AML
Pénzmosás elleni szabályzat
magánszemélyek részére
2018.10.16

Bevezetés:

Ez a szabályzat a Mixed Trade Ltd. (Suite1 5th floor Marshall House Ring Way Preston PR1 2QD az Egyesült Királyság, regisztrációs szám: 7580484) (a „Társaság”) pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem alapszabályait fekteti le (a továbbiakban: AML). A Társaság az AML politikáját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tekintetében a hatályos törvényeknek megfelelően dolgozta ki. 

Alkalmazási köre:

A pénzmosás elleni politika tiltja és aktívan küzd a pénzmosás megelőzéséért, továbbá a pénzmosás, illetve a terrorista vagy bűnözői tevékenység finanszírozását megkönnyítő tevékenységek ellen. A Társaság kötelezettséget vállal a pénzmosás elleni megfelelésre, az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban, és előírja annak tisztségviselőit, alkalmazottait és kinevezett vezetőit, hogy tartsák be ezeket a szabályokat annak érdekében, hogy megakadályozzák termékeik és / vagy szolgáltatások pénzmosásra való felhasználását. A pénzmosás olyan cselekményekkel foglalkozik, amelyek elrejtik vagy lefedik a pénz eredetét, amely bűncselekményből, vagy jogellenes tevékenységből származik, azonban úgy tüntetik fel ezeket a pénzeket, mintha törvényes forrásokból származnának, vagy törvényes vagyont képeznének. A Társaság AML-szabályzatának célja a pénzmosás megakadályozása, valamint bármely olyan tevékenység megakadályozása, amely segítheti a pénzmosásnak vagy a terroristák vagy egyéb bűncselekmények finanszírozását. A Társaság bizonyos eljárásokat arányosan alkalmaz, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére összpontosítson, attól függően, hogy ezek a cselekmények milyen mértékben valósulhatnak meg.

Kockázat alapú megközelítés:

A Társaság által elfogadott kockázatoknál figyelembe veszik a különböző tényezőket, beleértve az ügyfelek lakóhelyét / származását, a pénzeszközök összegét, a pénzátutalás módját, az átutalások számát, az ügyfelek gazdasági profilját, az ügyfelek kockázati profilját és még sok más tényezők. Ugyanolyan kockázat alapú technikákat és eljárásokat vesz figyelembe a Társaság a kockázatok azonosítása 

érdekében, mint például:

a) Az ügyfelek számláinak, tranzakcióinak és forgalmazott eszközeinek folyamatos nyomon követése stb.

b) Az Európai Unió által végrehajtott AML (pénzmosás elleni) eljárások folyamatos végrehajtása és frissítése

c) Korszerű szoftverek használata az ügyfelek átvizsgálására, valamint elfogadásuk előtt és annak folyamatában, továbbá a társasággal való kapcsolatuk során, ha alapos gyanú merül fel velük szemben.

A pénzmosás szakaszai:

A „pénzmosás” kifejezés valójában egy téves elnevezés. Gyakran nem pénzt mosnak, hanem más vagyontárgyakat, amelyek közvetve vagy közvetlenül bűncselekményből származnak. A tárgyi vagy immateriális javak bármely formája alkalmas arra, hogy egy másik személy bűncselekménybeli előnyeit képviselje. A pénzmosó fő célja az, hogy a „piszkos” pénzt látszólag tiszta pénzzé vagy más eszközzé alakítsa át oly módon, hogy a lehető legkisebb nyomot hagyja.

Hagyományosan a pénzmosás három szakaszban zajlik le:

– Elhelyezés

Ez az első olyan szakasz, amelyben a tiltott pénzeszközök el vannak különítve az illegális forrásuktól. Az elhelyezés magában foglalja az illegális pénzeszközöknek a pénzügyi rendszerbe történő kezdeti befecskendezését vagy a készpénz átutalását.

– Rétegződés

A tiltott pénzeszközöknek a pénzügyi rendszerbe való sikeres bejutatása után a pénzmosása során többszörös tranzakciós ügyleteket kell létrehozni, amelyek további forrásokat különítenek el az illegális forrásuktól. Ennek a szakasznak az a célja, hogy minél nehezebbé tegye a nyomon követést az illegális forráshoz.

– Integráció

Ez a végső szakasz a teljes pénzmosási műveletben. Ez magában foglalja az illegális pénzeszközök újraindítását a törvényes gazdaságba. Az alapok most tiszta jövedelemként jelennek meg. Az alapok integrálásának célja, hogy lehetővé tegye a bűnözők számára az alapok felhasználását anélkül, hogy felmerülne a gyanú, amely kivizsgálást és nyomozást indíthatna.

A valóságban a három szakasz gyakran átfedésben van, és a sok pénzügyi bűncselekményből származó előnyt nem szükséges „beilleszteni” a pénzügyi rendszerbe. A pénzmosás egy olyan bűncselekmény, amely leginkább a banki és pénzátutalási szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Bár a bankok gyakran a sikeres mosási rendszerek lényeges részét képezik, a pénzügyi és kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a licencet kínálók szintén kiszolgáltatottak a pénzmosókkal való visszaélésnek.

Terrorizmus finanszírozása:

A terrorizmus finanszírozása a terrorcselekmények, a terroristák vagy a terrorista szervezetek által nyújtott pénzügyi támogatás nyújtásának tettéül szolgál, terrorista cselekmények végzése céljából. Más bűnszervezetektől eltérően a terrorista csoportok elsődleges célja nem pénzügyi jellegű. Mindazonáltal, mint minden szervezet esetében, a terrorista csoportoknak pénre van szükségük az elsődleges tevékenységeik elvégzéséhez.

A pénzeszközök iránti igény kulcsfontosságú a terrorizmus elleni küzdelemben. Kövesd a pénzt. Kövesse a pénzügyi nyomvonalat. Ez minden olyan intézkedés legfontosabb célkitűzése, amelynek célja a terrorizmus finanszírozásának azonosítása, nyomon követése és megfékezése.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása között hasonlóságok és különbségek vannak.

A különbségek a következők:

 • terrorizmus finanszírozása olyan tevékenység, amely támogatja a jövőbeli jogellenes cselekményeket, míg a pénzmosás általában az illegális cselekmények elkövetése után történik; a jogszerűen nyert tulajdon gyakran a terrorizmus támogatására szolgál, míg a pénzmosás eredete illegitim.

A hasonlóságok a következők:

 • a terrorista csoportok gyakran részt vesznek a bűncselekmény egyéb formáiban, amelyek viszont finanszírozhatják tevékenységüket; mind a pénzmosás, mind a terrorizmus finanszírozása a pénzügyi szektor segítségét igényli.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásának kulcsa az, hogy minden engedélyes megfelelő CDD-intézkedéseket fogadjon el mind a kapcsolatok megkezdésekor, mind pedig ezután folyamatosan.

Ügyfél-átvilágítási elfogadandó eljárások:

Természetes személyek esetében:

 • teljes név
 • állandó lakóhely
 • édesanyja neve
 • születési idő
 • születési hely
 • állampolgárság

A személyazonossággal kapcsolatos elsődleges azonosító dokumentációt az érintett ügyfeleknél rendszerezni kell az ügyfél aktájában és meg kell őrizni. A regisztrációnál az ügyfél fényképét is be kell szerezni.

Elfogadható elsődleges személyi igazolványok:

 1. Érvényes útlevelek;
 2. Nemzeti azonosító kártyák;
 3. Érvényes vezetői engedélyek;

Ezen elsődleges azonosítási dokumentáció mellett további személyazonosító adatok –önkéntesen megadható azonosítási dokumentáció beszerzése is szükséges. Az alábbi dokumentáció elfogadható:

 1. egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla;
 2. egy 3 hónapnál nem régebbi bank- vagy hitelkártya-referencia (mint ilyen, a postafiók címek nem tekinthetők elfogadhatónak az ügyfelek állandó lakcímeként, mint például egyes országokban P.O Box címek, például a Közel-Keleten és Afrikában);
 3. egy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat; 
 4. Belföldi útlevél
 5. Telefonszámát
 6. Email címét

Ugyanaz a dokumentum nem használható az ügyfél személyazonosságának és lakcímének ellenőrzésére bizonyos esetekben.

Az AML kiemelt kockázati kategóriáira vonatkozó rendelkezések

 • Global Sanctions List – Ha az ügyfél lakhelye,vagy tartózkodási helye egyezik a globális szankciólistán lévővel, akkor a vállalat megtagadja a vevőt, és tájékoztatja a felülvizsgálat rendelkezéséről.
 • PEP (Politically Exposed Person) azaz kiemelt közszereplők esetében Társaságnak az esetleges vásárlótól kérheti további azonosítást vagy igazolásokat.
 • Médiatájékoztatás – Ha egyezést mutat a kedvezőtlen adathordozón, akkor a Társaság  felülvizsgálja a kedvezőtlen adathordozókat és eldönti, hogy engedélyezi-e a leendő vásárlót.

Miután megkapta a további ellenőrzési információkat, a Társaság értesítést küld a leendő vásárlónak.

Az e szabályzat által követett egyéb célok a következők:

  “Know Your Customer” (Ismerje meg ügyfelét) ;

• Olyan ellenőrzött környezet bevezetése, ahol az ügyféllel addig nem köt üzletet, amíg az Ügyfélre vonatkozó összes lényeges információt be nem szerezte;

• Önértékelés végzése az AML-irányelvek és eljárások tiszteletben tartása érdekében. E szabályzat tiszteletben tartása feltétlenül alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy teljes mértékben megfeleljen az alkalmazandó pénzmosás elleni vonatkozó jogszabályoknak. A társaság elkötelezett a pénzmosás elleni stratégiák, célok folyamatos vizsgálata mellett, valamint a hatékony AML-szabályzat fenntartása mellett. 

 • A társaság köteles betartani a FATF Pénzügyi Akció Munkacsoport 40 + 9 ajánlását.

A gyanús tranzakciók és tevékenységek figyelemmel kísérése és jelentése:

 • Folyamatos figyelemmel kisérése minden szokatlan és potenciálisan gyanús tranzakciónak / tevékenységnek.
 • A gyanús tranzakciók / tevékenységek bejelentésének meg kell felelnie a nemzetközi jogszabályoknak.
 • Abban az esetben ha a Mixed Trade Ltd bármely ügyfele vonatkozásában felmerülne annak a gyanúja, hogy pénzmosás céljából élnek vissza a Mixed Trade Ltd www.coinmixed.eu oldalán található szolgáltatásokkal , a Mixed Trade Ltd fenntartja magának a jogot, hogy a belső vizsgálat befejezéséig, felfüggessze az elszámolás alatt lévő tranzakciókat. 
 • A Mixed Trade Ltd fenntartja magának továbbá azt a jogot, hogy az adott ügyfele tudtán kívül és tájékoztatása nélkül tegyen bejelentést a rendőrségnél, vagy az illetékes hatóságnál a gyanús tevékenységgel kapcsolatban.

Nyilvántartás:

• Az azonosítási és tranzakciós adatokról, valamint a pénzmosási ügyekkel kapcsolatos egyéb információkról a hatályban levő pénzmosási törvényekkel / szabályokkal összhangban nyilvántartást kell vezetni;

• Minden nyilvántartást legalább 6 évig meg kell őrizni;

Elkötelezettségünk:

 • Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy teljes mértékben betartsuk a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó valamennyi alkalmazandó törvényt és rendeletet, valamint minden olyan tevékenységet, amely megkönnyíti a terrorista vagy más bűnözői vállalkozások finanszírozását. 
 • Felelősek vagyunk azoknak a tevékenységeknek a feltárásához vagy bejelentéséhez, amelyek felmerülhetnek, jelezhetnek vagy gyaníthatják a pénzmosást. E célból folyamatos képzést nyújtunk minden érintett személy számára. 
 • A Társaság köteles betartani az OFAC által kivetett kereskedelmi és gazdasági szankciókat és teljes mértékben együtt kell működnie a kormányzati szervekkel, az önszabályozó szervezetekkel és a bűnüldöző szervekkel. Amint azt a törvény előírja, a Társaság megadhatja a szükséges információkat a korábbi, a jelenlegi vagy leendő ügyfelekről az ilyen szerveknek.
 • Társaságunk kijelölte azt a személyt, aki a pénzmosással kapcsolatos hatósági bejelentésekért felelős.
Neked van
Kapsz
Az árak tartalmazzák a váltási költséget.

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget