Utólsó frissétés 2018.11.30

Köszönjük, hogy a Mixed Trade Ltd. szolgáltatását választotta! Az Az alábbiakban részletezett Felhasználói feltételek az Adatvédelmi eljárásokkal együtt (együttesen Felhasználói feltételek) minden olyan személyre vonatkoznak, akik regisztrálták magukat és/vagy Coinmixed szálát nyitottak a www.coinmixed.eu honlap, vagy az ehhez kapcsolódó mobil alkalmazás, website vagy API (együttesen Coinmixed site) használatán keresztül.

A Felhasználói feltételek szerződéses jogviszonyt hoz létre Ön és a Mixed Trade Ltd. között, amely az Egyesült Királyság jogrendszere szerint bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. További információt a társaságról és annak kirendeltségeiről a www.coinmixed.eu honlap Céginformációk menüpontja alatt talál. A Felhasználói feltételek célja szerint bármely olyan kifejezés, mint „mi”, „miénk”, „Coinmixed” és/vagy hasonló megnevezések a Mixed Trade Ltd.-re vonatkoznak és alattuk a társaságot kell érteni.

Azzal, hogy bejelentkezik és/vagy Coinmixed számlát nyit teljes egészében elfogadja ezeket a Feltételeket és azok szerint jár el. Elfogadja és egyetért továbbá azzal, hogy az Ön kizárólagos felelőssége megérteni és kielégíteni minden jogi szabályozási feltételt, amely Önre vonatkozik a Coinmixed szolgáltatások és/vagy Coinmixed számla igénybe vételével kapcsolatosan beleértve, de nem korlátozva ezeket az export/import tevékenységre, adókra és a külföldi devizakereskedelemre is.

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Feltételeket mielőtt a Coinmixed oldalt használná, mert jogait és kötelezettségeit érintő kérdéseket foglal magába!

 1. A Feltételek kiegészítése

A Mixed Trade Ltd időről időre, bármikor megváltoztathatja és/vagy kiegészítheti ezeket a Feltételeket. Ön bármikor ellenőrizheti a változásokat és az aktuális és érvényes Feltételeket úgy, hogy rendszeresen felkeresi a Coinmixed honlapon a megfelelő menü pontot, ahol megtalálhatja, mikor történt utoljára változás bennük (ahogy azt e dokumentum elején is feltüntettük). Megteszünk mindent annak érdekében, hogy értesítsük az aktuális változásokról és/vagy kiegészítésekről, amelyek jogokat és kötelezettségeket érintenek. Bármilyen ezzel kapcsolatos értesítést a Coinmixed honlapon, vagy a Coinmixed számlához kapcsolódó email címen tesszük közzé (lsd. Elektronikus kommunikáció).

Abban az esetben, ha a Feltételekben történt változások után is tovább használja Coinmixed számláját azt jelenti, hogy Ön elfogadta a módosításokat. Amennyiben nem fogadja el a Feltételeket, vagy annak bármely módosítását, úgy azonnal fel kell hagynia a Coinmixed site és a Coinmixed számlája használatával!

 1. Jogosultságok

A Coinmixed Számla nyitásával kijelenti és bizonyítja, hogy:

 1. Ön 18 életévét betöltött nagykorú személy és teljes tudatában van a Feltételek elfogadásának és a Coinmixed honlapon rendelkezésre álló szolgáltatások igénybevételének következményeivel;
 2. Nem nyit, vagy nem próbál meg nyitni Coinmixed számlát bármely harmadik személy nevében, vagy a saját Coinmixed számláját harmadik fél ügyleteinek kivitelezésére nem használja;
 3. Amennyiben nem természetes jogi személyiségű alany (társaság, alap vagy együttműködő szervezet) számára kíván Coinmixed számlát nyitni, úgy aláveti magát a a Coinmixed Üzleti számlanyitási eljárásának;
 4. Nem tart fenn egynjél több Coinmixed számlát, nem használja más számláját és nem fér hozzá más számlájához, vagy segít bárkinek hozzáférést elérni bármely más számlához;
 5. Biztosítékot ad a Coinmixed számláján végrehajtandó tranzakciókra azáltal, hogy rendelkezésre bocsájt elegendő mennyiségű Helyi devizát vagy Kriptovalutát (az esettől függően) a saját Coinmixed számláján a tranzakció végrehajtása előtt;
 6. Nem helyez letétbe, vagy nem utal a Coinmixed számlájára olyan helyi valutát, amely nincs összhangban a Letéti Követelményekkel (lásd. Letétek);
 7. Nem engedélyez vagy nem hajt végre pénzfelvételi utasítást Helyi pénznemben a Coinmixed Pénztárcájáról harmadik személy bankszámlájára (lásd. Pénzfelvét);
 8. Nem használja Coinmixed számláját törvénytelen tevékenységekkel kapcsolatban, bármely Tiltott Tevékenységre, jogellenes módon, vagy a Mixed Trade Ltd. Export Ellenőrzési és Bírságolási követelményeit megsértve;
 9. Sem állampolgára, sem állandó lakosa az Amerikai Egyesült Államoknak.

Az ebben a szakaszban (Jogosultságok) felsorolt feltételek mindegyike jelentőséggel bír a teljes Feltételek tekintetében. A Feltételekben hivatkozott „Helyi valuta” fiat, vagy kormány által kibocsájtott valutát jelent (pl.: HUF, EUR, USD).

A Coinmixed számla megnyitásával egyetért és elfogadja, hogy a Mixed Trade Ltd. saját hatáskörében, előzetes értesítés nélkül megszüntetheti, felfüggesztheti vagy korlátozhatja bármely ügyfele számláját, aki bizonyíthatóan, vagy megalapozottan gyanítható módon a Feltételekkel, vagy annak szellemével ellentétesen használja a Coinmixed.eu honlapot vagy Coinmixed számláját.

 1. Veszélyek

Mielőtt elkezdené használni a Coinmixed.eu honlapot biztosnak kell lennie abban, hogy megértette a kriptodevizák kereskedelmével, adásával és vételével járó veszélyeket. A kriptodevizák piaca volátilis, az árak hirtelen és nagymértékben változhatnak, ami a vagyon értékének ugyancsak hirtelen és nagymértékű emelkedéséhez és/vagy csökkenéséhez vezethet. Ennek a piaci volatilitásnak és más, a kriptodevizák kereskedelmének, adásának és vételének veszélyeiről bővebb magyarázatot megtalálhat a Coinmixed.eu honlap Veszélyek menüpontja alatt. Előfordulhatnak egyéb, ebben a Feltételekben és a Veszélyek leírásban nem azonosított kockázatok.

Nagyon óvatosan kell kezelnie vagyoni helyzetét és kockézatviselő képességét annak érdekében, hogy eldöntse, megfelelő-e az Ön számára a kriptodevizák kereskedelme, adása és vétele. Egyetért és elfogadja, hogy az Ön személyes és egyedüli felelőssége minden olyan döntésének a meghozatala, amely a kriptodevizák kereskedelmével, adásával és vételével összefüggésben merül fel.

 1. Elektronikus kommunikáció

Egyetért és elfogadja, hogy:

  1. minden kommunikáció, szerződés, figyelmeztetés, felhívás, hír és/vagy bármely más dokumentum (együttesen „kommunikáció”) az Ön Coinmixed számlájával, vagy a Mixed Trade Ltd. szolgáltatásaival kapcsolatban elektronikus úton, a Coinmixed.eu honlapon, az Ön által számunkra megadott email címen, vagy egyéb elektronikus úton történik. Ön elfogadja az elektronikus információ cserét.
  2. Ön biztosítja a szükséges hardvert és szoftvert az elektronikus kommunikáció biztosításra, hogy bármikor megkapja, hozzáférjen és elolvassa/letöltse az információkat, beleértve az internet kapcsolat létesítését és fenntartását valamint az érvényes emailcímet is;
  3. teljes felelősséget vállal azért, hogy a Mixed Trade Ltd számára érvényes és elérhető email címet biztosítson, amin az elektronikus kommunikációt megkapja, valamint hogy ezt az email címet és bármilyen további elérhetőségét folyamatosan ellenőrzi és frissíti. Bármilyen kommunikáció, amit a megadott email címre küldünk, kézbesítettnek tekintjük. Kiegészítheti elérhetőségeinek listáját a Coinmixed számlájához történő bejelnetkezés után a Beállítások menüpont alatt.

Bármikor visszavonhatja az Elektronikus kommunikációra vonatkozó egyetértését úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a [email protected] címen. Tudomásul veszi, hogy az Elektronikus kommunikációhoz történő hozzájárulása elmulasztása, vagy annak visszavonása a Coinmixed számlájának biztonságát veszélyezteti (lásd. Számla biztonsága) és a Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot Coinmixed számlájának bezárására abban az esetben, ha elmulasztaná megadni, vagy visszavonni beleegyezését az Elektronikus kommunikáció teljesítéséhez.

 1. Személyazonosság ellenőrzése

A Mixed Trade Ltd. a legmagasabb szintű elvárások szerint végzi és vezeti, az Ismerd Meg az Ügyfeled (Know Your Customer, KYC) eljárását és ellenőrzi azt a csalás elleni, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem iránti elkötelezettsége részeként. Mivel szolgáltatási szektorunk nagymértékben szabályozatlan, a Mixed Trade Ltd. saját elhatározásából követi a helyi és nemzetközi irányelveket az ügyfelek átvizsgálásában, ahogy azt a Megfelelőség menü pont kifejti a Coinmixed.eu honlapon.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk a standardoknak való megfelelőségünket, megköveteljük ügyfeleinktől, hogy hiteles okmányokkal és megfelelő személyes adataik megadásával igazolják magukat Coinmixed számlájuk megnyitásakor (Személyazonosság igazolása) A Személyazonosság igazolásának minősége és mélysége nagymértékben függ attól, hogy melyik szolgáltatásaink igénybevételére jogosult ország lakosa és mekkora letéti és felvételi határösszeget kíván meghatározni Coinmixed szálmáján. Bizonyos körülmények fennállása esetén a Mixed Trade Ltd. kiterjesztett megfelelőségi vizsgálatot (Enhanced Due Diligence „EDD”) végezhat a Coinmixed számlával kapcsolatban. Elfogadja és egyetért azzal, hogy bármikor aláveti magát az ilyen jellegű vizsgálatoknak.

A Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor:

 1. korlátozza vagy felfüggessze Coinmixed számláját, ha – kizárólagos hatáskörünkben – úgy ítéljük meg, hogy további személyazonossági ellenőrzésre, vagy EDD-re van szükség, vagy
 2. megszüntessük Coinmixed számláját, ha hamis adatot szolgáltatott, vagy gyaníthatóan hamis adatot szolgáltatott, vagy megtagadja az adatszolgáltatást a személyazonosítási vagy EDD eljárás során.

Elfogadja és egyetért azzal, hogy a személyazonosítási és EDD eljárás végrehajtása alatt Coinmixed számlájának hozzáférhetősége és/vagy Coinmixed számláján tranzakció kivitelezése időben késést szenvedhet.

Információ megtartása. Mixed Trade Ltd.-től megkövetelik, hogy bizonyos, a személyazonosítási és EDD vizsgálat során bekért információkról listát vezessen és tartson fenn. Ez a követelmény akkor is fennáll, ha Ön már megszüntette kapcsolatát a Mixed Trade Ltd-del. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket az információkat megtartjuk a megkövetelt időperióduson belül, valamint Ön egyetért és beleegyezik, hogy ezeket az adatokat és dokumentumokat a Mixed Trade Ltd. rögzítse és megtartsa, beleértve Coinmixed számlájának bezárása utáni időszakot is.

 1. A Coinmixed Pénztárca

A Coinmixed Pénztárca lehetővé teszi az Ön számára, hogy kriptodevizát küldjön, fogadjon és tároljon (együttesen „Coinmixed Pénztárca Tranzakciók”).

Támogatott kriptodevizák. A Coinmixed Pénztárca azokban a kriptodevizákban érhető el, amiket a Mixed Trade Ltd. – saját hatáskörében döntve – támogat („Elfogadott Kriptodevizák”). Jelenleg BTC-ETH-LTC pénztárcák érhetők el az oldalon. Az Elfogadott kriptodevizák köre időről időre változhat. Semmilyen körülmények között nem engedélyezett megkísérelni sem olyan Coinmixed Pénztárca Tranzakciót, amely nem az Elfogadott kriptodevizában történik. Különösen, de nem kizárólag Ön egyetért és elfogadja, hogy nem lesz hozzáférése, jogosultsága, vagy követelése:

 1. olyan kriptodevizához, amelyet az Ön Coinmixed Pénztárcájának fogadási címére küldtek, de nem tartozik az Elfogadott Kriptodevizák közé , vagy
 2. olyan kriptodevizához, amelyet az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozó fogadási címre küldtek, de ez a cím más kriptodevizához tartozik. Például: nem fog hozzáférni, jogosultságot szerezni, vagy követelni Bitcoin Cash (BCH)-t amelyet Bitcoinb (BTC) fogadási címre küldtek.

Az Elfogadott Kriptodevizákról további információkat találhat a Díjtáblázatban a Coinmixed.eu honlapon.

Helyi Deviza a Coinmixed Pénztárcán. Helyi Deviza letét a Coinmixed Pénztárcába kizárólagosan az Elfogadott Kriptodeviza vásárlására fordítható vagy az elfogadott bankszámlára kiutalásra várhat. Elfogadja és egyetért azzal, hogy bármely ilyen típusú vásárlás vagy eladás a Feltételektől függően valósítható meg.

A Támogatott Kriptodevizák eladásából származó bevétele a Coiunmixed Pénztárcája Helyi Deviza számláján kerül jóváírásra a díjak és jutalékok levonása után (ahogy azt a Díjtáblázat és a Díjak és Jutalékok menüpont részletezi a Coinmixed.eu honlapon) A Mixed Trade Ltd. nem fizet kamatot a Coinmixed Pénztárcája valamint a Helyi Deviza és Elfogadott Kriptodeviza számlájának egyenlege után.

Tranzakciós utasítások. Mixed Trade Ltd. az Ön Coinmixed Pénztárca Tranzakcióit az Ön utasításai szerint hajtja végre. Egyetért és elfogadja, hogy a Mixed Trade Ltd.:

 1. nem vállal garanciát egyetlen felhasználó, fogadó fél, vagy más fél azonosságáért a Coinmixed Pénztárca Tranzakciók során. Ön kizárólagosan felelős azért, hogy a tranzakció adatai megfelelőek legyenek és figyelmesen ellenőrizte a tranzakciós információkat mielőtt megadta volna a tranzakciós utasításokat a Mixed Trade Ltd. részére;
 2. nincs ellenőrzése, vagy bármilyen felelőssége az Ön által harmadik féltől vásárolt, vagy harmadik félnek eladott áruk, vagy szolgáltatások kézbesítésével, vagy azok minőségével kapcsolatban. Mixed Trade Ltd. nem vállal felelősséget és nem jár el olyan ügyben, hogy biztosítsa bármely vevő vagy eladó, akikkel Ön kapcsolatot létesít a Coinmixed Pénztárcája útján teljesítse a vonatkozó ügyletet, vagy kifejezett intézményi háttere lenne ehhez.

Kriptodeviza fogadása. Ön fogadhat elfogadott Kriptodevizát a Coinmixed Pénztárcájára a küldőnek megadva az Ön Coinmixed Pénztárcájához generált fogadószámlájának címét. Az Ön Coinmixed Pénztárcáján csak az elfogadott Kriptovalutában küldött és az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozó ebben az elfogadott Kriptodevizában vezetett fogadási címre érkező összeget írjuk jóvá. Például: az Ön Coinmixed Pénztárcáján ETH jóváírás akkor történik, ha az összeg az Ön Coinmixed Pénztárcája ETH fogadó számlájára érkezik.

Hibás/téves utalás fogadása. Abban az esetben, ha tudja, vagy gyanítja, vagy feltehetőleg tudhatja vagy gyaníthatja, hogy bármilyen Helyi Deviza, vagy kriptodeviza hibásan/tévesen került jóváírásra a Coinmixed Pénztárcáján (vagy bármely bankszámlán), azt azonnal bejelenti a Mixed Trade Ltd.-nek bemutatva az utalási jegyet a Help Center-nél. Egyetért és elfogadja, hogy nem követel és nincs jogosultsága olyan Helyi Deviza vagy kriptodeviza tekintetében, amelyet hibás/téves utalás eredményeként írtak jóvá számláján és azt azonnal visszaküldi a Mixed Trade Ltd. által Önnek küldött útmutatás szerint.

 1. Letét

Személyazonosságának igazolása után (a Személyazonosság igazolása feltételei szerint) Coinmixed Pénztárcájának Helyi Deviza számláján pénzösszeget helyezhet el a Coinmixed bankszámlájára történő beutalással, abban az esetben ha Ön tényleges megbízást adott kriptoeszközök beszerzésére. (Letét).

A Coinmixed bankszámlájával kapcsolatban , amelyre a Letétet teljesítheti, további részletes információkat kap a Mixed Trade Ltd.-től, és minden ilyen jellegű bankszámlát a Mixed Trade Ltd. az adott országban vagy régióban szerződött partnere kezel. Egyetért és elfogadja, hogy bármely információ, amelyet a Mixed Trade Ltd. részére megad, megosztható a szerződött partnerrel, aki a Helyi Deviza tranzakciókat kezeli a Mixed Trade Ltd. utasításai szerint.

A fizetési eljárás, amely szerint Letétetet teljesíthet Helyi Devizanemben az adott ország szabályaitól függ, ahol Ön él. Elfogadott Letéti Eljárás használata útján teljesített letét és a Letéti Feltételek kielégítése esetén (alább részletezve) az Ön Letéte a Coinmixed Pénztárcáján kerül jóváírásra.

Jogi és eljárási követelmények miatt Önnek szigorúan meg kell felelnie a Letéti követelményeknek („Letéti Követelmények”):

 1. letétet csak olyan bankszámláról teljesíthet, amely a saját nevén szerepel. Nem engedélyezhet senkinek Letétet teljesíteni a saját Coinmixed Pénztárcájára;
 2. csak olyan Helyi Devizában teljesíthet Letétet a bankszámlájáról, amely az adott országban, vagy régióban megfelel ennek;
 3. a SEPA átutalás esetén csak a Coinmixed.eu pénztárcához társított helyi pénznemben történhet a beutalás. Például ha Ön EUR pénznemben kíván vásárolni akkor csak EUR-ban lehet az átutalást teljesíteni
 4. használhat készpénzt, Letét teljesítésér abban az esetben, ha az általunk megadott bankba saját nevében, a bankfiókban a bank pénztárába azt befizeti. Amennyiben a Mixed Trade Ltd. engedélyezi készpénz, Letét elhelyezését kivételes esetben, saját kizárólagos hatáskörében, úgy a letét teljesítése késhet annak érdekében, hogy a megfelelő csalás megelőzése és megfelelőségi ellenőrzés elvégezhető legyen és Készpénzletéti felárat (lásd. Díjszabályzat menüpont a Coinmixed.eu honlapon) kerül levonásra belőle. Bármely Coinmixed Számla, amelyre egynél több készpénzbefizetési letét érkezik, a Mixed Trade Ltd. kizárólagos hatáskörben hozott döntése szerint, határozatlan időre felfüggeszthető.

Ön megismerte a Letéti Követelményeket, egyetért és elfogadja, hogy azok nem teljesítése késedelmet okozhat, vagy meghiúsíthatja a kérdéses Letét megjelenését a Coinmixed Pénztárcáján, és/vagy korlátozást, felfüggesztést, vagy Coinmixed számlájának megszüntetését eredményezheti.

Letét elhelyezése. Coinmixed Pénztárcáján keresztüli Letéti igénye bejelentésekor Ön megkapja a Hivatkozási Számot, és a tranzakcióhoz tartozó egyszeri letéti összeget. Annak érdekében, hogy időben és sikeresen elhelyezzük Letétjét Coinmixed Pénztárcáján, Önnek hivatkozni kell a megadott Hivatkozási Számra, amikor on-line banki utalását teljesíti, vagy egyéb Elfogadott Letéti Eljárást használ. Mixed Trade Ltd. nem vállal felelősséget semmilyen késedelemért, vagy sikertelen Letét elhelyezésért Coinmixed Pénztárcáján, amely/amennyiben a Hivatkozási Szám, megadásának elmaradásából ered.

Letét megjelenése a Coinmixed Pénztárcáján időt vesz igénybe a banki eljárások, feldolgozási idők és/vagy a Letéti Követelmények hibás teljesítése következtében. Mixed Trade Ltd. semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget bármilyen késés vagy hiba miatt, ami a Letétnak a Coinmixed Pénztárcáján való megjelenésével/befolyásolásával kapcsolatos.

Mixed Trade Ltd. megtesz minden tőle elvárhatót az olyan Letét teljesítése érdekében, amely nem felel meg a Letéti Követelményeknek. Azonban bármely Letét, amely nem éri el a Minimum Nem-teljesíthető Letéti Összeget, amely nem teljesíthető egy hónapon belüli időintervallumban, Mixed Trade Ltd. visszatartja azt, és Ön egyetért és elfogadja, hogy ezen összeg felett nem rendelkezik és nincs további igénye erre. A Minimum Nem-teljesíthető Letéti Összeg – amíg azt máshogy nem határozza meg Mixed Trade Ltd. -60 EUR (azaz Hatvan Euro), vagy azzal egyenértékű Helyi Deviza.

 1. Visszavonások, kiutalások, felvétek

A Coinmixed számlájához bankszámlájának adatait hozzáadva pénzösszeget vehet fel Coinmixed Pénztárcája útján bankszámlájára („Felvét”). Mixed Trade Ltd. az Ön utasításai szerint dolgozza fel a Felvételt. Kizárólagosan Ön felelős azért, hogy a Mixed Trade Ltd.-nek a Felvéttel kapcsolatban megadott utasításai pontosak és teljesek, beleértve a vonatkozó bankszámlája adatait és Ön egyetért és elfogadja, hogy Mixed Trade Ltd. semmilyen körülmények között sem köteles kiegészíteni, vagy visszatéríteni bármilyen Felvétet.

Mixed Trade Ltd. megtesz minden tőle elvárhatót, hogy az adott értéknapon feldolgozza az Ön kiutalási-felvételi kérelmét a Coinmixed honlapon található Letéti és Felvét Eljárás szerint, de Ön egyetért és elfogadja, hogy Mixed Trade Ltd. nem vállal semmilyen felelősséget a Felvét feldolgozási idejével kapcsolatosan.

Harmadik személy bankszámlájára történő kiutalás-felvét kifejezetten tiltott. Tudomásul veszi, hogy nem ad és nem is próbál meg utasítást adni a Coinmixed Pénztárcájáról Felvét végrehajtására harmadik személy bankszámlájára és elfogadja, hogy ilyen Felvét visszautasítható és/vagy korlátozást, felfüggesztést, vagy Coinmixed Számlájának megszüntetését eredményezheti.

 1. Azonnali eladás vagy vétel

Coinmixed Pénztárca tulajdonosai igénybe vehetik az eladás vagy vétel szolgáltatást a választott mennyiségű kriptodeviza eladására vagy vételére a megadott váltási árfolyamon.

Egyetért és elfogadja az azonnali eladás vagy vétel szolgáltatás használata tekintetében, hogy:

 1. Amikor azonnali vásárlási vagy eladási megbízást ad le a Coinmixed.eu oldalon lévő fiókján keresztül a rendelését rögzítjük, amiről egy visszaigazoló emailt küldünk az akkori árakról. Az árakat a rendelkezésre álló más kriptográfiai tőzsdék nyílt áraiból valamint a helyi fizetőeszközök szorzatából képezzük. A Mixed Trade Ltd. az Ön utasításai szerint jár el az ügylet lebonyolításakor;
 2. A Mixed Trade Ltd. nem tevékenykedik, mint az Ön brókere, közvetítője, ügynöke, tanácsadója, vagy bármilyen formájú megbízottja és semmilyen a Mixed Trade Ltd által a Coinmixed.eu oldalon nyújtott tájékoztató vagy kommunikáció nem minősül tanácsadásnak az azonnali eladási vagy vételi ügyletek tekintetében. Az Ön vételi vagy eladási ügyletével kapcsolatban nem minősül tanácsadásnak.
 3. Amikor megrendelést ad le a támogatott kriptoeszközök megvételére vagy eladására megadjuk Önnek az ajánlott váltási árfolyamot. A Coinmixed.eu webhelyén külső forrásokból származó értékekből képezi az árakat, így Ön tudomásul veszi, hogy a jegyzett átváltási árfolyam a rendelés leadásának pillanatában fennálló árfolyam. Ez az árfolyam folyamatosan változik így a váltás pontos elszámolása akkor történik, meg amikor az Ön Coinmixed.eu fiókjába a beutalt összegjóváírásra került. Ennek megtörténtéről emailben értesítjük, de a jóváírási folyamatot a Coinmixed.eu oldalon fiókjában is nyomon követheti.
 4. az azonnali eladás vagy vétel tranzakció lebonyolításakor Ön elfogadja az ajánlott váltási árfolyamot, beleértve annak komponenseit is;
 5. minden azonnali eladás vagy vétel tranzakciós megrendelésre mennyiségi határértéket állapítunk meg (lásd Díjszabályzat);
 6. a Mixed Trade Ltd. nem garantálja, hogy az azonnali eladás vagy vétel szolgáltatás során nem lehet szolgáltatás-kiesés, késés vagy egyéb működési zavar.

Az Azonnali eladás vagy vételi megrendelés megerősítése előtt meg kell győződni arról, hogy megfelelő mennyiségű Elfogadott Kriptodeviza áll rendelkezésre a vételre vagy eladásra és Ön elfogadja az ajánlott váltási árfolyamot. Mixed Trade Ltd. nem képes és nem is akar már végrehajtott ügyletet visszafordítani.

A Mixed Trade Ltd. saját hatáskörében fenntartja magának a jogot, hogy késleltessen, vagy visszautasítson bármely azonnali eladási vagy vételi tranzakciót, amennyiben csalás, vagy jogellenes tevékenység, vagy hibás megrendelés megadásának gyanúja merülne fel. A Mixed Trade Ltd. nem tartozik felelősséggel bármilyen késésért, vagy nem-teljesítésért azonnali eladási vagy vételi tranzakciók tekintetében.

 1. A Coinmixed.eu oldalon történő váltások

A Coinmixed Váltó egy kriptodeviza váltási előrendelési platform azoknak az ügyfeleknek a számára, akik tapasztalattal, vagy megfelelő ismerettel rendelkeznek hasonló platformok tekintetében. Bárki, aki a Coinmixed Váltót használja, teljes mértékben saját felelősségére teszi azt.

A Coinmixed Váltó szolgáltatás nem minden jogrendszer polgára számára elérhető. A Feltételek e szakasza azokra vonatkozik, akiknek elérhetősége van és/vagy már használják a Coinmixed Váltót. A Coimixed Váltó elérésével és/vagy használatával Ön egyetért és elfogadja, hogy:

 1. Minden kereskedelem, ami a Coinmixed Váltón történik, automatikus az Ön által meghatározott paraméterek alapján és nem visszavonhatok. A Mixed Trade Ltd. belső rendszerét érintő technikai okokból eredő hibák esetén a Mixed Trade Ltd. – saját hatáskörében – elkövet minden elvárhatót, hogy megfordítsa, vagy más módon kijavítsa az ügylet végrehajtását.
 2. a Coinmixed Váltón keresztüli minden kereskedelem a Mixed Trade Ltd. díjszabásán alapul a Coinmixed honlap Díjszabályzat menü pontban meghatározottak szerint. A Coinmixed Váltó használatával Ön egyetért és elfogadja az alkalmazott díjszabást.;
 3. a Mixed Trade Ltd. nem vállal felelősséget a Coinmixed Váltó zavarmentes működéséért, előfordulhatnak késések, zavarok, hibák, vagy adatvesztések a továbbított információk tekintetében, vagy bármely megrendelés kivitelezésében, végrehajtásában, rögzítésében, esetleg nyitva maradásában.

Mixed Trade Ltd. saját hatáskörében visszautasíthat bármely kereskedelmi igényt, határétéket szabhat az engedélyezett összegre, vagy bármilyen más általa szükségnek tartott feltételt vagy korlátozást állapíthat meg a Coinmixed Váltó használatával kapcsolatban. Például határt szabhatunk az Ön által megadott nyitott megrendelések számában, vagy korlátozhatjuk a kereskedést bizonyos helyeken. Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot ilyen intézkedések bevezetésére minden előzetes tájékoztatás nélkül.

 1. Díjak

A Coinmixed honlapon keresztüli ügyletekre alkalmazott díjtáblázat a Coinmixed.eu honlap Díjszabályzat menü pontja alatt található. Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy bármikor változtasson a díjszabáson és azt a Díjszabályazt menü pont frissítése útján tegye közzé. Meghatározott feltételek mellett és saját hatáskörben a Mixed Trade Ltd. értesítheti kiválasztott ügyfeleit azokról a változásokról, amelyeket különösen fontosnak tart és jelentős hatással van ezen ügyfeleire.

Kriptoeszközök ki és beküldési díjai. A támogatott kriptoeszközök beküldése a Coinmixed.eu oldalon található tárcájába díjtalan. A támogatott kriptoeszközök kiküldése a Coinmixed.eu oldalon található tárcájából díjköteles melynek összege megtalálható a Díjszabályzat menüpontba. A díjak akkor alkalmazandók, ha a Coinmixed.eu tárcából kriptoeszközök kerülnek kiküldésre az alkalmazott hálózaton keresztűl. Minden tárca művelettel kapcsolatos megbízást a személyes fiókjában a Tranzakció történetben nyomon követhet.

Letét és Felvét Díjak. A Coinmixed.eu tárcából való ki és beutalás nem számolunk fel díjat. Ezeket a költségeket magába foglalják váltási díjaink.

Azonnali Vétel vagy Eladás. Minden azonnali vétel vagy eladás szolgáltatáson keresztül leadott vételi vagy eladási megbízás ajánlott váltási árfolyama tartalmazza a vonatkozó ügyletre érvényes Mixed Trade Ltd. eljárási díját százalékban, amely a piaci viszonyok függvényében változik (lásd Díjszabályzat).

Kereskedelmi díjak. Mixed Trade Ltd. fix áras díjstruktúrát alkalmaz a Coinmixed.eu váltó szolgáltatást használó ügyfelei részére, ahogy azt a Coinmixed honlap Díjszabályzat menüpontja alatt kifejtjük. Kérjük, olvassa el a Coinmixed honlap Díjszabályzat menüpontját további tájékoztatásakért a fix áras díjszabás vonatkozásában. A Mixed Trade Ltd. minden egyes Coinmixed Váltón elvégzett ügylet alkalmával értesíti Önt minden egyes díjról, amely a tranzakcióra vonatkozik. Bármely tranzakciót elvégezve Ön egyetért és elfogadja a vonatkozó díjakat.

 1. Számlabiztonság

A biztonság a Mixed Trade Ltd. számára nagyon fontos kérdés és mindent megteszünk annak érdekében, hogy Coinmixed számláját a lehető legnagyobb biztonságban tudja, ahogy azt a Biztonság menüpontban kifejtjük Önnek a Coinmixed honlapon. Ezzel egyidőben azonban Ön egyedül felelős azért, hogy:

 1. megfelelő biztonsági intézkedéseket tegyen és ellenőrzést gyakorljon Coinmixed számlájához való hozzáférését tekintve, ideértve, de nem korlátozva bármilyen jelszavát, személyi azonosító számát (PIN), API kulcsát, vagy egyéb kódot, amely a Coinmixed szálájával kapcsolatos;
 2. betartson minden kiegészítő biztonsági intézkedést a saját maga számára, ide értve a mobiltelefonja elvesztését valamint a megadott mobiltelefonja számának változását, amire a hitelesítő kódokat küldjük. A bejelentést azonnal tegye meg az [email protected] email címen.
 3. folyamatosan aktualizálja elérhetőségeit annak érdekében, hogy megkapja a megfelelő értesítéseket, vagy felhívásokat, amelyeket biztonsági okokból küldünk Önnek
 4. biztonságban tartsa és ellenőrizze email fiókját, telefonszámát, amire a vissza igazoló kódokat küldjük, azonosító alkalmazását, vagy eszközét, amely a Coinmixed Számlájához tartozik.

Ezek és bármely más, az Ön számára elérhető biztonsági intézkedés alkalmazásának elmulasztása, jogosulatlan hozzáférést engedhet a Coinmixed Számlájához és egyenlegének elvesztését, vagy lopást eredményezheti Coinmixed Pénztárcájának Kriptodeviza/Helyi Deviza egyenlegén, vagy bármely kapcsolódó bankszámláján. A Mixed Trade Ltd. nem vállal semmilyen felelősséget a Coinmixed Számlájához történő jogosulatlan hozzáférésért, vagy azzal kapcsolatos tevékenységekért, ha az ilyen jellegű hozzáférés nem a Mixed Trade Ltd. hibájából történt és/vagy az Ön hibájából ereded figyelmen kívül hagyva az Önnek küldött üzenetet, vagy figyelmeztetést.

Az Ön Coinmixed Számlája biztonsága veszélynek lehet kitéve, vagy befolyásolhatják adathalászat, spoofing, vagy más támadások útján, számítógépes vírusokkal, spywarerel, Trójai vírusokkal, számítógépes férgekkel, vagy egyéb rosszindulatú programokkal, amelyek a számítógépét vagy más eszközét érintheti. A Mixed Trade Ltd. erősen ajánlja, hogy rendszeresen használjon megbízható vírusvédelmet és -megelőzést biztosító programokat és tartsa szem előtt, hogy az SMS, email szolgáltatás és keresőprogramok szintén veszélynek vannak kitéve a spoofing és phishing támadásoknak.

Legyen óvatos olyan üzenetekkelk, amelynek küldőjeként a Mixed Trade Ltd. jelenik meg és, ha bármilyen gyanúja merülne fel az ilyen jellegű kommunikáció hitelessége tekintetében, lépjen be Coinmixed Számlájára a Coinmixed honlapon keresztül (kifejezetten a http://www.coinmixed.eu domainen keresztül, nem más honlap vagy domain útján, ami a Mixed Trade Ltd-re hivatkozik, vagy azzal hozható összefüggésbe) és ellenőrizze tranzakcióit vagy esetlegesen igényelt tevékenységeit.

A legszélesebb jogi értelemben egyetért és elfogadja, hogy Ön teljes mértékben felelős minden, a Coinmixed Számláján történő tevékenységért és elfogadja a Coinmixed Számlájához való jogosulatlan és jogosult hozzáférések veszélyeit is.

Személyes kulcsok. Mixed Trade Ltd. minden Coinmixed Számlához tartozó Elfogadott Kriptodeviza személyes kulcsot („Private Keys”) biztonságosan kezel és tárol. Ön egyetért és elfogadja, hogy a Mixed Trade Ltd. megtart minden tulajdonjogot és ellenőrzést az Ön Coinmixed Számlájához tartozó Személyes Kulcsok tekintetében és Ön nem tart jogot, gyakorol ellenőrzést, hozzáférést, vagy lehetőséget ezek használatára. Például, de nem kizárólag, Mixed Trade Ltd. :

 1. Nem fogad el, vagy követ olyan utasításokat, amely Személyes Kulcsok adatainak jelzésére szolgálnak;
 2. nem ad hozzáférést csak olyan összegekhez, amelyek az Ön Coinmixed Számlájához tartozó Kriptodeviza Pénztárcájának Elfogadott Kriptodeviza Személyes Kulcsa;
 3. nem enged létrehozni más fogadási címet az Ön Személyes Kulcsaival csak olyat, amely az Ön Coinmixed Pénztárcájához tartozik. A Mixed Trade Ltd. nem ír jóvá az Ön Coinmixed Pénztárcáján az Ön Személyes Kulcsára vonatkozó kriptodeviza összeget, ami nem az Ön Coinmixed Pénztárcáján keresztül létrehozott fogadási címre érkezik.

 

 1. A Szolgáltatások elérhetősége

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan működjenek, de Mixed Trade Ltd. nem vállal semmilyen garanciát arra, hogy Ön mindig elérje a Coinmixed honlapot és Coinmixed Számláját. Az általánosságokon felül nem garantáljuk a folyamatos hozzáférést a Coinmixed honlaphoz, vagy a Coinmixed Számlájához és nem biztosíthatjuk, hogy a Coinmixed honlap, Coinmixed API, az Ön Coinmixed Számlája és/vagy bármely fentebb felsorolt szolgáltatás megszakítások nélkül működik, vagy nem fordulhat elő késés, sérülés, hiba, hiány, vagy adatvesztés az információfolyamban.

 1. Tranzakciók a Kriptodeviza hálózatban

A Coinmixed Számlán történő kriptodeviza küldésekor és fogadásakor a  tranzakciókat ellenőrizni kell azokban a publikus nyilvántartásokban, amelyek a vonatkozó kriptodeviza hálózathoz tartoznak (pl.: a Bitcoin hálózat, az Ethereum vagy Litecoin hálózat). Ez a kriptodeviza hálózat kizárólagosan felelős a tranzakciók hitelesítéséért és jóváhagyásáért.  A Mixed Trade Ltd. nem hagyhat jóvá, törölhet, vagy fordíthat vissza a kriptodeviza hálózaton végrehajtott tranzakciót csak olyat, amit Önnek teljesítettnek igazolt vissza a hálózat. Ön egyetért és elfogadja, hogy:

 1. mihelyt a tranzakciót továbbítottuk a kriptodeviza hálózatba, az meghatározott ideig megerősítetlen marad, amíg megfelelő mennyiségű informáci áll rendelkezésre annak végrehajthatóságának megítéléséhez. Amíg függő státuszban van, a tranzakció nem végrehajtott. A függőben lévő tranzakciókra elkülönített összegek ennek megfelelően jelöltek és nem tartoznak az Ön Coinmixed Pénztárcája-egyenlegéhez, vagy más tranzakciók végrehajtásához nem használható fel;
 2. az Ön Coinmixed Számlájáról történő kriptodeviza küldésekor Ön felhatalmaz minket arra, hogy megbízását a megfelelő kriptodeviza hálózatnak továbbítsuk. Amint a tranzakciós megbízás bekerült a vonatkozó kriptodeviza hálózatba, a hálózat automatikusan teljesíti, vagy visszautasítja az igényt és sem Ön, sem a Mixed Trade Ltd. nem képes törölni vagy más módon megváltoztatni az Ön tranzakcióját.
 3. A kriptodeviza-hálózatokat független harmadik személyek által kezelt decentralizált hálózatok alkotják. Ezeket a Mixed Trade Ltd. nem birtokolja, ellenőrzi, vagy működteti, ezért nem tudjuk garantálni, hogy bármely tranzakciós adatot, amelyet Ön megadott, a vonatkozó kriptodeviza hálózat elfogadja. Ön elfogadja, hogy a tranzakciót végrehajtó kriptodeviza hálózaton bármely Ön által megadott adatkésést szenvedhet, vagy nem értelmezi a hálózat.

Hálózati protokollok és működési szabályok.

Az Elfogadott Kritpodevizák működését ellenőrző és szabályozó alap-software nyílt forráskódú. Következésképpen, bárki használhatja, másolhatja, módosíthatja és terjesztheti és a Mixed Trade Ltd. nem tulajdonsa ennek és nincs ellenőrzőse e felett. A Coinmixed.eu honlap használatával Ön egyetért és elfogadja, hogy:

 1. a Mixed Trade Ltd. nem felelős bármely kriptodeviza hálózat alap-software protoklljának működéséért és nem garantálja azok elérhetőségét, biztonságát, vagy működőképességét;
 2. a kriptodeviza hálózatok alap-software protokollok ki vannak téve a működési szabályok hirtelen változtatásai veszélyeinek (a jelenséget úgy ismerik, mint „forks”) és ezek nagymértékben befolyásolhatják az Ön által a Coinmixed Számlán birtokolt és tárolt kriptodevizák értékét, működését és/vagy nevét. Amikor fork alakul ki, Mixed Trade Ltd. – ügyfelei értesítésével, vagy a nélkül – időlegesen felfüggesztheti a működését és -saját hatáskörében – eldöntheti, hogy melyik, vagy mindkét ágát támogatja teljes mértékben a módosított protokollnak;
 3. valamint abban az estben, ha a Mixed Trade Ltd. úgy határoz, hogy nem támogat egy módosított ágat, Önnek nem lesz hozzáférése az ezen ágon lévő vagyonhoz. Ezt a vagyont a Mixed Trade Ltd. biztonságban tartva kezeli, nem adja el és nem veszi meg.

 

 1. Számla inaktivitás

A Coinmixed Pénztárcáján elhelyezett Helyi Deviza egyenlege csak Elfogadott Kriptodeviza vásárlására, vagy elfogadott bankszámlaszámra történő kiutalásra használható fel. Nem használhatja Coinmixed Pénztárcáját Helyi Deviza tárolására. Ha 15 napnál hosszabb ideig nem ad utasítást Helyi Devizája kiutalására a Coinmixed.eu tárcájából, úgy a Mixed Trade Ltd. levonhat és megtarthat magának  10 eur (azaz 10 EURO), vagy azzal egyenértékű Helyi Devizát, Inaktivitási díjként, amit a Coinmixed Pénztárcája Helyi Deviza egyenlegéből von le. Amennyiben 15 napnál hosszabb ideig nem ad utasítást Helyi Deviza (HUF-EUR-USD) kiutalására az Ön megadott igazolt bankszámlájára úgy azt a Mixed Trade Ltd elkülönítve tárolja. A későbbiekben személyes adatainak újbóli igazolását követően áll módunkba az összeget kiutalni. Abban az esetben, ha joggal gyaníthatjuk, hogy Coinmixed Pénztárcáját Helyi Deviza tárolására használja fel, úgy a Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse Coinmixed Számláját.

Nem követelt tulajdon. Abban az esetben, ha Coinmixed Pénztárcáján egyenleg mutatkozik és Mixed Trade Ltd. nem érzékel/regisztrál aktivitást ezen a számlán éveken át, valamint nem tudunk kapcsolatot létesíteni Önnel az Ön országának joga megkövetelheti, hogy ezt a vagyont bejelentsük és átadjuk a megfelelő hatóságoknak, mint nem követelt tulajdont. Az alkalmazható jogi keretek között Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen nem követelt vagyonból levonja az „alvási” díjat és egyéb járulékos adminisztratív költségeit.

 1. Számlazárás

A Coinmixed Számláját a Segítség menüponton keresztül bezárhatja zárási igényének bejelentése útján. A Mixed Trade Ltd. végrehajtja kérést, amint (i) Coinmixed Pénztárcájának Helyi Deviza és Kriptodeviza egyenlege a Zárási Minimum Összeg alatt van és (ii) legalább 30 napon ét nem hajtott végre tarnzakciót Coinmixed Számláján. Ezeket a feltételeket annak érdekében állapítottuk meg, hogy megvédjük Önt bármilyen veszteségtől és a Mixed Trade Ltd. nem hajtja végre a zárási igényét, amíg azok nem teljesülnek.

Ön Elfogadja és tudomásul veszi, hogy Coinmixed Számlájának bezárása után:

 1. Önnek nem lesz többé hozzáférése ahhoz;
 2. Mixed Trade Ltd. semmilyen körülmények között nem köteles értesíteni Önt, vagy átadni Önnek a olyan kriptodevizát, amely az Coinmixed Számlájához tartozó fogadási címre érkezett; és
 3. Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot (de nem köteles) törölni minden információt és számla adatot, amit szerverein tárol, valamint fenntartja magának a jogot arra is, hogy megtartson bármilyen információt, amit jogi vagy működési célból tart szükségesnek.

Ha számlája zárásakor a Coinmixed Pénztárcáján marad Helyi Deviza, vagy Kriptodeviza (pl.: a Minimum Zárási Összegnél kevesebb érték), úgy elfogadja és egyetért azzal, hogy ezt az összeget a Mixed Trade Ltd. visszatartja és Önnek nincs joga azt követelni. A Minimum Záérási Összeg USD 10.00 (azaz tíz Amerikai Dollár), vagy annak megfelelő Helyi Deviza.

Egyetért és elfogadja, hogy a Mixed Trade Ltd. nem vállal kötelezettséget Ön, vagy bármely harmadik személy felé a Coinkixed Számlája megszüntetése, vagy Coinmixed Számlájának adatai, vagy személyes információ törlése tekintetében.

 1. Korlátozás, felfüggesztés, megszüntetés

Mixed Trade Ltd. fenntartja magának a jogot arra, hogy korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse Coinmixed Számláját, ha:

 1. alappal gyaníthatjuk, hogy az Ön Coinixed Számlája működési, vagy egyéb hiba eredménye, amely esetben felfüggeszthetjük hozzáférését addig, amíg a hibát ki nem javítjuk.;
 2. alappal gyaníthatjuk, hogy az Ön Coinmixed Számláját jogellenes célokra, csalásra, vagy Tiltott tevékenységek végzésére használják, vagy használták fel, vagy megszegte jelen Feltételeket;
 3. alappal gyaníthatjuk, hogy Ön, vagy az Ön Coinmixed Számlája kapcsolatba hozható, vagy kapcsolatban áll, vagy jelentős kockázatot képvisel pénzmosás, csalás, terrorizmus finanszírozása, vagy egyéb pénzügyi bűncselekmény tekintetében;
 4. alappal gyaníthatjuk Önről, hogy olyan lépéseket tesz, amit a Mixed Trade Ltd. megítélése alapján a Mixed Trade Ltd. ellenőrzésének megkerülését jelentené, belértve, de nem kizárólag több Coinmixed Számla nyitását;
 5. alappal gyaníthatjuk, hogy Ön megpróbáltv jogtalanul hozzáférni valamely Coinmixed Számlához;
 6. az Ön Coinmixed Számlája szabályozói vagy állami vizsgálat alatt ál, vagy úgy tűnik, hogy az alatt áll és/vagy – saját hatáskörben – úgy ítéljük meg, hogy magas kockázata áll fenn a jogi, vagy szabályozói meg-nem-felelésnek az Ön Coinmixed Számlája tekintetében;
 7. kötelezettségünk van eljárni ennek érdekében rendes felmondás, bírósági ítélet, vagy egyéb állami vagy felügyeleti szervutasítása alapján; vagy
 8. a neve szerepel állami, vagy nemzetközi szervezet szankciós listáján.

Mixed Trade Ltd. megtesz minden tőle telhetőt, hogy értesítse Önt az olyan döntésekről, amelyek Coinmixed Számlájának korlátozását, felfüggesztését, vagy megszüntetését eredményezhetik, hacsak ezt nem tiltja bármely állami, felügyeleti, vagy jogi szerv, vagy amennyiben ez veszélyeztetné a Mixed Trade Ltd. biztonságát és/vagy kockázati eljárásait. Egyetért és elfogadja azt, hogy a Mixed Trade Ltd. nem köteles tájékoztatást adni Önnek a tényről, vagy annak okairól, amiért döntés született Coinmixed Számlájának korlátozásáról, felfüggesztéséről, vagy megszüntetéséről és nem terheli felelősség Önnel szemben a Coinmixed Syámlájának a korlátozása, felfüggesztése, vagy megszüntetése tekintetében.

 

 1. Pénzügyi tanácsadás

Semmilyen körülmények között sem minősül pénzügyi, befektetési vagy szakmai tanácsadásnak bármilyen információ, ami a Coinmixed honlapon található, vagy a Coinmixed Számláján keresztül érkezett üzenet formájában, a Mixed Trade Ltd. alkalmazotjától, ügynökétől vagy társult tagjától származik.

Ön az egyedüli és kizárólagosa felelős minden olyan döntésért, amely kriptodeviza tartásával, eladásával, vételével kapcsolatban meghoz és ezek a döntések figyelemmel kell legyenek az Ön kockázatviselő képességére és vagyoni körülményeire. További információt a fennálló kockázatokról a Veszélyek és a Kockázati figyelmeztetés menüpontokban talál a Coinmixed honlapon. Kérjük, egyeztessen jogi, vagy adó szaktanácsadójával az Ön helyzetének megítélése érdekében!

 1. Adók

Ön kizárólagosan felelős meghatározni azt, hogy milyen és milyen mértékű adók vonatkoznak az Ön Coinmixed Számláján végrehajtott tranzakciók tekintetében, valamint azért, hogy ezt az adót visszaigényelje, megtartsa, bejelentse, és elküldje a megfelelő adóhatóságnak.

 1. Export ellenőrzés és szankciók

A Coinmixed honlap használata nemzetközi export ellenőrzés és gazdasági szankciós követelményeknek a függvénye. Ön egyetért azzal, hogy minden körülmények között kielégíti aezeket a követelményeket, amikor a Coinmixed honlapot vagy a Coinmixed Számláját arra használja, hogy – beleértve de nem korlátozva – kriptodevizát küldjön, fogadjon, vegyen, eladjon, tároljon és kereskedjen. Különösen, de nem korlátozva a következők általánosságát, Ön nem nyithat, használhat és férhet hozzá bármely Coinmixed Számlához, ha:

 1. Ön olyan országban él, vagy olyan országnak lakosa, amely az Egyesült Államok embargója alatt áll, az Egyesült Nemzetek szankcionálja, az Egyesült Királyság Kincstárának szankciója alatt áll, vagy Ön szerepel az Egyesült Államok Kincstárának Különleges Megbízotti Nemzeti Listáján, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Osztályának Tiltott Személyek Listáján, Azonosítatlan Személyek listáján, Entitás Listán, vagy az Egyesült Királyság Kincstárának pénzügyi szankciós listáján szerepel; vagy
 2. Ön megkísérel bármilyen megszerzett vagy tárolt kriptodevizát eljuttatni, vagy tranzakciba lépni olyan személyekkel, akik a fentebb említett listák bármelyikén szerepelnek.

 

 1. Tiltott tevékenységek

Nem használhatja Coinmixed Számláját az alábbiakban felsorolt tevékenységek, vagy tevékenységi kategóriák végzésére (mindegyik „Tiltott Tevékenység”):

 1. bármely törvény, rendelet, előírás vagy szabály megsértésére;
 2. bűncselekmények végrehajtására, elősegítésére, vagy támogatására beleértve, de nem korlátozva a pénzmosást, a terrorizmus finanszírozását, illegális fogadást és a rosszindulatú hackelést;
 3. erőszakos cselekményekre, ideértve, de nem kizárólag:
  • ésszerűtlenül, vagy aránytalanul nagy terhelést okozni a Mixed Trade Ltd. infrastrukturájára, vagy egyéb módon zavart előidézni, mai negatív hatással lehet a Coinmixed honlap működésére, a Mixed Trade Ltd. megítélésére.
  • megkísérelni jogtalan hozzáférést elérni a Coinmixed honlaphoz, vagy bármely Coinmixed Számlához;
  • eljuttatni, vagy feltölteni bármilyen olyan anyagot a Coinmixed honlapra, amely vírust, Trojai lovat, férget, vagy bármilyen más kártékony programot tartalmaz; vagy
  • átruházni az Ön Coinmixed Számlájának hozzáférését, vagy az Ön Coinmixed Számlájának jogát harmadik személyre, hacsak ezt törvény meg nem követeli, vagy a Mixed Trade előzetesen ehhez hozzájárulását nem adta.
 4. csalásra, ideértve de nem kizárólag a Mixed Trade Ltd., vagy annak bármely ügyfelének kihasználását, vagy ehhez kapcsolódó hamis, pontatlan vagy félrevezető információk szolgáltatását;
 5. olyan tranzakciókra, amelyek olyan tárgyakra vonatkoznak, amelyek elősegíthetik vagy lehetővé teszik jogellenes cselekedetek végrehajtását; gyűlölet, erőszak, vagy rasszizmus elősegítésére alkalmas, vagy azt hirdeti; obszcénnek tekinetett; vagy lopott javak, vagy bűncselekményből származik;
 6. tranzakciók elvégzésére TOR piaci befolyással, online fogadási oldalak, vagy mixerek;
 7. narkotikumok, vagy ellenőrzütt drogok eladására vagy vételére;
 8. szellemi jogok megsértésre.

A Coinmixed Számlája megnyitásával megerősíti, hogy nem használja számláját a fentebb felsorolt Tiltott Tevékenységek bármelyikére, vagy ahhoz hasonló, vagy azzal kapcsolatos tevékenységre.

A Mixed Trade Ltd. előzetes írásbeli beleegyezésével végezhető tevékenységek. Ön egyetért és elfogadja azt, hogy nem használja Coinmixed Számláját az alábbiakban felsorolt üzleti tevékenységek, vagy tevékenységi kategóriák végzésére az előtt, hogy a Mixed Trade Ltd. előzetes írásbeli hozzájárulását meg nem szerezte:

  1. pénzügyi szolgáltatások, ideértve, de nem kizárólag a pénz-, vagy kriptodeviza továbbítása, deviza és kriptodeviza váltása és kereskedelme, fizetési szolgáltatások, e-pénz, vagy egyéb finanszírozásii szolgáltatások;
  2. fogadási és játék szolgáltatások;
  3. adomány és vallási/spirituális szervezetek;
  4. fogyasztási hitelek, ideértve de nem kizárólag biztosítékkal, vag a nélküli hitelezés, készpénz, vagy fizetésikölcsönök;
  5. befektetési alapok, ingatlankereskedés, vagy bróker szolgáltatások.

Fenntartjuk maginknak a jogot, hogy korlátozzuk, felfüggesszük, vagy megszüntessük Coinmixed Számláját abban az esetben, ha – saját hatáskörben – feltételezhetjük, hogy Coinmixed Szálmáját használja, vagy használta a fentebb felsoroltak bármelyikének, vagy azokhoz hasonló, vagy azokkal összefüggő tevékenységek végzésére anélkül, hogy a Mixed Trade Ltd. előzetes írásbeli bele egyezését beszerezte volna.

 1. Felelősség kizárása

A Coinmixed honlap, az Ön Coinmixed Számlája és minden ezzel kapcsolatos szolgáltatás szigorúan „úgy-ahogy” és „ahol-elérhető” alapon működik és a Mixed Trade Ltd. kifejezetten kizárja, Ön pedig vállalja az teljes felelősséget, legyen az bármilyen szolgáltatás akár közvetlen, akár áttételes. A teljesség igénye nélkül, a Coinmixed honlap, az Ön Coinmixed Számlája és minden ezzel összefüggő termék és szolgáltatás bármilyen garancia nélkül igénybe vehető, annak eladhatóságára, vagy bármely célra való alkalmasságára vonatkozóan.

Bizonyos jogrendszerek nem engedik a közvetett módú felelősség kizárását a fogyasztói szerződésekben, ezért ennek a szakasznak egy része, vagy a teljes tartalma nem vonatkozik Önre.

 1. A felelősség korlátozása

A Mixed Trade Ltd., annak operatív partnerei, vagy bármely szerződött tagja (beleértve igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit) semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen közvetlen, közvetett, különös, folyamatos, példaértékű vagy büntetőjogi kárért, vagy bármilyen egyéb jellegű kárért, ideértve de nem kizárólag jövedelemvesztést, bevételkiesést, üzleti veszteséget, alkalomveszteséget, adatvesztést akár szerződéses, kár, vagy egyéb, ami a Coinmixed honlap és/vagy Coinmixed Számlája használatából, használhatatlanságából, vagy elérhetetlenségéből adódóan keletkezett, ideértve de nem kizárólag bármely kárt, ami a Mixed Trade Ltd, által küldött információkban való bizalomból ered, vagy annak következménye, vagy tévedésből, mulasztásból, megszakadásból, fájlok és emailek törléséből, hibából, hiányosságból, vírusok miatt, működési és átviteli késésekből vagy egyéb végrehajtási hibából származik, legyen az Vis Major, kommunikációs meghibásodás, lopás, tönkremenetel vagy jogosulatlan hozzáférés a Mixed Trade Ltd. iktatójához, programjaihoz, vagy szolgáltatásaihoz.

A Mixed Trade Ltd. és annak egyetlen működési egysége vagy alvállalkozója (ideértve annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit is) semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget olyan kárért, amely a Coinmixed.eu honlap, vagy a Coinmixed Számlája használatával összefüggésben merül fel és (összességében) meghaladja a Mixed Trade által a követelés felmerülésnek beadási időpontjától számított hat hónap alatt az Ön Coinmixed számlája használatából befolyt díjakat.

A fenti felelősség korlátozása a lehető legszélesebb jogi értelemben érvényes az adott jogrendszer keretein belül. Mivel néhány jogrendszer nem engedélyez bizonyos kivételeket  adott garanciák, korlátozások vagy felelősségi kizárások tekintetében, ezért ennek a szakasznak néhány korlátozása nem vonatkozik Önre.

 1. Kártalanítás

A jog legszélesebb értelemében Ön egyetért a Mixed Trade Ltd. és annak működési egységei vagy alvállalkozói (ideértve annak igazgatóit, tagjait, alkalmazottait és ügynökeit is) kártalanításával bármely olyan cselekedet, kötelezettség, kiadás, követelés, veszteség, kár, nyereség, vagy költség közvetlen, vagy közvetett elszenvedése vagy felmerülése miatt, amely a Coinmixed honlap és/vagy Coinixed Számlája használata, vagy magatartása következtében merült fel, vagy azért, mert Ön megsértette jelen Feltételeket.

 1. Jogviták

Ön és mi megállapodunk abban, hogy írásban értesítjük a másik felet bármilyen a Coinmixed honlap, vagy a Coinmixed Számlája használatából fakadó követelés, vagy jogvita esetén, annak felmerülésétől számított 30 napon belül. Ön és mi továbbá megállapodunk abban, hogy igyekszünk a jogvitát békésen kezelni és egyeségre jutni, mielőtt azt bíróság elé, vagy más forumra vinnénk.

Irányadó jog és jogrendszer. Erre a megállapodásra az Egyesült Királyság joga az irányadó és a szerint kell értelmezni az Önre vonatkozó kötelező helyi jogi kiegészítések szerint. Ön és mi megállapodunk abban, hogy minden jogvitát, követelést és nézeteltérést (beleértve a szerződésen kívüli jogvitát, követelést és nézeteltérést is) jelen Feltételekből eredően, vagy azzal összefüggésben, annak megsértését, megszűnését, végrehajtást és értelmezést (együttesen jogvita) az Egyesült Királyság bíróságának nem-kizárólagos jogrendszere alapján tárgyaljuk.

Képviseleti eljárásról történő lemondás. A jog által engedett legszélesebb értelemben Ön és a Mixed Trade Ltd. megállapodunk abban, hogy bármelyik jogvitát kezdeményezhet a másik ellen  a saját, vagy egyéni kapacitása erejéig, valamint mindkettő lemond arról a jogáról, hogy csoportosan, vagy képviseleti módon lépjen fel a másikkal szemben. Továbbá, ahol azt a jog megengedi, ha a felek máshogy meg nem állapodnak bíróságon kívül kötnek egyezséget a jogvitában és nem lehetséges képviseleti vagy csoportos eljárás útján egyezségre jutni.

Amennyiben a csoportos fellépésről, vagy képviseleti eljárásról történő lemondás az vonatkozó jogrendszer szerint érvénytelen, úgy ez a lemondás érvénytelen, de a Jogviták szakasz többi része érvényben marad és végrehajtható.

 1. Vegyes rendelkezések

A Teljes egyezség. Jelen Feltételek teljes egyezséget és egyetértést hoz létre Ön és a Mixed Trade Ltd. között a tárgyra vonatkozóan és hatályon kívül helyez minden korábbi vitát, megegyezést és megállapodást, legyen az bármilyen Ön és a Mixed Trade Ltd. között (ide értve de nem kizárólag a jelen Feltételek korábbi verzióit).

Szétválaszthatóság. Amennyiben jelen Feltételek bármely része, és annak időről időre történő kiegészítései jogellenesnek ítélt, érvénytelen vagy nem végrehajtható, részben vagy egészben, bármely jogrendszer alapján, úgy az a kitétel, vagy az a része ennek a Feletételeknek, érvénytelennek minősül, és nem válik részévé a jelen Feltételeknek, de a jogszerűsége, érvényessége és végrehajthatósága nem érinti az egyezség többi részét, így annak minden egyéb része érvényben marad.

Amennyiben bármely szakasza, vagy része a jelen Feltételeknek jog szérűtlennek, érvénytelennek vagy nem végrehajthatónak minősül, úgy a felek ezt a szakaszt vagy részt helyettesítik egy jogszerű, érvényes és végrehajtható verzióval, amely a lehető legnagyobb mértékben hasonló hatást ér el a jelen Feltételek tartalmában és céljában

Átruházás. Ön nem ruházhatja át vagy adhatja át jelen Feltételekben foglalt egyetlen jogát vagy kötelezettségét sem a Mixed Trade Ltd. előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Mixed Trade Ltd. hozzájárulását adja Önnek ahhoz, hogy jelen Feltételek részét vagy egészét átruházza, beleértve, de nem kizárólag: (i) fiókvállalatnak, vagy leányvállalatnak (ii)a Mixed Trade Ltd. részvényeinek, üzletének vagy vagyonának felvásárlójának vagy (iii) az összeolvadás utáni jogutódnak.

Ellenőrzés megváltozása. Abban az esetben, ha Mixed Trade Ltd. összeolvad egy harmadik féllel, vagy felvásárolják, fenntartjuk a jogot, hogy átadjuk és átruházzuk az Önről tárolt információkat, mint az összeolvadás, felvásárlás, eladás vagy egyéb ellenőrzés megváltozásának a része.

Vis Major. Mixed Trade Ltd. nem vállal felelősséget bármely késedelemért, működési hibáért vagy szolgáltatási kimaradásért, amely közvetve, vagy közvetlenül az ellenőrzésén kívül eső körüélmény eredménye, ide értve de nem kizárólag, késedelem vagy meghibásodás katasztrófa bekövetkezése esetén, polgári vagy katonai cselekmények, terrorcselekmények, polgári megmozdulások, háború, sztrájk és egyéb munkaviták, tűz, telekommunikáció kimaradása, vagy Internet szolgáltatás, vagy hálózati szolgáltatások, eszköz meghibásodás és/vagy szoftberhiba, egyéb katasztrófa és bármely hasonló esemény, amely kívül esik ellenőrzésünkön.

Érvényesség túlélése. Jelen Feltételek minden szakasza természetszerűleg ennek a Feltételeknek az érvényességén és megszűnésen túlmutat, ide értve, de nem korlátozva a Coinmixed Számla felfüggesztésről és megszűnésről szóló szakaszokat, a Coinmixed.eu honlap használatáról szólókat, a jogvitákat a Mixed Trade Ltd-vel és az általános szakaszokat, ezek érvényességében túlélik a jelen Feltételek megszűnését.

Szakaszjelölések. A szakaszok jelölésé jelen Feltételekben csak a kényelmet szolgálja, nem hordoz jelentőséget sem értelmezésben, sem  tartalomban.

Angol nyelv használata. Jelen Feltételek bármely fordítás csakis a kényelmet szolgálja. Az itt alkalmazott terminusok értelme, a feltételek és a megfogalmazások az angol nyelvben érvényes jelentéssel és meghatározással értendők. Bármely fordítás pontatlanságot eredményezhet az eredeti angol nyelvű megfogalmazásokhoz képest.

© Copyright 2018

 

 

 

Neked van
Kapsz
Az árak tartalmazzák a váltási költséget.

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget