheti ezeket a Feltételeket. Ön bármikor ellenőrizheti a változásokat és az aktuális és érvényes Feltételeket úgy, hogy rendszeresen felkeresi a Coinmixed honlapon a megfelelő menü pontot, ahol megtalálhatja, mikor történt utoljára változás bennük (ahogy azt e dokumentum elején is feltüntettük). Megteszünk mindent annak érdekében, hogy értesítsük az aktuális változásokról és/vagy kiegészítésekről, amelyek jogokat és kötelezettségeket érintenek. Bármilyen ezzel kapcsolatos értesítést a Coinmixed honlapon, vagy a Coinmixed számlához kapcsolódó email címen tesszük közzé (lsd. Elektronikus kommunikáció). Abban az esetben, ha a Feltételekben történt változások után is tovább használja Coinmixed számláját azt jelenti, hogy Ön elfogadta a módosításokat. Amennyiben nem fogadja el a Feltételeket, vagy annak bármely módosítását, úgy azonnal fel kell hagynia a Coinmixed site és a Coinmixed számlája használatával!
 1. Jogosultságok
A Coinmixed Számla nyitásával kijelenti és bizonyítja, hogy:
 1. Ön 18 életévét betöltött nagykorú személy és teljes tudatában van a Feltételek elfogadásának és a Coinmixed honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételének következményeivel;
 2. Nem nyit, vagy nem próbál meg nyitni Coinmixed számlát bármely harmadik személy nevében, vagy a saját Coinmixed számláját harmadik fél ügyleteinek kivitelezésére nem használja;
 3. Amennyiben nem természetes jogi személyiségű alany (társaság, alap vagy együttműködő szervezet) számára kíván Coinmixed számlát nyitni, úgy aláveti magát a a Coinmixed Üzleti számlanyitási eljárásának;
 4. Nem tart fenn egynjél több Coinmixed számlát, nem használja más számláját és nem fér hozzá más számlájához, vagy segít bárkinek hozzáférést elérni bármely más számlához;
 5. Biztosítékot ad a Coinmixed számláján végrehajtandó tranzakciókra azáltal, hogy rendelkezésre bocsájt elegendő mennyiségű Helyi devizát vagy Kriptovalutát (az esettől függően) a saját Coinmixed számláján a tranzakció végrehajtása előtt;
 6. Nem helyez letétbe, vagy nem utal a Coinmixed számlájára olyan helyi valutát, amely nincs összhangban a Letéti Követelményekkel (lásd. Letétek);
 7. Nem engedélyez vagy nem hajt végre pénzfelvételi utasítást Helyi pénznemben a Coinmixed Pénztárcájáról harmadik személy bankszámlájára (lásd. Pénzfelvét);
 8. Nem használja Coinmixed számláját törvénytelen tevékenységekkel kapcsolatban, bármely Tiltott Tevékenységre, jogellenes módon, vagy a Sugarfondant Kft. Export Ellenőrzési és Bírságolási követelményeit megsértve;
 9. Sem állampolgára, sem állandó lakosa az Amerikai Egyesült Államoknak.
Az ebben a szakaszban (Jogosultságok) felsorolt feltételek mindegyike jelentőséggel bír a teljes Feltételek tekintetében. A Feltételekben hivatkozott „Helyi valuta” fiat, vagy kormány által kibocsájtott valutát jelent (pl.: HUF, EUR, USD). A Coinmixed számla megnyitásával egyetért és elfogadja, hogy a Sugarfondant Kft. saját hatáskörében, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy korlátozhatja bármely ügyfele számláját, aki bizonyíthatóan, vagy megalapozottan gyanítható módon a Feltételekkel, vagy annak szellemével ellentétesen használja a Coinmixed.eu honlapot vagy Coinmixed számláját.
 1. Veszélyek
Mielőtt elkezdené használni a Coinmixed.eu honlapot biztosnak kell lennie abban, hogy megértette a kriptodevizák kereskedelmével, adásával és vételével járó veszélyeket. A kriptodevizák piaca volátilis, az árak hirtelen és nagymértékben változhatnak, ami a vagyon értékének ugyancsak hirtelen és nagymértékű emelkedéséhez és/vagy csökkenéséhez vezethet. Ennek a piaci volatilitásnak és más, a kriptodevizák kereskedelmének, adásának és vételének veszélyeiről bővebb magyarázatot megtalálhat a Coinmixed.eu honlap Veszélyek menüpontja alatt. Előfordulhatnak egyéb, ebben a Feltételekben és a Veszélyek leírásban nem azonosított kockázatok. Nagyon óvatosan kell kezelnie vagyoni helyzetét és kockézatviselő képességét annak érdekében, hogy eldöntse, megfelelő-e az Ön számára a kriptodevizák kereskedelme, adása és vétele. Egyetért és elfogadja, hogy az Ön személyes és egyedüli felelőssége minden olyan döntésének a meghozatala, amely a kriptodevizák kereskedelmével, adásával és vételével összefüggésben merül fel.
 1. Elektronikus kommunikáció
Egyetért és elfogadja, hogy:
  1. minden kommunikáció, szerződés, figyelmeztetés, felhívás, hír és/vagy bármely más dokumentum (együttesen „kommunikáció”) az Ön Coinmixed számlájával, vagy a Sugarfondant Kft. szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus úton, a Coinmixed.eu honlapon, az Ön által számunkra megadott email címen, vagy egyéb elektronikus úton történik. Ön elfogadja az elektronikus információ cserét.
  2. Ön biztosítja a szükséges hardvert és szoftvert az elektronikus kommunikáció biztosításra, hogy bármikor megkapja, hozzáférjen és elolvassa/letöltse az információkat, beleértve az internet kapcsolat létesítését és fenntartását valamint az érvényes emailcímet is;
  3. teljes felelősséget vállal azért, hogy a Sugarfondant Kft számára érvényes és elérhető email címet biztosítson, amin az elektronikus kommunikációt megkapja, valamint hogy ezt az email címet és bármilyen további elérhetőségét folyamatosan ellenőrzi és frissíti. Bármilyen kommunikáció, amit a megadott email címre küldünk, kézbesítettnek tekintjük. Kiegészítheti elérhetőségeinek listáját a Coinmixed számlájához történő bejelnetkezés után a Beállítások menüpont alatt.
Bármikor visszavonhatja az Elektronikus kommunikációra vonatkozó egyetértését úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a [email protected] címen. Tudomásul veszi, hogy az Elektronikus kommunikációhoz történő hozzájárulása elmulasztása, vagy annak visszavonása a Coinmixed számlájának biztonságát veszélyezteti (lásd. Számla biztonsága) és a Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot Coinmixed számlájának bezárására abban az esetben, ha elmulasztaná megadni, vagy visszavonni beleegyezését az Elektronikus kommunikáció teljesítéséhez.
 1. Személyazonosság ellenőrzése
A Sugarfondant Kft. a legmagasabb szintű elvárások szerint végzi és vezeti, az Ismerd Meg az Ügyfeled (Know Your Customer, KYC) eljárását és ellenőrzi azt a csalás elleni, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem iránti elkötelezettsége részeként. Mivel szolgáltatási szektorunk nagymértékben szabályozatlan, a Sugarfondant Kft. saját elhatározásából követi a helyi és nemzetközi irányelveket az ügyfelek átvizsgálásában, ahogy azt a Megfelelőség menü pont kifejti a Coinmixed.eu honlapon. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a standardoknak való megfelelőségünket, megköveteljük ügyfeleinktől, hogy hiteles okmányokkal és megfelelő személyes adataik megadásával igazolják magukat Coinmixed számlájuk megnyitásakor (Személyazonosság igazolása) A Személyazonosság igazolásának minősége és mélysége nagymértékben függ attól, hogy melyik szolgáltatásaink igénybevételére jogosult ország lakosa és mekkora letéti és felvételi határösszeget kíván meghatározni Coinmixed szálmáján. Bizonyos körülmények fennállása esetén a Sugarfondant Kft. kiterjesztett megfelelőségi vizsgálatot (Enhanced Due Diligence „EDD”) végezhat a Coinmixed számlával kapcsolatban. Elfogadja és egyetért azzal, hogy bármikor aláveti magát az ilyen jellegű vizsgálatoknak. A Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor:
 1. korlátozza vagy felfüggessze Coinmixed számláját, ha – kizárólagos hatáskörünkben – úgy ítéljük meg, hogy további személyazonossági ellenőrzésre, vagy EDD-re van szükség, vagy
 2. megszüntessük Coinmixed számláját, ha hamis adatot szolgáltatott, vagy gyaníthatóan hamis adatot szolgáltatott, vagy megtagadja az adatszolgáltatást a személyazonosítási vagy EDD eljárás során.
Elfogadja és egyetért azzal, hogy a személyazonosítási és EDD eljárás végrehajtása alatt Coinmixed számlájának hozzáférhetősége és/vagy Coinmixed számláján tranzakció kivitelezése időben késést szenvedhet. Információ megtartása. Sugarfondant Kft.-től megkövetelik, hogy bizonyos, a személyazonosítási és EDD vizsgálat során bekért információkról listát vezessen és tartson fenn. Ez a követelmény akkor is fennáll, ha Ön már megszüntette kapcsolatát a Sugarfondant Kft-del. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket az információkat megtartjuk a megkövetelt időperióduson belül, valamint Ön egyetért és beleegyezik, hogy ezeket az adatokat és dokumentumokat a Sugarfondant Kft. rögzítse és megtartsa, beleértve Coinmixed számlájának bezárása utáni időszakot is.
 1. A Coinmixed Pénztárca
A Coinmixed Pénztárca lehetővé teszi az Ön számára, hogy kriptodevizát küldjön, fogadjon és tároljon (együttesen „Coinmixed Pénztárca Tranzakciók”). Támogatott kriptodevizák. A Coinmixed Pénztárca azokban a kriptodevizákban érhető el, amiket a Sugarfondant Kft. – saját hatáskörében döntve – támogat („Elfogadott Kriptodevizák”). Jelenleg BTC-ETH-LTC pénztárcák érhetők el az oldalon. Az Elfogadott kriptodevizák köre időről időre változhat. Semmilyen körülmények között nem engedélyezett megkísérelni sem olyan Coinmixed Pénztárca Tranzakciót, amely nem az Elfogadott kriptodevizában történik. Különösen, de nem kizárólag Ön egyetért és elfogadja, hogy nem lesz hozzáférése, jogosultsága, vagy követelése:
 1. olyan kriptodevizához, amelyet az Ön Coinmixed Pénztárcájának fogadási címére küldtek, de nem tartozik az Elfogadott Kriptodevizák közé , vagy
 2. olyan kriptodevizához, amelyet az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozó fogadási címre küldtek, de ez a cím más kriptodevizához tartozik. Például: nem fog hozzáférni, jogosultságot szerezni, vagy követelni Bitcoin Cash (BCH)-t amelyet Bitcoinb (BTC) fogadási címre küldtek.
Az Elfogadott Kriptodevizákról további információkat találhat a Díjtáblázatban a Coinmixed.eu honlapon. Helyi Deviza a Coinmixed Pénztárcán. Helyi Deviza letét a Coinmixed Pénztárcába kizárólagosan az Elfogadott Kriptodeviza vásárlására fordítható vagy az elfogadott bankszámlára kiutalásra várhat. Elfogadja és egyetért azzal, hogy bármely ilyen típusú vásárlás vagy eladás a Feltételektől függően valósítható meg. A Támogatott Kriptodevizák eladásából származó bevétele a Coiunmixed Pénztárcája Helyi Deviza számláján kerül jóváírásra a díjak és jutalékok levonása után (ahogy azt a Díjtáblázat és a Díjak és Jutalékok menüpont részletezi a Coinmixed.eu honlapon) A Sugarfondant Kft. nem fizet kamatot a Coinmixed Pénztárcája valamint a Helyi Deviza és Elfogadott Kriptodeviza számlájának egyenlege után. Tranzakciós utasítások. Sugarfondant Kft. az Ön Coinmixed Pénztárca Tranzakcióit az Ön utasításai szerint hajtja végre. Egyetért és elfogadja, hogy a Sugarfondant Kft.:
 1. nem vállal garanciát egyetlen felhasználó, fogadó fél, vagy más fél azonosságáért a Coinmixed Pénztárca Tranzakciók során. Ön kizárólagosan felelős azért, hogy a tranzakció adatai megfelelőek legyenek és figyelmesen ellenőrizte a tranzakciós információkat mielőtt megadta volna a tranzakciós utasításokat a Sugarfondant Kft. részére;
 2. nincs ellenőrzése, vagy bármilyen felelőssége az Ön által harmadik féltől vásárolt, vagy harmadik félnek eladott áruk, vagy szolgáltatások kézbesítésével, vagy azok minőségével kapcsolatban. Sugarfondant Kft. nem vállal felelősséget és nem jár el olyan ügyben, hogy biztosítsa bármely vevő vagy eladó, akikkel Ön kapcsolatot létesít a Coinmixed Pénztárcája útján teljesítse a vonatkozó ügyletet, vagy kifejezett intézményi háttere lenne ehhez.
Kriptodeviza fogadása. Ön fogadhat elfogadott Kriptodevizát a Coinmixed Pénztárcájára a küldőnek megadva az Ön Coinmixed Pénztárcájához generált fogadószámlájának címét. Az Ön Coinmixed Pénztárcáján csak az elfogadott Kriptovalutában küldött és az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozó ebben az elfogadott Kriptodevizában vezetett fogadási címre érkező összeget írjuk jóvá. Például: az Ön Coinmixed Pénztárcáján ETH jóváírás akkor történik, ha az összeg az Ön Coinmixed Pénztárcája ETH fogadó számlájára érkezik. Hibás/téves utalás fogadása. Abban az esetben, ha tudja, vagy gyanítja, vagy feltehetőleg tudhatja vagy gyaníthatja, hogy bármilyen Helyi Deviza, vagy kriptodeviza hibásan/tévesen került jóváírásra a Coinmixed Pénztárcáján (vagy bármely bankszámlán), azt azonnal bejelenti a Sugarfondant Kft.-nek bemutatva az utalási jegyet a Help Center-nél. Egyetért és elfogadja, hogy nem követel és nincs jogosultsága olyan Helyi Deviza vagy kriptodeviza tekintetében, amelyet hibás/téves utalás eredményeként írtak jóvá számláján és azt azonnal visszaküldi a Sugarfondant Kft. által Önnek küldött útmutatás szerint.
 1. Letét
Személyazonosságának igazolása után (a Személyazonosság igazolása feltételei szerint) Coinmixed Pénztárcájának Helyi Deviza számláján pénzösszeget helyezhet el a Coinmixed bankszámlájára történő beutalással, abban az esetben ha Ön tényleges megbízást adott kriptoeszközök beszerzésére. (Letét). A Coinmixed bankszámlájával kapcsolatban , amelyre a Letétet teljesítheti, további részletes információkat kap a Sugarfondant Kft.-től, és minden ilyen jellegű bankszámlát a Sugarfondant Kft. az adott országban vagy régióban szerződött partnere kezel. Egyetért és elfogadja, hogy bármely információ, amelyet a Sugarfondant Kft. részére megad, megosztható a szerződött partnerrel, aki a Helyi Deviza tranzakciókat kezeli a Sugarfondant Kft. utasításai szerint. A fizetési eljárás, amely szerint Letétetet teljesíthet Helyi Devizanemben az adott ország szabályaitól függ, ahol Ön él. Elfogadott Letéti Eljárás használata útján teljesített letét és a Letéti Feltételek kielégítése esetén (alább részletezve) az Ön Letéte a Coinmixed Pénztárcáján kerül jóváírásra. Jogi és eljárási követelmények miatt Önnek szigorúan meg kell felelnie a Letéti követelményeknek („Letéti Követelmények”):
 1. letétet csak olyan bankszámláról teljesíthet, amely a saját nevén szerepel. Nem engedélyezhet senkinek Letétet teljesíteni a saját Coinmixed Pénztárcájára;
 2. csak olyan Helyi Devizában teljesíthet Letétet a bankszámlájáról, amely az adott országban, vagy régióban megfelel ennek;
 3. a SEPA átutalás esetén csak a Coinmixed.eu pénztárcához társított helyi pénznemben történhet a beutalás. Például ha Ön EUR pénznemben kíván vásárolni akkor csak EUR-ban lehet az átutalást teljesíteni
 4. használhat készpénzt, Letét teljesítésér abban az esetben, ha az általunk megadott bankba saját nevében, a bankfiókban a bank pénztárába azt befizeti. Amennyiben a Sugarfondant Kft. engedélyezi készpénz, Letét elhelyezését kivételes esetben, saját kizárólagos hatáskörében, úgy a letét teljesítése késhet annak érdekében, hogy a megfelelő csalás megelőzése és megfelelőségi ellenőrzés elvégezhető legyen és Készpénzletéti felárat (lásd. Díjszabályzat menüpont a Coinmixed.eu honlapon) kerül levonásra belőle. Bármely Coinmixed Számla, amelyre egynél több készpénzbefizetési letét érkezik, a Sugarfondant Kft. kizárólagos hatáskörben hozott döntése szerint, határozatlan időre felfüggeszthető.
Ön megismerte a Letéti Követelményeket, egyetért és elfogadja, hogy azok nem teljesítése késedelmet okozhat, vagy meghiúsíthatja a kérdéses Letét megjelenését a Coinmixed Pénztárcáján, és/vagy korlátozást, felfüggesztést, vagy Coinmixed számlájának megszüntetését eredményezheti. Letét elhelyezése. Coinmixed Pénztárcáján keresztüli Letéti igénye bejelentésekor Ön megkapja a Hivatkozási Számot, és a tranzakcióhoz tartozó egyszeri letéti összeget. Annak érdekében, hogy időben és sikeresen elhelyezzük Letétjét Coinmixed Pénztárcáján, Önnek hivatkozni kell a megadott Hivatkozási Számra, amikor on-line banki utalását teljesíti, vagy egyéb Elfogadott Letéti Eljárást használ. Sugarfondant Kft. nem vállal felelősséget semmilyen késedelemért, vagy sikertelen Letét elhelyezésért Coinmixed Pénztárcáján, amely/amennyiben a Hivatkozási Szám, megadásának elmaradásából ered. Letét megjelenése a Coinmixed Pénztárcáján időt vesz igénybe a banki eljárások, feldolgozási idők és/vagy a Letéti Követelmények hibás teljesítése következtében. Sugarfondant Kft. semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget bármilyen késés vagy hiba miatt, ami a Letétnak a Coinmixed Pénztárcáján való megjelenésével/befolyásolásával kapcsolatos. Sugarfondant Kft. megtesz minden tőle elvárhatót az olyan Letét teljesítése érdekében, amely nem felel meg a Letéti Követelményeknek. Azonban bármely Letét, amely nem éri el a Minimum Nem-teljesíthető Letéti Összeget, amely nem teljesíthető egy hónapon belüli időintervallumban, Sugarfondant Kft. visszatartja azt, és Ön egyetért és elfogadja, hogy ezen összeg felett nem rendelkezik és nincs további igénye erre. A Minimum Nem-teljesíthető Letéti Összeg – amíg azt máshogy nem határozza meg Sugarfondant Kft. -60 EUR (azaz Hatvan Euro), vagy azzal egyenértékű Helyi Deviza.
 1. Visszavonások, kiutalások, felvétek
A Coinmixed számlájához bankszámlájának adatait hozzáadva pénzösszeget vehet fel Coinmixed Pénztárcája útján bankszámlájára („Felvét”). Sugarfondant Kft. az Ön utasításai szerint dolgozza fel a Felvételt. Kizárólagosan Ön felelős azért, hogy a Sugarfondant Kft.-nek a Felvéttel kapcsolatban megadott utasításai pontosak és teljesek, beleértve a vonatkozó bankszámlája adatait és Ön egyetért és elfogadja, hogy Sugarfondant Kft. semmilyen körülmények között sem köteles kiegészíteni, vagy visszatéríteni bármilyen Felvétet. Sugarfondant Kft. megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adott értéknapon feldolgozza az Ön kiutalási-felvételi kérelmét a Coinmixed honlapon található Letéti és Felvét Eljárás szerint, de Ön egyetért és elfogadja, hogy Sugarfondant Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Felvét feldolgozási idejével kapcsolatosan. Harmadik személy bankszámlájára történő kiutalás-felvét kifejezetten tiltott. Tudomásul veszi, hogy nem ad és nem is próbál meg utasítást adni a Coinmixed Pénztárcájáról Felvét végrehajtására harmadik személy bankszámlájára és elfogadja, hogy ilyen Felvét visszautasítható és/vagy korlátozást, felfüggesztést, vagy Coinmixed Számlájának megszüntetését eredményezheti.
 1. Azonnali eladás vagy vétel
Coinmixed Pénztárca tulajdonosai igénybe vehetik az eladás vagy vétel szolgáltatást a választott mennyiségű kriptodeviza eladására vagy vételére a megadott váltási árfolyamon. Egyetért és elfogadja az azonnali eladás vagy vétel szolgáltatás használata tekintetében, hogy:
 1. Amikor azonnali vásárlási vagy eladási megbízást ad le a Coinmixed.eu oldalon lévő fiókján keresztül a rendelését rögzítjük, amiről egy visszaigazoló emailt küldünk az akkori árakról. Az árakat a rendelkezésre álló más kriptográfiai tőzsdék nyílt áraiból valamint a helyi fizetőeszközök szorzatából képezzük. A Sugarfondant Kft. az Ön utasításai szerint jár el az ügylet lebonyolításakor;
 2. A Sugarfondant Kft. nem tevékenykedik, mint az Ön brókere, közvetítője, ügynöke, tanácsadója, vagy bármilyen formájú megbízottja és semmilyen a Sugarfondant Kft által a Coinmixed.eu oldalon nyújtott tájékoztató vagy kommunikáció nem minősül tanácsadásnak az azonnali eladási vagy vételi ügyletek tekintetében. Az Ön vételi vagy eladási ügyletével kapcsolatban nem minősül tanácsadásnak.
 3. Amikor megrendelést ad le a támogatott kriptoeszközök megvételére vagy eladására megadjuk Önnek az ajánlott váltási árfolyamot. A Coinmixed.eu webhelyén külső forrásokból származó értékekből képezi az árakat, így Ön tudomásul veszi, hogy a jegyzett átváltási árfolyam a rendelés leadásának pillanatában fennálló árfolyam. Ez az árfolyam folyamatosan változik így a váltás pontos elszámolása akkor történik, meg amikor az Ön Coinmixed.eu fiókjába a beutalt összegjóváírásra került. Ennek megtörténtéről emailben értesítjük, de a jóváírási folyamatot a Coinmixed.eu oldalon fiókjában is nyomon követheti.
 4. az azonnali eladás vagy vétel tranzakció lebonyolításakor Ön elfogadja az ajánlott váltási árfolyamot, beleértve annak komponenseit is;
 5. minden azonnali eladás vagy vétel tranzakciós megrendelésre mennyiségi határértéket állapítunk meg (lásd Díjszabályzat);
 6. a Sugarfondant Kft. nem garantálja, hogy az azonnali eladás vagy vétel szolgáltatás során nem lehet szolgáltatás-kiesés, késés vagy egyéb működési zavar.
Az Azonnali eladás vagy vételi megrendelés megerősítése előtt meg kell győződni arról, hogy megfelelő mennyiségű Elfogadott Kriptodeviza áll rendelkezésre a vételre vagy eladásra és Ön elfogadja az ajánlott váltási árfolyamot. Sugarfondant Kft. nem képes és nem is akar már végrehajtott ügyletet visszafordítani. A Sugarfondant Kft. saját hatáskörében fenntartja magának a jogot, hogy késleltessen, vagy visszautasítson bármely azonnali eladási vagy vételi tranzakciót, amennyiben csalás, vagy jogellenes tevékenység, vagy hibás megrendelés megadásának gyanúja merülne fel. A Sugarfondant Kft. nem tartozik felelősséggel bármilyen késésért, vagy nem-teljesítésért azonnali eladási vagy vételi tranzakciók tekintetében.
 1. A Coinmixed.eu oldalon történő váltások
A Coinmixed Váltó egy kriptodeviza váltási előrendelési platform azoknak az ügyfeleknek a számára, akik tapasztalattal, vagy megfelelő ismerettel rendelkeznek hasonló platformok tekintetében. Bárki, aki a Coinmixed Váltót használja, teljes mértékben saját felelősségére teszi azt. A Coinmixed Váltó szolgáltatás nem minden jogrendszer polgára számára elérhető. A Feltételek e szakasza azokra vonatkozik, akiknek elérhetősége van és/vagy már használják a Coinmixed Váltót. A Coimixed Váltó elérésével és/vagy használatával Ön egyetért és elfogadja, hogy:
 1. Minden kereskedelem, ami a Coinmixed Váltón történik, automatikus az Ön által meghatározott paraméterek alapján és nem visszavonhatok. A Sugarfondant Kft. belső rendszerét érintő technikai okokból eredő hibák esetén a Sugarfondant Kft. – saját hatáskörében – elkövet minden elvárhatót, hogy megfordítsa, vagy más módon kijavítsa az ügylet végrehajtását.
 2. a Coinmixed Váltón keresztüli minden kereskedelem a Sugarfondant Kft. díjszabásán alapul a Coinmixed honlap Díjszabályzat menü pontban meghatározottak szerint. A Coinmixed Váltó használatával Ön egyetért és elfogadja az alkalmazott díjszabást.;
 3. a Sugarfondant Kft. nem vállal felelősséget a Coinmixed Váltó zavarmentes működéséért, előfordulhatnak késések, zavarok, hibák, vagy adatvesztések a továbbított információk tekintetében, vagy bármely megrendelés kivitelezésében, végrehajtásában, rögzítésében, esetleg nyitva maradásában.
Sugarfondant Kft. saját hatáskörében visszautasíthat bármely kereskedelmi igényt, határétéket szabhat az engedélyezett összegre, vagy bármilyen más általa szükségnek tartott feltételt vagy korlátozást állapíthat meg a Coinmixed Váltó használatával kapcsolatban. Például határt szabhatunk az Ön által megadott nyitott megrendelések számában, vagy korlátozhatjuk a kereskedést bizonyos helyeken. Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot ilyen intézkedések bevezetésére minden előzetes tájékoztatás nélkül.
 1. Díjak
A Coinmixed honlapon keresztüli ügyletekre alkalmazott díjtáblázat a Coinmixed.eu honlap Díjszabályzat menü pontja alatt található. Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtasson a díjszabáson és azt a Díjszabályazt menü pont frissítése útján tegye közzé. Meghatározott feltételek mellett és saját hatáskörben a Sugarfondant Kft. értesítheti kiválasztott ügyfeleit azokról a változásokról, amelyeket különösen fontosnak tart és jelentős hatással van ezen ügyfeleire. Kriptoeszközök ki és beküldési díjai. A támogatott kriptoeszközök beküldése a Coinmixed.eu oldalon található tárcájába díjtalan. A támogatott kriptoeszközök kiküldése a Coinmixed.eu oldalon található tárcájából díjköteles melynek összege megtalálható a Díjszabályzat menüpontba. A díjak akkor alkalmazandók, ha a Coinmixed.eu tárcából kriptoeszközök kerülnek kiküldésre az alkalmazott hálózaton keresztűl. Minden tárca művelettel kapcsolatos megbízást a személyes fiókjában a Tranzakció történetben nyomon követhet. Letét és Felvét Díjak. A Coinmixed.eu tárcából való ki és beutalás nem számolunk fel díjat. Ezeket a költségeket magába foglalják váltási díjaink. Azonnali Vétel vagy Eladás. Minden azonnali vétel vagy eladás szolgáltatáson keresztül leadott vételi vagy eladási megbízás ajánlott váltási árfolyama tartalmazza a vonatkozó ügyletre érvényes Sugarfondant Kft. eljárási díját százalékban, amely a piaci viszonyok függvényében változik (lásd Díjszabályzat). Kereskedelmi díjak. Sugarfondant Kft. fix áras díjstruktúrát alkalmaz a Coinmixed.eu váltó szolgáltatást használó ügyfelei részére, ahogy azt a Coinmixed honlap Díjszabályzat menüpontja alatt kifejtjük. Kérjük, olvassa el a Coinmixed honlap Díjszabályzat menüpontját további tájékoztatásakért a fix áras díjszabás vonatkozásában. A Sugarfondant Kft. minden egyes Coinmixed Váltón elvégzett ügylet alkalmával értesíti Önt minden egyes díjról, amely a tranzakcióra vonatkozik. Bármely tranzakciót elvégezve Ön egyetért és elfogadja a vonatkozó díjakat.
 1. Számlabiztonság
A biztonság a Sugarfondant Kft. számára nagyon fontos kérdés és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Coinmixed számláját a lehető legnagyobb biztonságban tudja, ahogy azt a Biztonság menüpontban kifejtjük Önnek a Coinmixed honlapon. Ezzel egyidőben azonban Ön egyedül felelős azért, hogy:
 1. megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen és ellenőrzést gyakorljon Coinmixed számlájához való hozzáférését tekintve, ideértve, de nem korlátozva bármilyen jelszavát, személyi azonosító számát (PIN), API kulcsát, vagy egyéb kódot, amely a Coinmixed szálájával kapcsolatos;
 2. betartson minden kiegészítő biztonsági intézkedést a saját maga számára, ide értve a mobiltelefonja elvesztését valamint a megadott mobiltelefonja számának változását, amire a hitelesítő kódokat küldjük. A bejelentést azonnal tegye meg az [email protected] email címen.
 3. folyamatosan aktualizálja elérhetőségeit annak érdekében, hogy megkapja a megfelelő értesítéseket, vagy felhívásokat, amelyeket biztonsági okokból küldünk Önnek
 4. biztonságban tartsa és ellenőrizze email fiókját, telefonszámát, amire a vissza igazoló kódokat küldjük, azonosító alkalmazását, vagy eszközét, amely a Coinmixed Számlájához tartozik.
Ezek és bármely más, az Ön számára elérhető biztonsági intézkedés alkalmazásának elmulasztása, jogosulatlan hozzáférést engedhet a Coinmixed Számlájához és egyenlegének elvesztését, vagy lopást eredményezheti Coinmixed Pénztárcájának Kriptodeviza/Helyi Deviza egyenlegén, vagy bármely kapcsolódó bankszámláján. A Sugarfondant Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Coinmixed Számlájához történő jogosulatlan hozzáférésért, vagy azzal kapcsolatos tevékenységekért, ha az ilyen jellegű hozzáférés nem a Sugarfondant Kft. hibájából történt és/vagy az Ön hibájából ereded figyelmen kívül hagyva az Önnek küldött üzenetet, vagy figyelmeztetést. Az Ön Coinmixed Számlája biztonsága veszélynek lehet kitéve, vagy befolyásolhatják adathalászat, spoofing, vagy más támadások útján, számítógépes vírusokkal, spywarerel, Trójai vírusokkal, számítógépes férgekkel, vagy egyéb rosszindulatú programokkal, amelyek a számítógépét vagy más eszközét érintheti. A Sugarfondant Kft. erősen ajánlja, hogy rendszeresen használjon megbízható vírusvédelmet és -megelőzést biztosító programokat és tartsa szem előtt, hogy az SMS, email szolgáltatás és keresőprogramok szintén veszélynek vannak kitéve a spoofing és phishing támadásoknak. Legyen óvatos olyan üzenetekkelk, amelynek küldőjeként a Sugarfondant Kft. jelenik meg és, ha bármilyen gyanúja merülne fel az ilyen jellegű kommunikáció hitelessége tekintetében, lépjen be Coinmixed Számlájára a Coinmixed honlapon keresztül (kifejezetten a http://www.coinmixed.eu domainen keresztül, nem más honlap vagy domain útján, ami a Sugarfondant Kft-re hivatkozik, vagy azzal hozható összefüggésbe) és ellenőrizze tranzakcióit vagy esetlegesen igényelt tevékenységeit. A legszélesebb jogi értelemben egyetért és elfogadja, hogy Ön teljes mértékben felelős minden, a Coinmixed Számláján történő tevékenységért és elfogadja a Coinmixed Számlájához való jogosulatlan és jogosult hozzáférések veszélyeit is. Személyes kulcsok. Sugarfondant Kft. minden Coinmixed Számlához tartozó Elfogadott Kriptodeviza személyes kulcsot („Private Keys”) biztonságosan kezel és tárol. Ön egyetért és elfogadja, hogy a Sugarfondant Kft. megtart minden tulajdonjogot és ellenőrzést az Ön Coinmixed Számlájához tartozó Személyes Kulcsok tekintetében és Ön nem tart jogot, gyakorol ellenőrzést, hozzáférést, vagy lehetőséget ezek használatára. Például, de nem kizárólag, Sugarfondant Kft. :
 1. Nem fogad el, vagy követ olyan utasításokat, amely Személyes Kulcsok adatainak jelzésére szolgálnak;
 2. nem ad hozzáférést csak olyan összegekhez, amelyek az Ön Coinmixed Számlájához tartozó Kriptodeviza Pénztárcájának Elfogadott Kriptodeviza Személyes Kulcsa;
 3. nem enged létrehozni más fogadási címet az Ön Személyes Kulcsaival csak olyat, amely az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozik. A Sugarfondant Kft. nem ír jóvá az Ön Coinmixed Pénztárcáján az Ön Személyes Kulcsára vonatkozó kriptodeviza összeget, ami nem az Ön Coinmixed Pénztárcáján keresztül létrehozott fogadási címre érkezik.
 1. A Szolgáltatások elérhetősége
Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan működjenek, de Sugarfondant Kft. nem vállal semmilyen garanciát arra, hogy Ön mindig elérje a Coinmixed honlapot és Coinmixed Számláját. Az általánosságokon felül nem garantáljuk a folyamatos hozzáférést a Coinmixed honlaphoz, vagy a Coinmixed Számlájához és nem biztosíthatjuk, hogy a Coinmixed honlap, Coinmixed API, az Ön Coinmixed Számlája és/vagy bármely fentebb felsorolt szolgáltatás megszakítások nélkül működik, vagy nem fordulhat elő késés, sérülés, hiba, hiány, vagy adatvesztés az információfolyamban.
 1. Tranzakciók a Kriptodeviza hálózatban
A Coinmixed Számlán történő kriptodeviza küldésekor és fogadásakor a  tranzakciókat ellenőrizni kell azokban a publikus nyilvántartásokban, amelyek a vonatkozó kriptodeviza hálózathoz tartoznak (pl.: a Bitcoin hálózat, az Ethereum vagy Litecoin hálózat). Ez a kriptodeviza hálózat kizárólagosan felelős a tranzakciók hitelesítéséért és jóváhagyásáért.  A Sugarfondant Kft. nem hagyhat jóvá, törölhet, vagy fordíthat vissza a kriptodeviza hálózaton végrehajtott tranzakciót csak olyat, amit Önnek teljesítettnek igazolt vissza a hálózat. Ön egyetért és elfogadja, hogy:
 1. mihelyt a tranzakciót továbbítottuk a kriptodeviza hálózatba, az meghatározott ideig megerősítetlen marad, amíg megfelelő mennyiségű informáci áll rendelkezésre annak végrehajthatóságának megítéléséhez. Amíg függő státuszban van, a tranzakció nem végrehajtott. A függőben lévő tranzakciókra elkülönített összegek ennek megfelelően jelöltek és nem tartoznak az Ön Coinmixed Pénztárcája-egyenlegéhez, vagy más tranzakciók végrehajtásához nem használható fel;
 2. az Ön Coinmixed Számlájáról történő kriptodeviza küldésekor Ön felhatalmaz minket arra, hogy megbízását a megfelelő kriptodeviza hálózatnak továbbítsuk. Amint a tranzakciós megbízás bekerült a vonatkozó kriptodeviza hálózatba, a hálózat automatikusan teljesíti, vagy visszautasítja az igényt és sem Ön, sem a Sugarfondant Kft. nem képes törölni vagy más módon megváltoztatni az Ön tranzakcióját.
 3. A kriptodeviza-hálózatokat független harmadik személyek által kezelt decentralizált hálózatok alkotják. Ezeket a Sugarfondant Kft. nem birtokolja, ellenőrzi, vagy működteti, ezért nem tudjuk garantálni, hogy bármely tranzakciós adatot, amelyet Ön megadott, a vonatkozó kriptodeviza hálózat elfogadja. Ön elfogadja, hogy a tranzakciót végrehajtó kriptodeviza hálózaton bármely Ön által megadott adatkésést szenvedhet, vagy nem értelmezi a hálózat.
Hálózati protokollok és működési szabályok. Az Elfogadott Kritpodevizák működését ellenőrző és szabályozó alap-software nyílt forráskódú. Következésképpen, bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és terjesztheti és a Sugarfondant Kft. nem tulajdonsa ennek és nincs ellenőrzőse e felett. A Coinmixed.eu honlap használatával Ön egyetért és elfogadja, hogy:
 1. a Sugarfondant Kft. nem felelős bármely kriptodeviza hálózat alap-software protoklljának működéséért és nem garantálja azok elérhetőségét, biztonságát, vagy működőképességét;
 2. a kriptodeviza hálózatok alap-software protokollok ki vannak téve a működési szabályok hirtelen változtatásai veszélyeinek (a jelenséget úgy ismerik, mint „forks”) és ezek nagymértékben befolyásolhatják az Ön által a Coinmixed Számlán birtokolt és tárolt kriptodevizák értékét, működését és/vagy nevét. Amikor fork alakul ki, Sugarfondant Kft. – ügyfelei értesítésével, vagy a nélkül – időlegesen felfüggesztheti a működését és -saját hatáskörében – eldöntheti, hogy melyik, vagy mindkét ágát támogatja teljes mértékben a módosított protokollnak;
 3. valamint abban az estben, ha a Sugarfondant Kft. úgy határoz, hogy nem támogat egy módosított ágat, Önnek nem lesz hozzáférése az ezen ágon lévő vagyonhoz. Ezt a vagyont a Sugarfondant Kft. biztonságban tartva kezeli, nem adja el és nem veszi meg.
 1. Számla inaktivitás
A Coinmixed Pénztárcáján elhelyezett Helyi Deviza egyenlege csak Elfogadott Kriptodeviza vásárlására, vagy elfogadott bankszámlaszámra történő kiutalásra használható fel. Nem használhatja Coinmixed Pénztárcáját Helyi Deviza tárolására. Ha 15 napnál hosszabb ideig nem ad utasítást Helyi Devizája kiutalására a Coinmixed.eu tárcájából, úgy a Sugarfondant Kft. levonhat és megtarthat magának  10 eur (azaz 10 EURO), vagy azzal egyenértékű Helyi Devizát, Inaktivitási díjként, amit a Coinmixed Pénztárcája Helyi Deviza egyenlegéből von le. Amennyiben 15 napnál hosszabb ideig nem ad utasítást Helyi Deviza (HUF-EUR-USD) kiutalására az Ön megadott igazolt bankszámlájára úgy azt a Sugarfondant Kft elkülönítve tárolja. A későbbiekben személyes adatainak újbóli igazolását követően áll módunkba az összeget kiutalni. Abban az esetben, ha joggal gyaníthatjuk, hogy Coinmixed Pénztárcáját Helyi Deviza tárolására használja fel, úgy a Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse Coinmixed Számláját. Nem követelt tulajdon. Abban az esetben, ha Coinmixed Pénztárcáján egyenleg mutatkozik és Sugarfondant Kft. nem érzékel/regisztrál aktivitást ezen a számlán éveken át, valamint nem tudunk kapcsolatot létesíteni Önnel az Ön országának joga megkövetelheti, hogy ezt a vagyont bejelentsük és átadjuk a megfelelő hatóságoknak, mint nem követelt tulajdont. Az alkalmazható jogi keretek között Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen nem követelt vagyonból levonja az „alvási” díjat és egyéb járulékos adminisztratív költségeit.
 1. Számlazárás
A Coinmixed Számláját a Segítség menüponton keresztül bezárhatja zárási igényének bejelentése útján. A Sugarfondant Kft. végrehajtja kérést, amint (i) Coinmixed Pénztárcájának Helyi Deviza és Kriptodeviza egyenlege a Zárási Minimum Összeg alatt van és (ii) legalább 30 napon ét nem hajtott végre tarnzakciót Coinmixed Számláján. Ezeket a feltételeket annak érdekében állapítottuk meg, hogy megvédjük Önt bármilyen veszteségtől és a Sugarfondant Kft. nem hajtja végre a zárási igényét, amíg azok nem teljesülnek. Ön Elfogadja és tudomásul veszi, hogy Coinmixed Számlájának bezárása után:
 1. Önnek nem lesz többé hozzáférése ahhoz;
 2. Sugarfondant Kft. semmilyen körülmények között nem köteles értesíteni Önt, vagy átadni Önnek a olyan kriptodevizát, amely az Coinmixed Számlájához tartozó fogadási címre érkezett; és
 3. Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot (de nem köteles) törölni minden információt és számla adatot, amit szerverein tárol, valamint fenntartja magának a jogot arra is, hogy megtartson bármilyen információt, amit jogi vagy működési célból tart szükségesnek.
Ha számlája zárásakor a Coinmixed Pénztárcáján marad Helyi Deviza, vagy Kriptodeviza (pl.: a Minimum Zárási Összegnél kevesebb érték), úgy elfogadja és egyetért azzal, hogy ezt az összeget a Sugarfondant Kft. visszatartja és Önnek nincs joga azt követelni. A Minimum Záérási Összeg USD 10.00 (azaz tíz Amerikai Dollár), vagy annak megfelelő Helyi Deviza. Egyetért és elfogadja, hogy a Sugarfondant Kft. nem vállal kötelezettséget Ön, vagy bármely harmadik személy felé a Coinkixed Számlája megszüntetése, vagy Coinmixed Számlájának adatai, vagy személyes információ törlése tekintetében.
 1. Korlátozás, felfüggesztés, megszüntetés
Sugarfondant Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse Coinmixed Számláját, ha:
 1. alappal gyaníthatjuk, hogy az Ön Coinixed Számlája működési, vagy egyéb hiba eredménye, amely esetben felfüggeszthetjük hozzáférését addig, amíg a hibát ki nem javítjuk.;
 2. alappal gyaníthatjuk, hogy az Ön Coinmixed Számláját jogellenes célokra, csalásra, vagy Tiltott tevékenységek végzésére használják, vagy használták fel, vagy megszegte jelen Feltételeket;
 3. alappal gyaníthatjuk, hogy Ön, vagy az Ön Coinmixed Számlája kapcsolatba hozható, vagy kapcsolatban áll, vagy jelentős kockázatot képvisel pénzmosás, csalás, terrorizmus finanszírozása, vagy egyéb pénzügyi bűncselekmény tekintetében;
 4. alappal gyaníthatjuk Önről, hogy olyan lépéseket tesz, amit a Sugarfondant Kft. megítélése alapján a Sugarfondant Kft. ellenőrzésének megkerülését jelentené, belértve, de nem kizárólag több Coinmixed Számla nyitását;
 5. alappal gyaníthatjuk, hogy Ön megpróbáltv jogtalanul hozzáférni valamely Coinmixed Számlához;
 6. az Ön Coinmixed Számlája szabályozói vagy állami vizsgálat alatt ál, vagy úgy tűnik, hogy az alatt áll és/vagy – saját hatáskörben – úgy ítéljük meg, hogy magas kockázata áll fenn a jogi, vagy szabályozói meg-nem-felelésnek az Ön Coinmixed Számlája tekintetében;
 7. kötelezettségünk van eljárni ennek érdekében rendes felmondás, bírósági ítélet, vagy egyéb állami vagy felügyeleti szervutasítása alapján; vagy
 8. a neve szerepel állami, vagy nemzetközi szervezet szankciós listáján.
Sugarfondant Kft. megtesz minden tőle telhetőt, hogy értesítse Önt az olyan döntésekről, amelyek Coinmixed Számlájának korlátozását, felfüggesztését, vagy megszüntetését eredményezhetik, hacsak ezt nem tiltja bármely állami, felügyeleti, vagy jogi szerv, vagy amennyiben ez veszélyeztetné a Sugarfondant Kft. biztonságát és/vagy kockázati eljárásait. Egyetért és elfogadja azt, hogy a Sugarfondant Kft. nem köteles tájékoztatást adni Önnek a tényről, vagy annak okairól, amiért döntés született Coinmixed Számlájának korlátozásáról, felfüggesztéséről, vagy megszüntetéséről és nem terheli felelősség Önnel szemben a Coinmixed Syámlájának a korlátozása, felfüggesztése, vagy megszüntetése tekintetében.
 1. Pénzügyi tanácsadás
Semmilyen körülmények között sem minősül pénzügyi, befektetési vagy szakmai tanácsadásnak bármilyen információ, ami a Coinmixed honlapon található, vagy a Coinmixed Számláján keresztül érkezett üzenet formájában, a Sugarfondant Kft. alkalmazotjától, ügynökétől vagy társult tagjától származik. Ön az egyedüli és kizárólagosa felelős minden olyan döntésért, amely kriptodeviza tartásával, eladásával, vételével kapcsolatban meghoz és ezek a döntések figyelemmel kell legyenek az Ön kockázatviselő képességére és vagyoni körülményeire. További információt a fennálló kockázatokról a Veszélyek és a Kockázati figyelmeztetés menüpontokban talál a Coinmixed honlapon. Kérjük, egyeztessen jogi, vagy adó szaktanácsadójával az Ön helyzetének megítélése érdekében!
 1. Adók
Ön kizárólagosan felelős meghatározni azt, hogy milyen és milyen mértékű adók vonatkoznak az Ön Coinmixed Számláján végrehajtott tranzakciók tekintetében, valamint azért, hogy ezt az adót visszaigényelje, megtartsa, bejelentse, és elküldje a megfelelő adóhatóságnak.
 1. Export ellenőrzés és szankciók
A Coinmixed honlap használata nemzetközi export ellenőrzés és gazdasági szankciós követelményeknek a függvénye. Ön egyetért azzal, hogy minden körülmények között kielégíti aezeket a követelményeket, amikor a Coinmixed honlapot vagy a Coinmixed Számláját arra használja, hogy – beleértve de nem korlátozva – kriptodevizát küldjön, fogadjon, vegyen, eladjon, tároljon és kereskedjen. Különösen, de nem korlátozva a következők általánosságát, Ön nem nyithat, használhat és férhet hozzá bármely Coinmixed Számlához, ha:
 1. Ön olyan országban él, vagy olyan országnak lakosa, amely az Egyesült Államok embargója alatt áll, az Egyesült Nemzetek szankcionálja, az Európai Únió Kincstárának szankciója alatt áll, vagy Ön szerepel az Egyesült Államok Kincstárának Különleges Megbízotti Nemzeti Listáján, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Osztályának Tiltott Személyek Listáján, Azonosítatlan Személyek listáján, Entitás Listán, vagy az Európai Únió Kincstárának pénzügyi szankciós listáján szerepel; vagy
 2. Ön megkísérel bármilyen megszerzett vagy tárolt kriptodevizát eljuttatni, vagy tranzakciba lépni olyan személyekkel, akik a fentebb említett listák bármelyikén szerepelnek.
 1. Tiltott tevékenységek
Nem használhatja Coinmixed Számláját az alábbiakban felsorolt tevékenységek, vagy tevékenységi kategóriák végzésére (mindegyik „Tiltott Tevékenység”):
 1. bármely törvény, rendelet, előírás vagy szabály megsértésére;
 2. bűncselekmények végrehajtására, elősegítésére, vagy támogatására beleértve, de nem korlátozva a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, illegális fogadást és a rosszindulatú hackelést;
 3. erőszakos cselekményekre, ideértve, de nem kizárólag:
  • ésszerűtlenül, vagy aránytalanul nagy terhelést okozni a Sugarfondant Kft. infrastrukturájára, vagy egyéb módon zavart előidézni, mai negatív hatással lehet a Coinmixed honlap működésére, a Sugarfondant Kft. megítélésére.
  • megkísérelni jogtalan hozzáférést elérni a Coinmixed honlaphoz, vagy bármely Coinmixed Számlához;
  • eljuttatni, vagy feltölteni bármilyen olyan anyagot a Coinmixed honlapra, amely vírust, Trojai lovat, férget, vagy bármilyen más kártékony programot tartalmaz; vagy
  • átruházni az Ön Coinmixed Számlájának hozzáférését, vagy az Ön Coinmixed Számlájának jogát harmadik személyre, hacsak ezt törvény meg nem követeli, vagy a Mixed Trade előzetesen ehhez hozzájárulását nem adta.
 4. csalásra, ideértve de nem kizárólag a Sugarfondant Kft., vagy annak bármely ügyfelének kihasználását, vagy ehhez kapcsolódó hamis, pontatlan vagy félrevezető információk szolgáltatását;
 5. olyan tranzakciókra, amelyek olyan tárgyakra vonatkoznak, amelyek elősegíthetik vagy lehetővé teszik jogellenes cselekedetek végrehajtását; gyűlölet, erőszak, vagy rasszizmus elősegítésére alkalmas, vagy azt hirdeti; obszcénnek tekinetett; vagy lopott javak, vagy bűncselekményből származik;
 6. tranzakciók elvégzésére TOR piaci befolyással, online fogadási oldalak, vagy mixerek;
 7. narkotikumok, vagy ellenőrzütt drogok eladására vagy vételére;
 8. szellemi jogok megsértésre.
A Coinmixed Számlája megnyitásával megerősíti, hogy nem használja számláját a fentebb felsorolt Tiltott Tevékenységek bármelyikére, vagy ahhoz hasonló, vagy azzal kapcsolatos tevékenységre. A Sugarfondant Kft. előzetes írásbeli beleegyezésével végezhető tevékenységek. Ön egyetért és elfogadja azt, hogy nem használja Coinmixed Számláját az alábbiakban felsorolt üzleti tevékenységek, vagy tevékenységi kategóriák végzésére az előtt, hogy a Sugarfondant Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását meg nem szerezte:
  1. pénzügyi szolgáltatások, ideértve, de nem kizárólag a pénz-, vagy kriptodeviza továbbítása, deviza és kriptodeviza váltása és kereskedelme, fizetési szolgáltatások, e-pénz, vagy egyéb finanszírozásii szolgáltatások;
  2. fogadási és játék szolgáltatások;
  3. adomány és vallási/spirituális szervezetek;
  4. fogyasztási hitelek, ideértve de nem kizárólag biztosítékkal, vag a nélküli hitelezés, készpénz, vagy fizetésikölcsönök;
  5. befektetési alapok, ingatlankereskedés, vagy bróker szolgáltatások.
Fenntartjuk maginknak a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük Coinmixed Számláját abban az esetben, ha – saját hatáskörben – feltételezhetjük, hogy Coinmixed Szálmáját használja, vagy használta a fentebb felsoroltak bármelyikének, vagy azokhoz hasonló, vagy azokkal összefüggő tevékenységek végzésére anélkül, hogy a Sugarfondant Kft. előzetes írásbeli bele egyezését beszerezte volna.
 1. Felelősség kizárása
A Coinmixed honlap, az Ön Coinmixed Számlája és minden ezzel kapcsolatos szolgáltatás szigorúan „úgy-ahogy” és „ahol-elérhető” alapon működik és a Sugarfondant Kft. kifejezetten kizárja, Ön pedig vállalja az teljes felelősséget, legyen az bármilyen szolgáltatás akár közvetlen, akár áttételes. A teljesség igénye nélkül, a Coinmixed honlap, az Ön Coinmixed Számlája és minden ezzel összefüggő termék és szolgáltatás bármilyen garancia nélkül igénybe vehető, annak eladhatóságára, vagy bármely célra való alkalmasságára vonatkozóan. Bizonyos jogrendszerek nem engedik a közvetett módú felelősség kizárását a fogyasztói szerződésekben, ezért ennek a szakasznak egy része, vagy a teljes tartalma nem vonatkozik Önre.
 1. A felelősség korlátozása
A Sugarfondant Kft., annak operatív partnerei, vagy bármely szerződött tagja (beleértve igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, különös, folyamatos, példaértékű vagy büntetőjogi kárért, vagy bármilyen egyéb jellegű kárért, ideértve de nem kizárólag jövedelemvesztést, bevételkiesést, üzleti veszteséget, alkalomveszteséget, adatvesztést akár szerződéses, kár, vagy egyéb, ami a Coinmixed honlap és/vagy Coinmixed Számlája használatából, használhatatlanságából, vagy elérhetetlenségéből adódóan keletkezett, ideértve de nem kizárólag bármely kárt, ami a Sugarfondant Kft, által küldött információkban való bizalomból ered, vagy annak következménye, vagy tévedésből, mulasztásból, megszakadásból, fájlok és emailek törléséből, hibából, hiányosságból, vírusok miatt, működési és átviteli késésekből vagy egyéb végrehajtási hibából származik, legyen az Vis Major, kommunikációs meghibásodás, lopás, tönkremenetel vagy jogosulatlan hozzáférés a Sugarfondant Kft. iktatójához, programjaihoz, vagy szolgáltatásaihoz. A Sugarfondant Kft. és annak egyetlen működési egysége vagy alvállalkozója (ideértve annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit is) semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Coinmixed.eu honlap, vagy a Coinmixed Számlája használatával összefüggésben merül fel és (összességében) meghaladja a Mixed Trade által a követelés felmerülésnek beadási időpontjától számított hat hónap alatt az Ön Coinmixed számlája használatából befolyt díjakat. A fenti felelősség korlátozása a lehető legszélesebb jogi értelemben érvényes az adott jogrendszer keretein belül. Mivel néhány jogrendszer nem engedélyez bizonyos kivételeket  adott garanciák, korlátozások vagy felelősségi kizárások tekintetében, ezért ennek a szakasznak néhány korlátozása nem vonatkozik Önre.
 1. Kártalanítás
A jog legszélesebb értelemében Ön egyetért a Sugarfondant Kft. és annak működési egységei vagy alvállalkozói (ideértve annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit is) kártalanításával bármely olyan cselekedet, kötelezettség, kiadás, követelés, veszteség, kár, nyereség, vagy költség közvetlen, vagy közvetett elszenvedése vagy felmerülése miatt, amely a Coinmixed honlap és/vagy Coinixed Számlája használata, vagy magatartása következtében merült fel, vagy azért, mert Ön megsértette jelen Feltételeket.
 1. Jogviták
Ön és mi megállapodunk abban, hogy írásban értesítjük a másik felet bármilyen a Coinmixed honlap, vagy a Coinmixed Számlája használatából fakadó követelés, vagy jogvita esetén, annak felmerülésétől számított 30 napon belül. Ön és mi továbbá megállapodunk abban, hogy igyekszünk a jogvitát békésen kezelni és egyeségre jutni, mielőtt azt bíróság elé, vagy más forumra vinnénk. Irányadó jog és jogrendszer. Erre a megállapodásra az Európai Únió joga az irányadó és a szerint kell értelmezni az Önre vonatkozó kötelező helyi jogi kiegészítések szerint. Ön és mi megállapodunk abban, hogy minden jogvitát, követelést és nézeteltérést (beleértve a szerződésen kívüli jogvitát, követelést és nézeteltérést is) jelen Feltételekből eredően, vagy azzal összefüggésben, annak megsértését, megszűnését, végrehajtást és értelmezést (együttesen jogvita) az Európai Únió bíróságának nem-kizárólagos jogrendszere alapján tárgyaljuk. Képviseleti eljárásról történő lemondás. A jog által engedett legszélesebb értelemben Ön és a Sugarfondant Kft. megállapodunk abban, hogy bármelyik jogvitát kezdeményezhet a másik ellen  a saját, vagy egyéni kapacitása erejéig, valamint mindkettő lemond arról a jogáról, hogy csoportosan, vagy képviseleti módon lépjen fel a másikkal szemben. Továbbá, ahol azt a jog megengedi, ha a felek máshogy meg nem állapodnak bíróságon kívül kötnek egyezséget a jogvitában és nem lehetséges képviseleti vagy csoportos eljárás útján egyezségre jutni. Amennyiben a csoportos fellépésről, vagy képviseleti eljárásról történő lemondás az vonatkozó jogrendszer szerint érvénytelen, úgy ez a lemondás érvénytelen, de a Jogviták szakasz többi része érvényben marad és végrehajtható.
 1. Vegyes rendelkezések
A Teljes egyezség. Jelen Feltételek teljes egyezséget és egyetértést hoz létre Ön és a Sugarfondant Kft. között a tárgyra vonatkozóan és hatályon kívül helyez minden korábbi vitát, megegyezést és megállapodást, legyen az bármilyen Ön és a Sugarfondant Kft. között (ide értve de nem kizárólag a jelen Feltételek korábbi verzióit). Szétválaszthatóság. Amennyiben jelen Feltételek bármely része, és annak időről időre történő kiegészítései jogellenesnek ítélt, érvénytelen vagy nem végrehajtható, részben vagy egészben, bármely jogrendszer alapján, úgy az a kitétel, vagy az a része ennek a Feletételeknek, érvénytelennek minősül, és nem válik részévé a jelen Feltételeknek, de a jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága nem érinti az egyezség többi részét, így annak minden egyéb része érvényben marad. Amennyiben bármely szakasza, vagy része a jelen Feltételeknek jog szérűtlennek, érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak minősül, úgy a felek ezt a szakaszt vagy részt helyettesítik egy jogszerű, érvényes és végrehajtható verzióval, amely a lehető legnagyobb mértékben hasonló hatást ér el a jelen Feltételek tartalmában és céljában Átruházás. Ön nem ruházhatja át vagy adhatja át jelen Feltételekben foglalt egyetlen jogát vagy kötelezettségét sem a Sugarfondant Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Sugarfondant Kft. hozzájárulását adja Önnek ahhoz, hogy jelen Feltételek részét vagy egészét átruházza, beleértve, de nem kizárólag: (i) fiókvállalatnak, vagy leányvállalatnak (ii)a Sugarfondant Kft. részvényeinek, üzletének vagy vagyonának felvásárlójának vagy (iii) az összeolvadás utáni jogutódnak. Ellenőrzés megváltozása. Abban az esetben, ha Sugarfondant Kft. összeolvad egy harmadik féllel, vagy felvásárolják, fenntartjuk a jogot, hogy átadjuk és átruházzuk az Önről tárolt információkat, mint az összeolvadás, felvásárlás, eladás vagy egyéb ellenőrzés megváltozásának a része. Vis Major. Sugarfondant Kft. nem vállal felelősséget bármely késedelemért, működési hibáért vagy szolgáltatási kimaradásért, amely közvetve, vagy közvetlenül az ellenőrzésén kívül eső körüélmény eredménye, ide értve de nem kizárólag, késedelem vagy meghibásodás katasztrófa bekövetkezése esetén, polgári vagy katonai cselekmények, terrorcselekmények, polgári megmozdulások, háború, sztrájk és egyéb munkaviták, tűz, telekommunikáció kimaradása, vagy Internet szolgáltatás, vagy hálózati szolgáltatások, eszköz meghibásodás és/vagy szoftberhiba, egyéb katasztrófa és bármely hasonló esemény, amely kívül esik ellenőrzésünkön. Érvényesség túlélése. Jelen Feltételek minden szakasza természetszerűleg ennek a Feltételeknek az érvényességén és megszűnésen túlmutat, ide értve, de nem korlátozva a Coinmixed Számla felfüggesztésről és megszűnésről szóló szakaszokat, a Coinmixed.eu honlap használatáról szólókat, a jogvitákat a Sugarfondant Kft-vel és az általános szakaszokat, ezek érvényességében túlélik a jelen Feltételek megszűnését. Szakaszjelölések. A szakaszok jelölésé jelen Feltételekben csak a kényelmet szolgálja, nem hordoz jelentőséget sem értelmezésben, sem  tartalomban. Angol nyelv használata. Jelen Feltételek bármely fordítás csakis a kényelmet szolgálja. Az itt alkalmazott terminusok értelme, a feltételek és a megfogalmazások az angol nyelvben érvényes jelentéssel és meghatározással értendők. Bármely fordítás pontatlanságot eredményezhet az eredeti angol nyelvű megfogalmazásokhoz képest.   Hirdetéseinkre vonatkozó feltételeket itt találja: AdRoll Group Terms of Service: LINK © Copyright 2019

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

www.coinmixed.eu

Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a www.coinmixed.eu honlap adatvédelmi szabályai megfeleljenek a Sugarfondant Kft. (1224 Budapest, Deák Ferenc utca 32. A. ép.) (a továbbiakban: Adatkezelő) az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatok védelmére vonatkozó szakmai szabályoknak. Az adatvédelem alapelvei összhangban a hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól” szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Vvtv.)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről – A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
 • 1997. évi XLVII. törvény – a személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete
Adatkezelő törekszik arra, hogy minél pontosabban betartsa a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, így különösen az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember hó 29. napján kiadott ajánlását, és ezért a lehető legérthetőbben fejezi ki az adatvédelmi szabályokat, szükség esetén példákkal magyarázva azokat, valamint részletesen bemutatja az egyes adatkezelési tevékenységeket, hogy az érintett mindezek ismeretében tudja eldönteni azt, hogy önkéntes hozzájárulását adja azokhoz, vagy sem. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a regisztrációnál, vagy a Coinmixd.eu online, illetve egyéb szolgáltatásainak igénybe vételével kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatkezelésben érintettek köre: A www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásainak igénybe vevői (felhasználók). A kezelt adatok köre: A felhasználók által a www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásának használata során megadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), lakcím, számázási cím, Bitcoin cím, személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) adatai fénymásolat/szkennelt kép alapján, bankszámla kivonat, lakcím kártya, közüzemi számla. A személyes adatok gyűjtése: A személyes adatok azok az adatok, amelyek közvetlenül vagy közvetve azonosítani tudják Önt, vagy azok segítségével kapcsolatba lehet kerülni Önnel. Adatvédelmi irányelveink minden olyan személyes adatot tartalmaznak, amelyet önként nyújt be nekünk, és amelyet partnereinktől szerzünk be. Ez az adatvédelmi irányelv nem vonatkozik az anonimizált adatokra, mivel azok nem használhatóak fel azonosításra. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak kivételével az Adatkezelő semmilyen harmadik fél számára nem szolgáltat ki, nem ad el, nem ad bérbe, vagy kölcsön személyes adatot. A felhasználók személyes adatainak összegyűjtése a törvényektől függ, vagy meghatározott célok szempontjából releváns. Minden olyan információt, amelyet részünkre megadtak, nem szükséges önkéntesnek tekinteni. Kiválaszthatja, hogy megadja-e nekünk a kért személyes adatot, azonban nem biztos, hogy hatékonyan tudjuk Önt kiszolgálni, vagy szolgáltatásainkat nyújtani, ha bizonyos adatok és információk nem kerülnek átadásra és megosztásra velünk. Pontosabban a számla megnyitásához, fizetési mód hozzáadásához vagy tranzakció végrehajtásához személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a törvény előír. Személyes adatait akkor is kérjük, amikor szolgáltatásainkról információt kér vagy, feliratkozik a marketingkommunikációra, támogatást kér, teljes körű felméréseket igényel vagy céges eseményre jelentkezik. Személyes adatokat gyűjthetünk Önről offline módban, például amikor részt vesz valamelyik eseményünkön, vagy ha kapcsolatba lép az ügyfélszolgálattal. Ezt az információt felhasználhatjuk az Önnel kapcsolatban gyűjtött egyéb információkkal együtt. Az alábbi típusú információkat gyűjtjük össze:
 • Személyes azonosítási adatok: Családi és utónév, születéskori név, születési helyét, idejét, anyja lánykori neve, állampolgársága, neme, aláírás, fényképek, telefonszám, lakcím és e-mail.
 • Személyazonosságot igazoló okmányok: Adóazonosító szám, útlevél, járművezetői engedély, nemzeti személyi igazolvány, tartózkodásra jogosító okmány, vízumadatok.
 • Pénzügyi információk: bankszámla információk, bankszámla szerződés
 • Tranzakciós információk: információk a szolgáltatásainkon végrehajtott tranzakciókról, például a címzett nevéről, az összegről és az időbélyegről.
 • Online azonosítók: földrajzi hely / nyomon követési adatok, böngésző ujjlenyomat, operációs rendszer, böngésző neve és verziója, valamint személyes IP-címek.
 • Használati adatok: felmérési válaszok, támogatói csapatunknak nyújtott információk, nyilvános közösségi hálózati bejegyzések, hitelesítési adatok, biztonsági kérdések, felhasználói azonosító, kattintási adat és egyéb cookie-kkal és hasonló technológiákkal gyűjtött adatok.
Az adatgyűjtés célja: A megrendelések teljesítése, számlázás, hatóságokkal együttműködés, pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése. A személyes adatok használata: Elsődleges célunk a személyes adatok gyűjtésében, hogy biztonságos, zökkenőmentes, hatékony és személyre szabott szolgáltatást nyújtsunk Önnek. Általában személyes adatokat használunk a szolgáltatásainkhoz, a tartalom és a hirdetések létrehozásához, fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez, továbbításához, valamint a veszteségmegelőzéséhez és a csalás elleni küzdelemhez. Ezeket az információkat a következő módon használhatjuk:
 • A jogi és szabályozási megfelelés fenntartása
 • Felhasználási szerződésünk és egyéb szerződéseink érvényesítése
 • Szolgáltatásaink nyújtása
 • Szolgáltatási kommunikáció biztosítása
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
 • A minőség-ellenőrzés biztosítása
 • A hálózat- és információbiztonság biztosítása
 • Kutatási és fejlesztési célok
 • A webhely élményének növelése
 • A vállalati felvásárlások, egyesülések vagy tranzakciók megkönnyítése
 • Marketing tevékenység folytatása
A személyes adatok védelme és tárolása: Pontosan tudjuk mennyire fontos a titoktartás, ezért a vállalat fenntart (és megköveteli a szolgáltatóktól is) megfelelő fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat, hogy megvédjük az Ön által bízott személyes adatok biztonságát és titkosságát. A személyes és a tranzakció információk egészét vagy egy részét – beleértve bizonyos titkosított bankszámlákat és / vagy útvonalszámokat is – tárolhatjuk és feldolgozhatjuk bárhol a világon, ahol létesítményeink vagy szolgáltatóink találhatók. Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények és előírások betartásával biztosítjuk fizikai, elektronikus és eljárási garanciák fenntartásával. Például számítógépes biztosítékokat használunk, tűzfalakat, adat titkosítást, fizikai hozzáférést ellenőrző épületeket és fájlokat érvényesítünk. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak azon alkalmazottak számára engedélyezzük, akiknek szükséges feladatuk teljesítéséhez. Nem garantálhatjuk azonban, hogy az adatok elvesztése, azokkal való visszaélése, jogosulatlan megszerzése vagy módosítása nem fog bekövetkezni. Kérem vegye figyelembe, hogy Ön létfontosságú szerepet játszik a személyes adataik védelmében. A szolgáltatásaink regisztrálásakor fontos, hogy elegendő hosszúságú és összetett jelszót válasszunk, hogy ne jelenítsük meg ezt a jelszót harmadik félnek, és haladéktalanul értesítsen bennünket, ha észlelik a jogosulatlan hozzáférést a fiókjához. Továbbá nem garantálhatjuk az általunk vagy internetes vagy vezeték nélküli kapcsolatok, például e-mail, telefon vagy SMS üzenetek által küldött vagy fogadott adatok biztonságát vagy titkosságát, mivel nem tudjuk ezeket az információkat megvédeni, amíg el nem érnek hozzánk. Ha oka van feltételezni, hogy az Ön adatai már nem biztonságosak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címünkön, levelezési címünkön vagy telefonszámunkon, amely ezen adatvédelmi irányelvek végén található. Kikkel osztjuk meg az adataidat?  A ránk bízott adataidat, csak akkor adjuk át másnak, ha: - ahhoz hozzájárultál - a szerződés teljesítése érdekében vagy jogos érdekünk érdekében szükséges - jogszabály kötelez minket rá.  Adatfeldolgozóink: Adatfeldolgozóink azok a szerződött partnereink, akik közreműködnek velük a szolgáltatásunk nyújtása során. Vagyis ilyenkor ők a mi megbízásunkból járnak el, a mi döntéseinket követve, az adatkezelésért továbbra is mi felelünk. Az adataidat önállóan nem használhatják, ha megszűnik velük a szerződésünk, kötelesek az adatok törlését biztosítani. Minden ilyen esetben gondoskodunk arról, hogy az adott adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést alkalmazzon az adatok biztonságának megőrzésére. Ilyen ellenőrzési mechanizmus többek között az adatokhoz és az azokat tároló infrastruktúrához való hozzáférés korlátozása, valamint a velük kötött olyan megállapodás, amely kötelezi őket a vonatkozó jogszabályok betartására. Mivel fizetési szolgáltatóként működünk, így az adatfeldolgozó esetében a kiszervezésre vonatkozó szigorú jogszabályi és a Magyar Nemzeti Bank által előírt feltételeket is biztosítjuk. Adatfeldolgozó partnereink:
 • A Sugarfondant Kft  Coinmixed.eu biztonságos szervereit az Amazon Web Server Ltd üzemelteti
 • Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését az Adertis Kft végzi
 • A könyvelési feladataink elvégzésében az Imbookeeppeng Ltd működik közre
A prudens működéshez szükséges szakértők: A jogszabályok köteleznek minket könyvvizsgáló és belső ellenőr alkalmazására. Ezek a szakértők is azt biztosítják, hogy a tevékenységünk megfeleljen a jogszabályoknak. Ahhoz, hogy ők a munkájukat el tudják látni előfordulhat, hogy személyes adatot adunk át nekik. A könyvvizsgáló és a belső ellenőr azonban nem minősül adatfeldolgozónknak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni. Jogok érvényesítéséhez, kötelezettség teljesítéséhez szükséges ügyvéd: Előfordul, hogy a www.coinmixed.eu működése során jogi szaktudásra, tanácsadásra van szükségünk, amelyhez külső ügyvédet veszünk igénybe. A leggyakoribb esetek: ügyfélpanaszt kell kivizsgálnunk vagy követelést érvényesítünk vagy jogvita van köztünk. Ahhoz, hogy ők a munkájukat el tudják látni előfordulhat, hogy személyes adatot adunk át nekik. Az ügyvéd azonban nem minősül adatfeldolgozónknak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni. Jogszabályi kötelezettség: Ha jogszabály kötelez minket, akkor adataidat átadhatjuk harmadik feleknek. Ilyen kötelező adattovábbítást ír elő számunkra a jogszabály, a bűnüldözési szervek vagy egyéb hatóságok felé, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése érdekében a letéti számlánkat vezető bank felé, valamint a személyes adataidat ellenőrizhetjük a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban. Az adatkezelés időtartama:  Az elektronikusan és papír alapon tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 365 napon belül törlésre kerülnek. A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak törlését vagy zárolását
Amennyiben a felhasználó a www.coinmixed.eu honlap szolgáltatásait vette igénybe, a szolgáltatás igénybe vétele pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, vagy e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Amennyiben a felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. SÜTIK (COOKIE-k) A weboldalunk sütiket (cookie-k) használ annak érdekében, hogy meg tudjunk különböztetni téged az oldalunkat használó más személyektől. Ez segít nekünk abban, hogy kellemes élmény legyen számodra a weboldalunkon történő böngészés, egyúttal lehetővé teszi, hogy fejlesszük a weboldalunkat. Biztonsági technológia: A vállalat a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási technológiát használja a beadott információk védelmére. Ez a technológia arra szolgál, hogy megakadályozza az Ön információinak kikerülését, amikor velünk kommunikál. Az információk megfelelő megóvása érdekében a vállalat számítógépes szerverei ipari hálózaton keresztül kommunikálnak a magánhálózatokkal egy ipari minőségű hardveres tűzfal mögött. Amennyiben a felhasználó nem elégedett az adatkezelő bármilyen tevékenységével, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, illetve az alábbi szervekhez fordulhat panaszával:
 • a megfelelő adatvédelmi hatóság az adott EU-tagországban, ahol lakik vagy dolgozik, vagy ahol az adatvédelmi törvény állítólagos megsértése történt
 • az Egyesült Királyságban az illetékes adatvédelmi hatóság az információbiztonsági hivatal (ICO)

Adatkezelési Szabályzat

www.coinmixed.eu

 1. A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy a www.coinmixed.eu honlap adatkezelés szabályai megfeleljenek a Sugarfondant Kft. (1224 Budapest, Deák Ferenc utca 32. A. ép.) (a továbbiakban: Adatkezelő) az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatok kezelésére vonatkozó szakmai szabályoknak. Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy az Adatkezelő, mint adatokat kezelő gazdasági társaság tevékenysége során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek. Jelen szabályzat kialakításakor különös tekintettel lettek figyelembe véve az alábbi jogszabályi kötelezettségek:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).
 • évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) került alkalmazásra.
A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni. (https://www.naih.hu/files/Tajekoztato_adatved_nyilv_megsz.pdf)
 1. A Szabályzat hatálya
Az Adatkezelő az irányadó rendelkezések alapján köteles adatkezelési szabályzatot készíteni, azt betartani és betartatni. Jelen Szabályzat kizárólag a törvény hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Szabályzat hatálya más adatkezelésekre, a marketing célú megkeresésekre, valamint az Adatkezelő által végzett kereskedelmi tevékenységre, az Adatkezelő által fenntartott, www.coinmixed.eu címen elérhető honlap adatkezeléseire terjed ki. Jelen Szabályzat 2018. október 24-től további rendelkezésig hatályos. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat megváltoztatása az érintettek jogait nem sérthetik, a Szabályzat megváltoztatására kizárólag indokolt esetben kerülhet sor. Az Adatkezelő gondoskodik a megváltoztatott Szabályzat közzétételéről a honlapján.
 1. Definíciók
 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatását igénybe veszik azaz regisztrálnak a coinmixed.eu weboldalon;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. adatok köre: Természetes személyazonosító adatok: ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az Adatkezelő csak annyi személyazonosító adatot kezel, amennyi szükséges és elégséges az érintettek egyértelmű azonosításához.
 6. adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése;
 8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 9. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 10. harmadik ország: minden olyan állam, ami nem EGT-állam
 11. EGT állandó lakosok: Az Európai Gazdasági Térségben (ideértve az Egyesült Királyságot) vagy Svájcban (együttesen „EGT Lakosok”) lakóhellyel rendelkező személyek az EU általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikke vagy bármely ezzel egyenértékű jogszabály alapján (Adatvédelmi Törvény), ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljünk a jogi kötelezettségeinknek.
 12. Titok: az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó adatok titoknak minősülnek
 1. Az Adatkezelő személye és tevékenysége
Az Adatkezelő adatai: Cégnév: Belonefilt Kft. Székhely: 2377 Örkény, Fő utca 643/16. Adószám: 25163843-2-13 Cégjegyzékszám: 13 09 175408 Tel.szám: +36-1-4433600 e-mail: [email protected]
 1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve köteles eljárni. Az Adatkezelő jogait és kötelezettségeit rendeltetésüknek megfelelően köteles gyakorolni, illetőleg teljesíteni. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Szolgáltatásaink elérésével és használatával Ön elfogadja az Adatkezelési Szabályzat feltételeit. Amennyiben személyes adatainak feldolgozásához az Ön beleegyezése szükséges, akkor a személyes adatok gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát az alábbiakban leírt módon fogjuk kérni. A vállalat további „just-in-time” közzétételeket vagy további információkat szerezhet az egyes Szolgáltatások adatgyűjtéséről, használatáról és megosztásáról. Ezek a hirdetmények kiegészíthetik vagy tisztázhatják a Vállalat adatvédelmi gyakorlatát, vagy további döntéseket hozhatnak arról, hogy a vállalat hogyan dolgozza fel az adatokat. Ha nem ért egyet vagy nem elégedett ezzel az adatvédelmi irányelvvel, akkor haladéktalanul szakítsa meg szolgáltatásaink elérését és/vagy használatát. A vállalat a Secure Socket Layer (SSL) titkosítási technológiát használja a beadott információk védelmére. Ez a technológia arra szolgál, hogy megakadályozza az Ön információinak kikerülését, amikor velünk kommunikál. Az információk megfelelő megóvása érdekében a vállalat számítógépes szerverei ipari hálózaton keresztül kommunikálnak a magánhálózatokkal egy ipari minőségű hardveres tűzfal mögött. Az adatvédelmi alapelvek iránymutatásként szolgálnak a Vállalat adatkezelései során annak érdekében, hogy az ügyfelek személyes adatainak kezelése a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfeleljen. Az alapelvek betartásáért az adatkezelő felel és szükség esetén bizonyítani kell tudni adatkezelése jogszerűségét. Személyes adatnak csak természetes személlyel összefüggésbe hozható adat tekinthető. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rábízott személyes adatokat a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kezeli, tartja magát a törvényben előírt adatkezelési alapelvekhez, betartja a célhoz kötöttség, a minimalizálás és a biztonság kötelezettségét. Vállalja továbbá, hogy tiszteletben tartja az érintettek információs önrendelkezési jogát és személyes adatokat a törvényi kötelezettségek kivételével harmadik személynek nem ad ki. Személyes adat csak előre meghatározott célból, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kezelése törvényi felhatalmazáson, illetve – ennek hiányában – az érintett kényszer nélküli és megfelelő tájékoztatást követő önkéntes hozzájárulásán kell alapuljon. A tisztességes adatkezelés elvének megfelelően az érintett soha nem válhat a személyes adatok kezelésével járó folyamat puszta tárgyává, az érintett, személyes adatai feletti rendelkezése tekintetében nem válhat kiszolgáltatottá az adatkezelővel, vagy más személlyel szemben. Az adatminőség elve szerint a kezelt adatoknak, az adatkezelés céljával összhangban pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük. A biztonsági elv alapján az adatokat a technika mindenkori állásának megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal, sérülés, megsemmisülés ellen. Az adatkezelés tényének, helyének, céljának, az adatkezelő személyének és az adatkezelés politikájának nyilvánosnak kell lennie. A személyes részvétel elvéből fakadóan az érintett megismerheti, módosíthatja, kiegészítheti, töröltetheti a rá vonatkozó adatokat a vonatkozó törvényi előírásokkal összhangban. Az adatkezelés elvei és az ezek betartásának kötelezettsége mind az Adatkezelőre, mind az érintettre vonatkozik.
 1. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető a törvényi előírásoknak megfelelően.
 1. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az érintett személyes adatait elsősorban az érintett hozzájárulása alapján kezeli. Amennyiben az érintett az Adatkezelőt megkeresi, és a szolgáltatását igénybe veszi, úgy az érintett hozzájárul a jelen Szabályzat szerinti adatkezelésekhez. A hozzájárulás kiterjed mindazon személyes adatokra, amelyet az érintett az Adatkezelőnek átad. A hozzájárulás kiterjed azon adatokra is, amelyek az Adatkezelő tevékenysége során keletkeznek. Bizonyos adatkezeléseket jogszabály rendel el, ezen adatkezelések kötelezők. Az Adatkezelő részére elsősorban az ide vonatkozó jogszabály határoz meg kötelező adatkezelési szabályokat. Amennyiben a jogszabály érvényes és hatályos, az Adatkezelő azt köteles végrehajtani, nem vizsgálhatja a jogszabály célszerűségét, szakszerűségét, alkotmányosságát. Az Adatkezelő jogszabályokon alapuló kötelezettsége az érintettek azonosítása annak érdekében, hogy az érintett adatkezelése az irányadó jogszabályoknak megfelelően történjen. Az érintett ennek érdekében – önként – az ezt szolgáló adatait az Adatkezelőnek átadni, aki az adatokat köteles nyilvántartani.
 1. Az adatok kezelésének módja
Az Adatkezelő a partnereitől származó adatokat az érintettekről veszi fel. Az Adatkezelő felhívhatja az érintettet az adatok valódiságának igazolására. Az érintett ebben az esetben köteles okmányainak bemutatásával igazolni az adatok valódiságát. Az Adatkezelő az okmányokat kizárólag abból a célból vizsgálhatja, hogy ellenőrizze az adatok helyességét. Az érintett partnerek ellenőrzése és nyilvántartása szükséges annak érdekében, hogy nyilvántartható legyen, hogy azok a későbbiekben visszakereshetők legyenek. Elsődleges célunk a személyes adatok gyűjtésében, hogy biztonságos, zökkenőmentes, hatékony és személyre szabott szolgáltatást nyújtsuk Önnek. Általában személyes adatokat használunk a szolgáltatásainkhoz, a tartalom és a hirdetések létrehozásához, fejlesztéséhez, üzemeltetéséhez, továbbításához, valamint a veszteség megelőzéséhez és a csalás elleni küzdelemhez. Ezeket az információkat a következő módon használhatjuk:
 • A jogi és szabályozási megfelelés fenntartása
Néhány alapvető szolgáltatásunk olyan törvények és előírások hatálya alá esik, amelyek bizonyos módokon gyűjtik és használják személyes azonosító adatait, hivatalos azonosító adatait, pénzügyi adatait, tranzakció információkat, foglalkoztatási információkat, online azonosítót és / vagy használati adatokat. A Társaságnak azonosítania és ellenőriznie kell ügyfeleit a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban annak érdekében, hogy megfeleljen a joghatóságok által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozási elleni küzdelem törvényeinek. Ezen kívül harmadik felet használunk az Ön személyazonosságának ellenőrzésére, a harmadik fél adatbázisai és nyilvános nyilvántartásai által biztosított személyes adatok összehasonlításával. Ha személyes fiókjához kapcsolódóan a vételi és eladási limitek emelésére vonatkozó engedélyek szükségesek ahhoz további információk megadása kell, melyekkel a nevünkben eljáró szolgáltatókkal együttműködve tudjuk igazolni az Ön személyazonosságát vagy címét, digitális pénznemet és / vagy kezelni tudja a kockázatot az alkalmazandó jogszabályok szerint. Azonban, ha Ön ilyen célból nem szolgáltatja a személyes adatait akkor annak a következménye, hogy a számlája megszüntetésre kerül, mivel a Szolgáltatásokat a jogi és szabályozási követelményeknek megfelelően nem tudjuk végrehajtani.
 • Felhasználási szerződésünk és egyéb szerződéseink érvényesítése
A Társaság nagyon érzékeny információkat kezel, például az Ön azonosítási adatait és egyéb pénzügyi adatait, ezért nagyon fontos számunkra és ügyfeleink számára, hogy aktívan figyelemmel kísérjük, megvizsgáljuk, megelőzzük és mérsékeljük a potenciálisan tiltott vagy tevékenységeket, érvényesítve harmadik felekkel kötött megállapodásainkat és / vagy a kiküldött felhasználói szerződés vagy más szolgáltatásokkal kapcsolatos megállapodásokat. Ezen kívül szükségünk lehet arra, hogy szolgáltatásaink felhasználása alapján díjakat kérjünk. Információkat gyűjtünk a fiókhasználatáról, és szigorúan nyomon követjük a szolgáltatásainkkal való kapcsolatainkat. Az előbbi célok eléréséért használjuk fel a Szolgáltatásainkon keresztül összegyűjtött személyes adatait. Az Ön személyes adatainak ilyen célból történő feldolgozásának megtagadása a fiókja megszüntetését eredményezi, mivel szolgáltatásainkat a jelen feltételeknek megfelelően nem tudjuk végrehajtani.
 • Szolgáltatásaink nyújtása
Az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy szolgáltatásokat nyújtsuk Önnek. Például, ha digitális pénznemet szeretne vásárolni, bizonyos információkat, például azonosítót, kapcsolattartási adatokat és fizetési információkat kérünk. Az ilyen információk nélkül nem tudunk szolgáltatásokat nyújtani Önnek.
 • Szolgáltatási kommunikáció biztosítása
Adminisztratív vagy fiókhoz kapcsolódó információkat küldünk Önnek, hogy folyamatosan tájékoztassuk szolgáltatásainkról, a vonatkozó biztonsági problémákról vagy frissítésekről, illetve más tranzakciókkal kapcsolatos információkat nyújtunk. Ilyen kommunikáció nélkül lehet, hogy nem lesz tisztában a fiókjához kapcsolódó fontos fejleményekről, amelyek befolyásolhatják szolgáltatásaink használatának módját.
 • Ügyfélszolgálat biztosítása
Amennyiben Ön kapcsolatba lép velünk, abban az esetben meg tudjuk oldani a kérdéseket, vitákat, a kérdéses díjakat vagy a hibák elhárítását.
 • A minőség-ellenőrzés biztosítása
Az Ön személyes adatait a minőség-ellenőrzésre és a személyzet képzésére dolgozzuk fel annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is pontos információkat nyújtsunk Önnek. Ha nem dolgozzuk fel személyes adatait minőség-ellenőrzési célokra, a Szolgáltatásokban, például pontatlan tranzakciós rekordokban vagy egyéb megszakításokban problémákat tapasztalhatunk. Az ilyen feldolgozás alapja a szerződéses kötelezettségeink teljesítésének szükségességén alapul. EGT állandó lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében az összes fenti kategória esetében, kivéve az első pontot, ezeket a személyes adatokat a velünk kötött szerződés alapján feldolgozzuk.
 • A hálózat- és információbiztonság biztosítása
Személyes adatait feldolgozzuk a biztonság fokozása, a személyazonosság vagy szolgáltatás elérésének felügyelete és ellenőrzése, a spam vagy más rosszindulatú programok vagy biztonsági kockázatok elleni küzdelem és az alkalmazandó biztonsági törvények és előírások betartása érdekében. Az internet fenyegetettsége folyamatosan fejlődik, ezért mindenképpen fontos, hogy pontos és naprakész információkkal rendelkezünk szolgáltatásaink használatáról. Személyes adatai feldolgozása nélkül nem biztos, hogy biztosítani tudjuk szolgáltatásaink biztonságát. EGT állandó lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek.
 • Kutatási és fejlesztési célok
Az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan használja és lép kapcsolatba a Társaság szolgáltatásaival. Emellett ilyen információkat használunk a Vállalati Szolgáltatások testre szabására, mérésére és javítására, weboldalunk és alkalmazásaink tartalmára és elrendezésére, valamint új szolgáltatások kifejlesztésére. Ilyen feldolgozás nélkül nem tudjuk biztosítani szolgáltatásaink folyamatos élvezetét. Az ilyen feldolgozás alapja legitim érdekeken alapul. EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljenek a fent leírt jogos érdekeknek.
 • Webhelyének élményének növelése
Az Ön személyes adatainak feldolgozását személyre szabottan végezzük el, és végrehajtjuk a kívánt beállításokat. Kiválaszthatja például, hogy hozzáférést biztosít a harmadik felek által tárolt személyes adatokhoz. Amennyiben ez a feldolgozás nem történik meg, lehetséges, hogy nem tudjuk biztosítani a szolgáltatásaink egy részének vagy egészének folyamatosan biztosítását. EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk, hogy megfeleljenek a fent leírt jogos érdekeknek.
 • Marketing tevékenység folytatása
A kommunikációs preferenciáink alapján marketingkommunikációkat küldhetünk, hogy tájékoztassuk Önt eseményeinkről vagy partneres rendezvényeinkről (célzott marketing) és az Ön kommunikációs preferenciáin alapuló promóciós ajánlatokat kínáljuk Önnek. A marketingkommunikáció biztosítása érdekében információkat használunk szolgáltatásaink Ön által történő felhasználásáról és kapcsolattartási adatairól. Ön bármikor kizárhatja marketingkommunikációnkat. EGT lakosok: Az EGT adatvédelmi törvény értelmében ezeket a személyes adatokat feldolgozzuk az Ön beleegyezésével.
 • Ügyfél iratainak fénymásolása
A személyes adatot tartalmazó irat akkor fénymásolható, amikor az ügyfél személyesen kíván regisztrálni a szolgáltatásainkra, és akkor is a másolatot úgy kell elkészíteni, hogy a másolat csak a legszükségesebb adatokat rögzítse. Az Adatkezelőnek kimerítően ismernie kell a fénymásolat készítésének célját, és ahhoz az ügyfélnek írásban hozzájárulását kell adnia.
 • Kamerák használata, telefonbeszélgetések rögzítése
Társaságunk az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében tevékenysége zavartalanságának biztosítása céljából, valamint az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem, valamint az üzleti titok védelme érdekében fénykép- és videofelvételt készíthet, amelyet biztonsági célból tárolhat és bizonyítékként felhasználhat. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény értelmében ezeket a felvételeket 60 napig lehet őrizni. A telefonbeszélgetések rögzítésének jogalapja nem az érintett önkéntes hozzájárulása, hanem törvényi felhatalmazás: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/B. § (3) bekezdése is előírja, hogy az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. Amennyiben ügyfelünk nem járul hozzá a vele folytatott telefonbeszélgetés rögzítéséhez, társaságunk ügyfélszolgálatának a segítségét az amúgy automatizált szolgáltatásainkhoz nem veheti igénybe. A telefonbeszélgetések rögzítésének célja: Az adatalanyok és az adatkezelő jogainak védelme, az utólagos bizonyíthatóság garantálása. A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás időpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok. A telefonbeszélgetéseket 5 évig őrizzük. A hanganyagokat telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetővé tesszük. Az érintett erre irányuló igénye esetén a rögzített hanganyagot adathordozón rendelkezésére bocsátjuk az alábbi eljárás szerint: Az érintett írásban kéri a rögzített beszélgetés részére történő kiadását, mely kérelemben megjelöli a beszélgetéskor használt készülék telefonszámát, a nevét, illetve a beszélgetés időpontját (minimum az év, hónap és nap megjelölésével). Az írásbeli kérelemhez egy adathordozót pendrive-ot csatol, és a kérelemben megjelöli az általa használni szándékozott jelszót a titkosítás érdekében, valamint a címet, amelyre az információ szolgáltatást kéri megküldeni. Az írásbeli kérelmet a Társaság székhelyére eljuttatja, a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Társaság megvizsgálja az információ kiadás jogszerűségét. Amennyiben az információ kiadásának nincs jogi akadálya, a Társaság a kért adatokat postai úton, könyvelt küldeményként eljuttatja a kérelmezőnek. Amennyiben a kérelmezett adatkiadásnak nem tud eleget tenni, a kérelem elutasításának indoklásával együtt az adathordozót változatlan formában visszajuttatja a kérelmezőnek. Az Ön személyes adatait az Ön által megadott adatoktól eltérő célokra nem fogjuk felhasználni, az Ön engedélye nélkül. Időről időre kérhetjük engedélyét, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy személyes adatait harmadik felekkel osszuk meg. Leiratkozhat arról, hogy személyes adatait megosztja harmadik felekkel, vagy lehetővé teszi számunkra, hogy személyes adatait olyan célra használjuk fel, amely nem egyeztethető össze azzal a céllal, amire eredetileg gyűjtöttük vagy később megszereztük az engedélyt. Ha úgy dönt, hogy korlátozza személyes adatainak használatát, bizonyos szolgáltatások és / vagy a vállalat szolgáltatásai esetleg nem állnak rendelkezésére. Az Adatkezelő honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor egy személy vagy egy automatizált rendszer felkeresi a webhelyet. Ezeket az adatokat és információkat a kiszolgáló naplófájljai tárolják. Az összegyűjtött adatok a következők lehetnek: (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer elérte honlapunkat (úgynevezett hivatkozók), (4) az al-honlapok, (5) a weboldalhoz való hozzáférés napja és ideje, (6) Internet protokoll cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk. Ezen általános adatok és információk felhasználása során az Adatkezelő semmilyen következtetést nem von le bármely természetes személyről. Inkább az alábbi információkra van szükség: (1) termékeink és szolgáltatásaink biztosítása, ideértve ezt a weboldalt is, és idővel javíthatja azokat, (2) helyesen nyújtja honlapunk tartalmát, (3) optimalizálja weboldalunk tartalmát, valamint reklámját, (4) biztosítja informatikai rendszereink és honlap technológiánk hosszú távú életképességét, (5) személyre szabja és kezeli a felhasználókkal való kapcsolatunkat, például a felhasználóknak olyan termékeket vagy szolgáltatásokat ajánl, amelyek érdekesek lehetnek számukra, (6) vizsgálja, reagálja le és kezelje a kérdéseket vagy eseményeket, és (7) a bűnüldöző szervek rendelkezésére bocsátják a cyber-támadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért az Adatkezelő statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat, a Társaság adatvédelmi és adatbiztonságának növelése, valamint az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmének biztosítása érdekében. A kiszolgáló napló állományainak névtelen adatai külön-külön tárolódnak az adatalany által biztosított összes személyes adattól.
 1. Titoktartás
Az Adatkezelő által kezelt, az érintettre vonatkozó adatok titoknak minősülnek. Az adat- titkokat az Adatkezelő minden esetben az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli, fokozott figyelmet fordítva a titok titokban maradására. Az adat-titkot az adatkezelő megfelelő védelemben részesíti, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Pontosan tudjuk mennyire fontos a titoktartás, ezért a vállalat fenntart (és megköveteli a szolgáltatóktól is) megfelelő fizikai, technikai és adminisztratív biztosítékokat, hogy megvédjük az Ön által bízott személyes adatok biztonságát és titkosságát. A személyes és a tranzakció információk egészét vagy egy részét – beleértve bizonyos titkosított bankszámlákat és / vagy útvonalszámokat is – tárolhatjuk és feldolgozhatjuk bárhol a világon, ahol létesítményeink vagy szolgáltatóink találhatók. Az Ön személyes adatait a vonatkozó törvények és előírások betartásával biztosítjuk fizikai, elektronikus és eljárási garanciák fenntartásával. Például számítógépes biztosítékokat használunk, tűzfalakat, adat titkosítást, fizikai hozzáférést ellenőrző épületeket és fájlokat érvényesítünk. A személyes adatokhoz való hozzáférést csak azon alkalmazottak számára engedélyezzük, akiknek szükséges feladatuk teljesítéséhez. Nem biztosíthatjuk azonban, hogy az adatok elvesztése, azokkal való visszaélése, jogosulatlan megszerzése vagy módosítása nem fog bekövetkezni. Kérem vegye figyelembe, hogy Ön létfontosságú szerepet játszik a személyes adataik védelmében. A szolgáltatásaink regisztrálásakor fontos, hogy elegendő hosszúságú és összetett jelszót válasszunk, hogy ne jelenítsük meg ezt a jelszót harmadik félnek, és haladéktalanul értesítsen bennünket, ha észlelik a jogosulatlan hozzáférést a fiókjához. Továbbá nem garantálhatjuk az általunk vagy internetes vagy vezeték nélküli kapcsolatok, például e-mail, telefon vagy SMS üzenetek által küldött vagy fogadott adatok biztonságát vagy titkosságát, mivel nem tudjuk ezeket az információkat megvédeni, amíg el nem érnek hozzánk. Ha oka van feltételezni, hogy az Ön adatai már nem biztonságosak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mail címünkön, levelezési címünkön vagy telefonszámunkon, amely ezen adatvédelmi irányelvek végén található.
 1. Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az adatokat – jogszabályban meghatározottak alapján – 10 évig kezei. 10 év elteltével az Adatkezelő az adatokat törli vagy megsemmisíti. Amennyiben jogszabály az adatok megőrzésére hosszabb vagy rövidebb időt ír elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban előírt ideig és módon kezeli.
 1. Adattovábbítás
 Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett írásbeli hozzájárulása, vagy törvény felhatalmazása alapján kerül sor. Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít, ha annak jogalapja egyértelmű, célja és az adattovábbítás címzettjének a személye pontosan meghatározott. Az Adatkezelő az adattovábbítást minden esetben dokumentálja, oly módon, hogy annak menete és jogszerűsége bizonyítható legyen. A dokumentálásra elsősorban az adatszolgáltatást kérő, illetve annak teljesítéséről rendelkező, megfelelően kiadványozott iratok szolgálnak. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az érintett egyértelműen hozzájárult. Az Adatkezelő gondoskodik az adattovábbítások megfelelő nyilvántartásáról annak érdekében, hogy az adattovábbítás címzettje, módja, időpontja, valamint továbbított adatok köre utóbb megállapítható legyen.
 1. Adatállományok kezelése
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nyilvántartásának módja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek. Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének érvényesülése mellett biztosítja, az érintett azonosításában, ellátásában közreműködő személyek részére. Az Adatkezelő biztosítja, hogy más személyek az adatokhoz ne férhessenek hozzá. Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, annak érdekében, hogy az egyes munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges személyes adatokhoz férjenek hozzá.
 1. Adatbiztonság
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
 1. Adatfeldolgozó
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Az adatfeldolgozó igénybevétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az Info tv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről.
 1. Adatok törlése és archiválása, személyazonosításra alkalmatlan adatok kezelése
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
 3. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett bizonyos esetekben kérheti. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt bizonyítottan alátámasztva kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy az érintett jogos érdekei sérülnek. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat azonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a törölt adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon nyilvántartsa.
 1. Érintettek jogai és érvényesítésük
Tájékoztatás: Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelést megelőzően tájékoztatja. A tájékoztatás elsődlegesen az érintett hozzájáruló nyilatkozata és jelen Szabályzat útján történik Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az még nem nyújtott be. A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására. Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Törlés: Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésről tájékoztatja. Tiltakozás: Az érintett az Info tv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Adatkezelő eljárása: A tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás esetén az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. Amennyiben az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, továbbá amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet nem teljesíti, úgy az érintett jogosult bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja az igénybe vehető jogorvoslati eszközökről.
 1. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi nyilvántartás
Az Adatkezelő adatvédelmi felelőse:
 1. a) gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról,
 2. b) ellenőrzi az adatkezelők és adatfeldolgozók adatkezeléssel, illetve adatfeldolgozással összefüggő tevékenységét,
 3. c) kezdeményezi az adatvédelem, illetve az adatbiztonság területén kifejlesztett új technológiák és eszközök alkalmazását,
 4. d) biztosítja az adatkezeléssel és adatfeldolgozással foglalkozó személyek adatkezelési oktatását,
 5. e) tudományos kutatás esetén engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést.
Az adatkezelés során felmerülő egyéb, az adatvédelmi felelős hatáskörébe nem tartozó kérdésekben az Adatkezelő vezetője dönt. Az Adatkezelő adatkezeléseit az Infotv. hatályos jogszabálya alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba nem köteles bejelenteni.
 1. Jogorvoslat
Ha kérdése vagy problémája van az adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, vagy ha panasza van, először vegye fel velünk a kapcsolatot az [email protected] címen, a támogatási oldalunkon vagy az alábbi levelezési címen: Sugarfondant Kft. (1224 Budapest, Deák Ferenc utca 32. A. ép.) Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Honlap: www.naih.hu Az Egyesült Királyságban az illetékes adatvédelmi hatóság az információbiztonsági hivatal (ICO). Amennyiben az adatalany nem ért egyet az Adatkezelő döntéseivel, akkor kérelmet nyújthat be az ilyen kifogás bejelentésétől számított 30 napon belül. Információs Biztos Hivatal Wycliffe House Water Lane Wilmslow Cheshire, SK9 5AF 0303 123 1113; [email protected] Az érintett jogai érvényesítését a bíróságtól is kérheti. A szabályzatban foglaltak megváltoztathatóságának jogát a hatályos jogszabályok adta törvényes kereteken belül fenntartjuk. Az adatkezelővel a következő címen tudja felvenni a kapcsolatot: e-mail: [email protected] Ha bármilyen kérdése van a Vállalattal, az Ön személyes adataival vagy az Adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, kérdéseit intézze az [email protected] cím felé. Ez az adatvédelmi szabályzat 2020. október 27. napjától kezdődően lép hatályba.
Coinmixed logo
Neked van
Kapsz
Email
Vásárlás regisztráció nélkül!
Telefonszám
Vezetéknév
Keresztnév
Tárcacím a kiküldéshez

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget