KYC -Ügyfél azonosításának szabályai

magánszemélyek részére

Általános információk

Ez a szabályzat bemutatja a www.coinmixed.eu honlap ügyfél azonosításának szabályait a Mixed Trade Ltd., (Suite1 5th floor Marshall House Ring Way Preston PR1 2QD, Egyesült Királyság, nyilvántartási szám:7580484) (`Társaság`) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alapszabályaival. 

Ismerd meg az ügyfeled (`KYC`)

Az “Ismerd meg az ügyfeled” (azaz angolul ’Know Your Customer’, melynek rövidítése `KYC`).  Egy ügyfél azonosítási eljárása melyet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény ír elő (továbbiakban: PMT), illetve az egyéb ide vonatkozó rendelkezések, amelyeket a bankok és egyéb pénzügyi szolgáltatók alkalmaznak az ügyfelek valós kilétének és vagyonuk forrásának dokumentálására, amelynek célja a források jogszerűségének biztosítása. A KYC-információkat egy “ügyfélaktában” állítják össze és őrzik meg, amelyet a szabályoknak megfelelő időközönként aktualizálnak. A pénzmosás-gyanús tevékenységek azonosítása érdekében összevetik a KYC-profillal a számlával kapcsolatos azon műveleteteket, melyek pénzmosás gyanúját vetik fel.

A vállalat az ügyfelei részére elfogadási szabályzatot tart fenn, amely egyértelműen kimondja az ügyfelek elfogadásának és kategorizálásának követelményeit különböző kockázati kategóriák és magasan beállított paraméterek szerint. A kockázati osztályok lehetővé teszik, hogy könnyebben és aktívan figyelemmel kísérje az egyes ügyfelek tevékenységét különböző kockázati csoportokban. Korszerű és frissített szoftverek és adatbázisok felhasználásával a vállalat képes minden potenciális ügyféllel szemben kellő gondossággal eljárni.

Ezen túlmenően a vállalat bizonyos azonosítási dokumentumokat gyűjt be az ügyfelektől, amelyek segítséget nyújtanak az azonosítási folyamatban, mielőtt eldöntésre kerül, hogy elfogadja-e azokat vagy sem. A Társaság elektronikus és kézi rendszerei lehetővé teszik az offline és az online montírozást, ami az ügyfelek ügyleteinek nagyon fontos eleme a kockázatok hatékony ellenőrzésében, mint például a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.

A Társaság fent nevezett szabályzatának célja a bűncselekmények megelőzésére, a pénzmosásra, valamint a terrorizmus finanszírozására vonatkozó nemzeti és nemzetközi előírások miatt a Mixed Trade Ltd. (a továbbiakban: „Társaság”) szigorúan végrehajtja „Ügyfél azonosításának szabályai” elnevezésű iránymutatását és eljárását a pénzmosás-, a pénzmosás elősegítését szolgáló tevékenység megakadályozása érdekében, valamint a terrorista vagy bűnözői tevékenységek finanszírozását szolgáló tevékenység megakadályozása érdekében az összes alkalmazandó jogi követelménynek való megfeleléssel.

Tiszteljük és tiszteletben tartjuk ügyfeleink titoktartási igényét, elkötelezettek vagyunk mind ügyfeleink identitása, mind pedig természetük alapos átvilágítása mellett.

Kötelességünk nemcsak a lehetséges azonosítás bizonyítékainak megszerzése, 

hanem meg kell győződni arról is, hogy üzleti tevékenysége jogszerű és nem sértik a pénzmosásról és a terrorizmus finanszírozásáról szóló nemzetközi szabályokat.

A Társaság az „Ügyfél azonosításának szabályai” szerint működik és / vagy értékesít termékeket és / vagy szolgáltatásokat, és kifejlesztette az adott „Ügyfél azonosításának szabályai” iránymutatását, hogy megvédje magát a pénzmosás vagy a gyanús tevékenység bevonásától az alábbiak szerint:

 • A Társaság egy vállalati szintű kockázatértékelést végez, hogy meghatározza a kockázati profilt.
 • A Társaság létrehozta az „Ügyfél azonosításának szabályai” irányelveit és eljárásait, amelyet a Társaság Igazgatótanácsa (a továbbiakban „Igazgatótanács”) felülvizsgált és jóváhagyott.
 • A Társaság a működésében teljes körű belső ellenőrzéseket hajt végre, amelynek célja a pénzmosás kockázatának csökkentése, beleértve az ezért a felelős személy kijelölését is.

A fentiek következtében minden ügyfél, aki egyetért az „Ügyfél azonosításának szabályai” házirendjével, dokumentumokat kell benyújtania az alábbiakban felsorolt listával összhangban.

Természetes személyek esetében az alábbi adatokat kell megadni a Társaság részére:

 • teljes név
 • anya leánykori neve
 • állandó lakcím
 • születési dátum
 • születési hely
 • állampolgárság

Az azonosításhoz szükséges elsődleges személyazonossági dokumentációkat a Társaság által megadott módon és helyre fel kell tölteni. A főkötelezett fényképe is kell. 

Elsődleges azonosító dokumentumok lehetnek:

 1. Érvényes útlevél;
 2. Nemzeti azonosító kártya;
 3. Érvényes vezetői engedély;

A fenti azonosító dokumentációkon kívül további önkéntesen megadandó információkat is meg kell adni a személyazonosító adatok ellenőrzése céljából, melyek a következők lehetnek:

 1. Egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla; mely a megadott lakcímre szól
 2. Egy 3 hónapnál nem régebbi bank- vagy hitelkártya-igazolás; mely tartalmazza a regisztráló nevét és annak a regisztrációnál megadott címét vagy tartózkodási helyét
 3. Egy 3 hónapnál nem régebbi banki nyilatkozat;
 4. Belföldi útlevél, melyben szerepel a regisztrációs cím;
 5. E-mail cím
 6. Mobiltelefon szám
 7. Bankszámla adatok

A Társaság által rögzített további személyes adatok: 

 1. a Társaság honlapján a látogatás dátuma és időpontja
 2. a látogató / felhasználó számítógépének IP címe
 3. a látogató / felhasználó böngészőjének típusa
 4. a felhasználó Bitcoin-Ethereum-Litecoin tárcájának címe

Ugyanaz a dokumentum nem használható fel a személyazonosításra, valamint a lakóhely igazolására, kivéve azokat az országokat, ahol ez nem lehetséges.

Közreműködő jogosultság:

A Társaság nem fogad el olyan ügyfeleket (magánszemélyeket vagy jogalanyokat), akik nem töltötték be a tizennyolcadik (18) életévüket vagy a következő joghatóságok vásárlói (a „tiltott felvásárlók”):

 • Egyesült Államok – az Egyesült Államokból érkező vagy ott lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek, köztük az Amerikai Szamoa, Guam, Északi-Mariana-szigetek, Puerto Rico, Amerikai Egyesült Államok Virgin – szigetek vagy bármely olyan szervezet, amelyet az Egyesült Államok jogrendszere szerint jegyeztek be vagy szerveztek. A külföldön tartózkodó amerikai állampolgárok is idetartoznak.
 • A következő országok lakosait szintén nem fogadjuk helyi szabályozásuk miatt: Bolívia, Ecuador, Pakisztán, Irán, Algéria, Marokkó, Kína, Észak-Korea. 

További követelmények:

 • Az Ügyfél útlevelének (a fotóoldalt tartalmazza) nagy felbontású példánya, teljes neve, állampolgársága, születési helye és ideje, kibocsátási és lejárati dátuma, útlevele száma, a kibocsátás helye szerinti ország és az aláírás, vagy a nemzeti személyazonosító igazolvány mindkét oldalának másolata, beleértve az említett információkat is.
 • érvényes közüzemi számla (például villany, telefon stb.), vagy az elmúlt három hónapban kiállított bankszámlakivonat, amely tartalmazza a regisztrált ügyfél teljes nevét, állandó lakóhelyét és levelezési címét.
 • Az Ügyfél hitelkártyájának elülső oldalának nagy felbontású példánya abban az esetben, ha az ügyfél az alapok befizetésére azt használta. Másolás esetén elrejthető a hitelkártya-szám egy részét, úgy, hogy csak az utolsó négy számjegy látszódjon.

Az információkat és dokumentumokat a Weboldal tulajdonosa által előírt és megfelelőnek tartott módon kell feltölteni a weboldalon keresztül.

Az üzleti partnerek személyazonosságának azonosítása és ellenőrzése. Ezt a vállalkozói kérelmezők személyazonosságának azonosításával és igazolásával kell elvégezni függetlenül attól, hogy igazgatói, tulajdonosai, kedvezményezett tulajdonosai, telepesei vagy közreműködői, tőkés kedvezményezettek, védők, végrehajtók, meghatalmazottak, ügyvédek stb.

NYILATKOZAT

A Társaságnak jogában áll, saját belátása szerint alapul venni és alkalmazni az „Ügyfél azonosításának szabályai” elnevezésű szabályzatot. Annak biztosítására, hogy a Társaság a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelően működjön kulcsfontosságú elvárás az ellenőrzési folyamatok megléte, mely hatékony támogatása a törvények betartásának a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelemben, valamint törvény által meghatározott feladatok ellátásában.

 

Neked van
Kapsz
Az árak tartalmazzák a váltási költséget.

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget