kriptoeszközök kibocsátóira

2 éven belül jöhet a kriptoeszközök kibocsátóira és szolgáltatóira vonatkozó uniós szabályozás

Vásárlás most!

Nemrég egy jogi útmutató keretében mutattuk be a kriptovalutákkal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra vonatkozó hazai szabályozást. Most eljött az idő, hogy nemzetközi vizekre evezzünk és áttekintsük az uniós szabályokat. 2 éven belül ugyanis jöhet az egységes kriptoeszköz-kibocsátókra és -szolgáltatókra vonatkozó uniós szabályozás, amely szigorú előírásokat tartalmaz majd mind a kriptoeszközök kibocsátóira, mind azok szolgáltatóira nézve.

Miért van szükség uniós szabályozásra?

Talán azzal senkinek se árulunk el semmi újat, ha azt mondjuk, hogy a jelenlegi helyzet elég kaotikus a kriptoeszközök szabályozását illetően az egész világon, így az Európai Unióban is. Persze megoszlanak a vélemények arról is, hogy mennyire is szükséges szabályozni ezeket az eszközöket, ha már pont az a lényeg, hogy a fiat pénzekkel szemben ezek a digitális eszközök decentralizáltak.

A legtöbb hatóság, köztük az uniós szervek is a minél részletesebb szabályozás kialakítása mellett teszik le a voksukat. Ebből kifolyólag az Európai Bankhatóság és az Európai Értékpapír-piaci Hatóság is megvizsgálta, hogy a kriptoeszközök mennyire illeszkednek bele a jelenlegi pénzügyi szolgáltatások szabályrendszerébe. A hatóságok végül arra a következtetésre jutottak, hogy vannak olyan kriptoeszközök, amelyek bizonyos szempontból pénzügyi eszközöknek vagy elektronikus pénzeknek minősülhetnek. Így ezekre egy sor uniós szabályzat vonatkozik, például a MiFID II, az átláthatósági irányelv vagy az elektronikus pénz irányelv. Azonban a kriptovaluták többsége nem ebbe a kategóriába tartozik, így nem vonatkoznak rájuk a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok. Ezen szabályozási hiányosság orvoslására az unió új szabályok bevezetésén munkálkodik.

Mi az uniós szabályozók célja?

Az Európai Parlament és az Európai Tanács közösen kidolgozott egy rendelettervezetet annak érdekében, hogy egy egységes és innovációbarát uniós szabályozást hozzanak létre a más szabályozott terméknek nem minősülő kriptoeszközökre vonatkozóan. Ez a kriptoeszközök piacairól szóló, úgynevezett MiCA-rendelettervezet (MiCA – Markets in Crypto-assets).

Az uniós szabályozók célja, hogy ezzel a javaslattal a digitális pénzügyi csomag részeként kedvezőbb feltételeket teremtsenek a kriptoeszköz szolgáltatások számára az innováció és verseny szempontjából. Továbbá a szabályozók csökkenteni is szeretnék az ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő esetleges kockázatokat.

Milyen jellegű szabályokat tartalmaz a MiCA rendelettervezet?

A MiCA a más pénzügyi jogszabályok hatálya alá nem tartozó kriptoeszközök vonatkozásában szabályozza az Európai Unióban ilyen eszközöket kibocsátó vagy az azokhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújtó személyek tevékenységét. A szabályok kiterjednek a kibocsátásra és a piacra történő bevezetésre vonatkozó átláthatósági és közzétételi követelményekre, a kriptoeszközök szolgáltatóinak és a tokenek kibocsátóinak engedélyezésére, felügyeletére, működésére, szervezetére, valamint irányítására is.

A szabályozók ezenkívül egységes fogyasztóvédelmi szabályokat kívánnak bevezetni a kriptoeszközök kibocsátása, kereskedése, átváltása és letétkezelése tekintetében, továbbá intézkedéseket hoznak a piaci visszaélések megelőzése érdekében is.

Mit nevezünk kriptoeszköznek?

A tervezet meghatározza a kriptoeszköz fogalmát is. Kriptoeszközök alatt azokat a digitálisan megjelenő értékeket és jogokat kell érteni, amelyek vagy megosztott főkönyvi technológia (DLT – distributed ledger technology), vagy valamilyen hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházhatók és tárolhatók is. Az uniós szabályozók a kriptoeszközök négy különböző típusát nevezik meg a rendelettervezetben:

  1. Az első kriptoeszköz-típusba az eszközalapú tokenek tartoznak. Ezek az eszközök fiat pénzek, áruk vagy kriptoeszközök értékére hivatkoznak.
  2. A második típus az elektronikuspénz-token. Az e-pénz-token valamilyen törvényes fizetőeszköznek minősülő fiat pénz értékére hivatkozik és elsődleges célja a csereeszközként történő használat.
  3. A harmadik kriptoeszköz-típus nem más mint a felhasználói token. Ez egy olyan eszköz, amely a megosztott főkönyvi technológián elérhető szolgáltatáshoz vagy áruhoz digitális hozzáférést biztosít, és kizárólag a token kibocsátója által kerül elfogadásra.
  4. A negyedik típus az az általános kriptoeszközök kategóriája. Ide tartozik gyakorlatilag az összes olyan eszköz, amely nem fér bele a fent említett első két típusba. Tehát azok az eszközök, amelyek nem minősülnek eszközalapú tokennek vagy elektronikuspénz-tokennek.

Kik nyújthatnak kriptoeszköz-szolgáltatást?

A MiCA rendelettervezet értelmében azok a jogi személyek nyújthatnak majd kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokat, amelyek az Európai Unióban bejegyzett székhellyel és kriptoeszköz-szolgáltatóként engedéllyel rendelkeznek. Az engedély megszerzését követően a szolgáltatók bármely tagállamban nyújthatnak kriptoeszközzel kapcsolatos szolgáltatásokat. Ezek természetesen határon átnyúló tevékenységek is lehetnek.

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság számára a tervezet felhatalmazást ad arra, hogy egy olyan nyilvántartást hozzon létre, amely tartalmazza az összes kriptoeszköz-szolgáltatót és a kriptoeszköz-alapdokumentummal (erről lesz szó a későbbiekben) kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információkat.

Mi a helyzet a harmadik országbeli szolgáltatókkal?

A javaslat külön előírásokat tartalmaz a harmadik országbeli szolgáltatók szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan. Ezek alapján csak az Unióban székhellyel rendelkező vállalkozás kezdeményezése alapján kerülhet sor a szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben pedig egy adott harmadik országbeli szolgáltató uniós ügyfeleket szeretne megkeresni, vagy a szolgáltatásait népszerűsíteni az EU-ban, először kriptoeszköz-szolgáltató engedélyt kell igényelnie.

Melyek a kriptoeszköz-kibocsátókkal és szolgáltatókkal szemben támasztott követelmények?

A tervezet komoly követelményeket támaszt azokkal szemben, akik kriptoeszközöket szeretnének kibocsátani vagy azok nyilvános forgalomba hozatalát tervezik az Európai Unió területén belül.

A kibocsátókat érintő egyik legfontosabb kötelesség az, hogy el kell készíteniük és közzé kell tenniük egy olyan kriptoeszköz-alapdokumentumot (kvázi fehér könyvet), amely az eszközök kibocsátására és a kereskedési platformra történő bevezetésére vonatkozó információkat tartalmazza. Az alapdokumentumot legalább 20 nappal a közzététel előtt meg is kell küldeni az illetékes felügyeleti hatóságoknak tájékoztatás céljából. Miután a kibocsátó közzétette a dokumentumot, elkezdheti a kriptoeszközök kínálatát az Európai Unióban, valamint kérelmezheti azok kereskedési platformra való bevezetését is. Természetesen mentességek is vannak a dokumentum elkészítése alól. Ilyen például, ha a kriptoeszközökre kisebb ajánlatok (12 hónapos időtartamon belül 1 millió euró alatti) vagy az ún. Prospektus rendelet alapján minősített befektetőknek számító személyeket célzó ajánlatok vonatkoznak.

A további kötelezettségek között találunk olyanokat is, mint a kriptoeszköz-kibocsátókra vonatkozó tisztességes, becsületes és szakszerű magatartás kötelezettsége, az ügyfelekkel történő világos és tisztességes kommunikáció követelménye, a panaszkezelési eljárás kialakításának kötelezettsége vagy az ügyfelek eszközeinek letéti őrzésére vonatkozó előírások.

Azokra a kibocsátókra, amelyek jelentős eszközalapú vagy elektronikuspénz-tokenek kibocsátását tervezik, szigorúbb szabályok vonatkoznak. A tervezet számukra további kötelezettségeket ír elő a likviditásra, az interoperabilitásra és a kiegészítő szavatolótőke-követelményre vonatkozóan is.

Még várni kell az uniós szabályozásra

Mint ahogy az a fentiekből is látszik és azt a rendelettervezet 179 oldalas terjedelme is sugallja, elég részletes uniós szabályozásról van szó. A tervezet elfogadásához azonban még hosszú út vezet, körülbelül 18-24 hónapot is igénybe vehet a javaslat Európai Tanács, Európai Parlament és végül a Miniszterek Tanácsa általi jóváhagyása. Ez idő alatt természetesen további módosításokra is sor kerülhet a tervezet tartalmát illetően.

Amennyiben sor kerül a javaslat elfogadására, a MiCA rendelet szabályai az elfogadástól számítva 30 nap után (kriptoeszköz-kibocsátókra vonatkozó szabályok), illetve 18 hónap elteltével (kriptoeszköz-szolgáltatókra vonatkozó előírások) lépnek majd életbe.

Coinmixed logo
Neked van
Kapsz
Email
Vásárlás regisztráció nélkül!
Telefonszám
Vezetéknév
Keresztnév
Tárcacím a kiküldéshez

Likeolj bennünket!

Facebook Pagelike Widget